ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ


ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ 19 ส.ค. 2556 เวลา 07:45 น. เปิดอ่าน : 6,820 ครั้ง
ผลการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ

Advertisement

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ : ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร ศธ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักวิชาการ และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556


รมว.ศธ.กล่าวว่า การสัมมนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย ศธ.ที่ต้องการให้มีการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งการอ่าน เขียน คิด และวิเคราะห์ รวมทั้งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงตั้งแต่หลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาครู พัฒนาระบบทดสอบ การวัดผลและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนระบบคัดเลือกบุคลากรให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา


รมว.ศธ.ได้มอบแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลการประเมินของเด็กไทยในการจัดอันดับโดย IMD ในปี 2013 และผลการประเมินการทดสอบ PISA ในปี 2009 ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ซึ่งเกิดจากการขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ภาษา และคณิตศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่องค์กรประเมินผลทางการศึกษาระหว่างประเทศและวงการศึกษาทั่วโลกให้ความสนใจ จึงได้เสนอให้มีจุดเน้นที่สำคัญเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ คือการคิดคำนวณของเด็กทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ ป.1-3 ป.4-6 หรือต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกับการเน้นทักษะทั้ง 3 ด้าน เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็น และเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการประเมิน PISA นอกจากนี้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทั้งระบบ เชื่อมโยงสู่การปรับหลักสูตร การทดสอบประเมินผลที่สอดคล้องกันด้วย
- ทักษะด้านภาษาไทย พบว่าเด็กไทยมีปัญหาเรื่องภาษาไทยและยังมีเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จำนวนมาก ที่ประชุมจึงมีความเห็นพ้องกันว่าควรเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก่อนเพราะภาษาเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์ เด็กจะต้องอ่านออก เขียนได้ ทำให้เกิดความเข้าใจ เกิดการพัฒนากระบวนการทางความคิด และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอตัวอย่างผลสำรวจและการประเมินความรู้ทางภาษาของเด็กไทย ซึ่งมีการคัดเลือกเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ออกมาสอนต่างหาก จากนั้นจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมอย่างเข้มข้น ผลที่ได้คือเด็กมีการพัฒนาทักษะภาษาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจที่จะนำมาปรับใช้ในอนาคต
- องค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอองค์ความรู้จากต่างประเทศและผลการวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับการทำให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ซึ่งจะต้องมีการสร้างคลังความรู้ ตำราเรียน หนังสือประกอบ สื่อต่างๆ รวมทั้งของเล่น อุปกรณ์ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน อาทิ สนามเด็กเล่น สิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะทางความคิดได้เป็นอย่างดี ซึ่งการนำมาปรับใช้กับ ศธ. อาจจะต้องสร้างคลังความรู้เพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มอบให้ สพฐ. และผู้เกี่ยวข้อง คิดวิธีสะสมองค์ความรู้และการเผยแพร่ให้ครูได้เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอน โดยเฉพาะการศึกษาทางไกล การนิเทศ การอบรมครูในลักษณะแม่ไก่ดูแลลูกไก่ และที่สำคัญควรเน้นการใช้สื่อสมัยใหม่และสื่อออนไลน์ที่จะช่วยให้ครูเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ศธ.จะปรับให้มีการวิเคราะห์และประเมินผลด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งคิดนวัตกรรมและสร้างมาตรฐานเพื่อใช้กับการศึกษาทั้งประเทศต่อไปด้วย

- เลื่อนระดับผลการประเมินการทดสอบ PISA ศธ.ต้องการเลื่อนระดับผลการประเมินการทดสอบของ PISA แต่จะมีเป้าหมายอย่างไรนั้น จะรอดูผลการประเมินของปีนี้ซึ่งจะทราบในเดือนธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตามจะดำเนินอย่างเป็นระบบ โดยจะตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางภาษา และความสามารถในการคิดคำนวณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเลื่อนอันดับการประเมิน PISA และปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ
- การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า มีความจำเป็นจะต้องปรับและต้องเป็นระบบที่มีหลักประกันว่า จะสามารถคัดเลือกเด็กที่มีคุณภาพและสามารถเรียนได้จริง ซึ่งการสอบจะต้องมีความเท่าเทียม และที่สำคัญจะต้องไม่กระทบกับการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอ Model การสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการสอบเพียงครั้งเดียว มีการนำผลสอบมาจัดระดับและให้มหาวิทยาลัยมาเลือกเด็กในแต่ละระดับเข้าไปศึกษาต่อได้เลย ส่วนข้อเสนอของนักวิชาการที่ต้องการให้ใช้กลไกของงบประมาณในการปรับระบบการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นแนวทางที่ดี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ซึ่งขณะนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันคิดว่า จะทำอย่างไรให้มีการลดจำนวนการสอบเพื่อลดภาระของนักเรียน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยต้องการจะคัดเลือกเด็กแบบรับตรงก็สามารถดำเนินการได้ แต่ไม่ต้องการให้ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยลดความสนใจในห้องเรียนของนักเรียน ซึ่งในท้ายที่สุดต้องนำมาพิจารณาร่วมกันว่า ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยควรจะเป็นระบบเดียวหรือไม่ทั้งนี้ ศธ.ได้ประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน หากไม่เปลี่ยนจะเกิดความเสียหาย และเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องจะหารือและมีข้อสรุปออกมาได้ แต่จะไม่เปลี่ยนในทันทีเพราะนักเรียนจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว คาดว่าหากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2013/aug/255.html


ผลการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

รมว.ศธ.มอบนโยบาย สพฐ.

รมว.ศธ.มอบนโยบาย สพฐ.

เปิดอ่าน 8,844 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
เปิดอ่าน 9,890 ☕ คลิกอ่านเลย

งานคืนสู่เหย้าและึคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มข.
งานคืนสู่เหย้าและึคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มข.
เปิดอ่าน 8,001 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2554
ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2554
เปิดอ่าน 16,992 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555
ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555
เปิดอ่าน 7,214 ☕ คลิกอ่านเลย

สวทช.รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 15
สวทช.รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 15
เปิดอ่าน 8,248 ☕ คลิกอ่านเลย

คำขวัญวันแม่ 2556
คำขวัญวันแม่ 2556
เปิดอ่าน 18,768 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เปิดอ่าน 26,480 ครั้ง

ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
เปิดอ่าน 16,885 ครั้ง

ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ
เปิดอ่าน 15,972 ครั้ง

ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
เปิดอ่าน 30,341 ครั้ง

เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ
เปิดอ่าน 23,306 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ