ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ
ผลการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2556 เปิดอ่าน : 6,040 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
ผลการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ

Advertisement

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ : ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร ศธ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักวิชาการ และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556


รมว.ศธ.กล่าวว่า การสัมมนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย ศธ.ที่ต้องการให้มีการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งการอ่าน เขียน คิด และวิเคราะห์ รวมทั้งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงตั้งแต่หลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาครู พัฒนาระบบทดสอบ การวัดผลและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนระบบคัดเลือกบุคลากรให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา


รมว.ศธ.ได้มอบแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลการประเมินของเด็กไทยในการจัดอันดับโดย IMD ในปี 2013 และผลการประเมินการทดสอบ PISA ในปี 2009 ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ซึ่งเกิดจากการขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ภาษา และคณิตศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่องค์กรประเมินผลทางการศึกษาระหว่างประเทศและวงการศึกษาทั่วโลกให้ความสนใจ จึงได้เสนอให้มีจุดเน้นที่สำคัญเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ คือการคิดคำนวณของเด็กทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ ป.1-3 ป.4-6 หรือต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกับการเน้นทักษะทั้ง 3 ด้าน เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็น และเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการประเมิน PISA นอกจากนี้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทั้งระบบ เชื่อมโยงสู่การปรับหลักสูตร การทดสอบประเมินผลที่สอดคล้องกันด้วย
- ทักษะด้านภาษาไทย พบว่าเด็กไทยมีปัญหาเรื่องภาษาไทยและยังมีเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จำนวนมาก ที่ประชุมจึงมีความเห็นพ้องกันว่าควรเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก่อนเพราะภาษาเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์ เด็กจะต้องอ่านออก เขียนได้ ทำให้เกิดความเข้าใจ เกิดการพัฒนากระบวนการทางความคิด และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอตัวอย่างผลสำรวจและการประเมินความรู้ทางภาษาของเด็กไทย ซึ่งมีการคัดเลือกเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ออกมาสอนต่างหาก จากนั้นจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมอย่างเข้มข้น ผลที่ได้คือเด็กมีการพัฒนาทักษะภาษาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจที่จะนำมาปรับใช้ในอนาคต
- องค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอองค์ความรู้จากต่างประเทศและผลการวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับการทำให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ซึ่งจะต้องมีการสร้างคลังความรู้ ตำราเรียน หนังสือประกอบ สื่อต่างๆ รวมทั้งของเล่น อุปกรณ์ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน อาทิ สนามเด็กเล่น สิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะทางความคิดได้เป็นอย่างดี ซึ่งการนำมาปรับใช้กับ ศธ. อาจจะต้องสร้างคลังความรู้เพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มอบให้ สพฐ. และผู้เกี่ยวข้อง คิดวิธีสะสมองค์ความรู้และการเผยแพร่ให้ครูได้เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอน โดยเฉพาะการศึกษาทางไกล การนิเทศ การอบรมครูในลักษณะแม่ไก่ดูแลลูกไก่ และที่สำคัญควรเน้นการใช้สื่อสมัยใหม่และสื่อออนไลน์ที่จะช่วยให้ครูเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ศธ.จะปรับให้มีการวิเคราะห์และประเมินผลด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งคิดนวัตกรรมและสร้างมาตรฐานเพื่อใช้กับการศึกษาทั้งประเทศต่อไปด้วย

- เลื่อนระดับผลการประเมินการทดสอบ PISA ศธ.ต้องการเลื่อนระดับผลการประเมินการทดสอบของ PISA แต่จะมีเป้าหมายอย่างไรนั้น จะรอดูผลการประเมินของปีนี้ซึ่งจะทราบในเดือนธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตามจะดำเนินอย่างเป็นระบบ โดยจะตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางภาษา และความสามารถในการคิดคำนวณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเลื่อนอันดับการประเมิน PISA และปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ
- การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า มีความจำเป็นจะต้องปรับและต้องเป็นระบบที่มีหลักประกันว่า จะสามารถคัดเลือกเด็กที่มีคุณภาพและสามารถเรียนได้จริง ซึ่งการสอบจะต้องมีความเท่าเทียม และที่สำคัญจะต้องไม่กระทบกับการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอ Model การสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการสอบเพียงครั้งเดียว มีการนำผลสอบมาจัดระดับและให้มหาวิทยาลัยมาเลือกเด็กในแต่ละระดับเข้าไปศึกษาต่อได้เลย ส่วนข้อเสนอของนักวิชาการที่ต้องการให้ใช้กลไกของงบประมาณในการปรับระบบการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นแนวทางที่ดี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ซึ่งขณะนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันคิดว่า จะทำอย่างไรให้มีการลดจำนวนการสอบเพื่อลดภาระของนักเรียน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยต้องการจะคัดเลือกเด็กแบบรับตรงก็สามารถดำเนินการได้ แต่ไม่ต้องการให้ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยลดความสนใจในห้องเรียนของนักเรียน ซึ่งในท้ายที่สุดต้องนำมาพิจารณาร่วมกันว่า ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยควรจะเป็นระบบเดียวหรือไม่ทั้งนี้ ศธ.ได้ประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน หากไม่เปลี่ยนจะเกิดความเสียหาย และเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องจะหารือและมีข้อสรุปออกมาได้ แต่จะไม่เปลี่ยนในทันทีเพราะนักเรียนจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว คาดว่าหากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2013/aug/255.html

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ผลการประชุมสัมมนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 3,882 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 1,801 ครั้ง
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 1,370 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 3,945 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 280 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 1,765 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 2,065 ครั้ง
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เปิดอ่าน 3,449 ครั้ง
จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 2,093 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 9,017 ☕ คลิกอ่านเลย
ทำบัตรปชช.เด็ก4ร.ร. เด็ก-ผู้ปกครอง-ครูสามารถมายื่นคำร้องให้ได้
ทำบัตรปชช.เด็ก4ร.ร. เด็ก-ผู้ปกครอง-ครูสามารถมายื่นคำร้องให้ได้

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 7,179 ☕ คลิกอ่านเลย
ม.44 รวมอาชีวะรัฐ-เอกชน
ม.44 รวมอาชีวะรัฐ-เอกชน

เปิดอ่าน 7,400 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เปิดอ่าน 9,588 ☕ คลิกอ่านเลย
แนวทางปฏิบัติการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงานใน สปป.ลาว
แนวทางปฏิบัติการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงานใน สปป.ลาว

เปิดอ่าน 17,398 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 26 กันยายน 2554
ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 26 กันยายน 2554

เปิดอ่าน 10,893 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2557
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2557

เปิดอ่าน 19,501 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลประชุมคณะกรรมการนโยบาย "สะเต็มศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการ
ผลประชุมคณะกรรมการนโยบาย "สะเต็มศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการ

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,052 ครั้ง
รู้แล้วจะตกใจ! เครื่องดื่มดับกระหาย มีน้ำตาลตัวร้ายผสมเพียบ
รู้แล้วจะตกใจ! เครื่องดื่มดับกระหาย มีน้ำตาลตัวร้ายผสมเพียบ

เปิดอ่าน 82,280 ครั้ง
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น

เปิดอ่าน 26,769 ครั้ง
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 13,514 ครั้ง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง

เปิดอ่าน 8,652 ครั้ง
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ