ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2557 เปิดอ่าน : 7,822 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
Advertisement

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 : ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

● แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งตนได้ขอให้ทั้งสองท่านสานต่องานตาม Roadmap ของฝ่ายสังคมจิตวิทยา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในจุดเน้นทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ การเร่งรัดดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาของประเทศเน้นการขจัดปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม การปฏิรูปต่างๆ และการสร้างความเข้มแข็งเตรียมการสู่การพัฒนาประเทศ

 

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงการเข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ตนได้หารือกับอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะได้สานต่องานของ สพฐ.ใน 2 เรื่องหลัก คือ การพัฒนางานของ สพฐ.ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสถานศึกษา/ผู้เรียนตามกรอบแนวทางที่ คสช.กำหนด และการสอบบรรจุในตำแหน่งต่างๆ เนื่องจาก สพฐ.เป็นองค์กรใหญ่ การสอบบรรจุผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน จะกระทบต่อคนจำนวนมาก จึงต้องดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ แผนงานที่ สพฐ.จะดำเนินการในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ตามนโยบายของ คสช. ได้แก่ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงคุณภาพ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

● ร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา

ที่ประชุมได้สรุปร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ซึ่งเป็นข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาใน 6 ประเด็น ได้แก่ ปฏิรูปครู เพิ่มและกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ปฏิรูปการเรียนรู้ และวางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยผ่านกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน มีการกำหนดกลไกการขับเคลื่อน รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ทั้งคณะกรรมการระดับชาติ ระดับองค์กรหลัก และคณะอนุกรรมการ ตลอดจนกลไกรับฟังความคิดเห็น ที่มีการเปิดเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางสื่อสาธารณะอีกช่องทางหนึ่ง
● การดำเนินการตามข้อสั่งการของ คสช.

ศธ.ได้ดำเนินการเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการตามประกาศเรื่องการใช้งบประมาณผูกพัน เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณที่เหลือได้ทัน นอกจากนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ การแต่งตั้งผู้บริหาร การอนุมัติแผนงานโครงการ รวมทั้งการติดตามเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อเสนอต่อ คสช.ภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ตลอดจนแผนงานโครงการปี 2557 ในช่วง 4 เดือนต่อจากนี้ ที่จะต้องเสนอต่อฝ่ายปฏิรูประบบราชการ ซึ่งได้ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาปรับเพิ่มแผนงาน โครงการมาโดยด่วน เช่น การกระจายอำนาจทางการศึกษาสู่ท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรองรับ ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา เป็นรองประธาน มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนฯ ขององค์กรหลักเข้าร่วม และมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นกรรมการ

● มาตรการการเฝ้าระวังและป้องปรามนักเรียนนักศึกษา ทะเลาะวิวาท

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดประชุมการเฝ้าระวังและป้องปรามนักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องปรามร่วมกัน โดยมีข้อสรุปที่จะจัดทำรายชื่อสถานศึกษากลุ่มเฝ้าระวัง จำนวน 8 กลุ่ม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการเฉพาะกลุ่มฯ เพื่อวางระบบการบริหาร มาตรการป้องกันเฉพาะพื้นที่ และส่งมอบต่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด เพื่อช่วยดูแลในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีมาตรการป้องกัน 5 มาตรการ ดังนี้

- ให้สถานศึกษาจัดทำประวัติของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล
- ให้แต่ละกลุ่มเฝ้าระวัง ติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่นักเรียนนักศึกษาจะกระทำความผิด
- ให้สถานศึกษาจัดตั้งภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้สถานศึกษาสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

● การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาทางไกล

ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาทางไกล โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อทำงานเชื่อมโยงกับโรงเรียนวังไกลกังวล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการที่จะขยายการเรียนการสอนทางไกลไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 โรงเรียน เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพ โอกาส และคุณภาพการศึกษา ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีครูครบชั้น เด็กได้เรียนกับจากครูที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของการศึกษาของผู้เรียนต่อไป● คสช.เห็นชอบกรอบงบเงินประมาณของ ศธ. 504,160 ล้านบาท

นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงผลการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณปี 2558 ในส่วนของ ศธ. ว่า ขณะนี้ คสช. ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณตามวงเงินคำของบประมาณปี 2558 ของ ศธ. จำนวน 504,160 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงกว่างบประมาณ ศธ.ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4.43 และสูงกว่ากรอบวงเงินของสำนักงบประมาณปี 2558 จำนวน 7,461 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1

ซึ่งในส่วนของงบประมาณที่สูงขึ้นจำนวน 7,461 ล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่ สกอ. คืองบของมหาวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า 3,500 ล้านบาท เพื่อปรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและเป็นเงินเพิ่มวุฒิศึกษา ส่วน สพฐ.จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม สอศ.ซึ่งได้รับงบประมาณสูงขึ้นจากเดิม 956 ล้านบาท เป็นส่วนของการปรับเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน การเพิ่มนักเรียนอาชีวะให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน การยกระดับคุณภาพ การจัดการอาชีวะในระบบทวิภาคี ปรับทักษะพื้นฐานอาชีพ ยกมาตรฐานและเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวะ และส่วนที่เหลือจะเป็นของ สป.

อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นการเน้นคุณภาพการเรียนการสอนทั้งสิ้น และโดยส่วนใหญ่งบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะอย่างน้อยเงินเดือนก็จะต้องสูงขึ้น แต่งบลงทุนและงบรายจ่ายประจำจะเพิ่มขึ้นไม่มากหรืออาจจะคงไว้เท่าเดิม เพราะ ศธ.เองก็มีมาตรการในการประหยัดงบประมาณด้วย


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขคนกู้เลย

กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขคนกู้เลย
เปิดอ่าน 9,511 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)
เปิดอ่าน 11,254 ครั้ง
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2564 จำนวน 7,321 คน

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2564 จำนวน 7,321 คน
เปิดอ่าน 15,860 ครั้ง
ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)
เปิดอ่าน 6,932 ครั้ง
กู้เงินออมสิน ปิดหนี้ ขรก.ครู วงเงิน 3-5 ล้านบาท ตามเงื่อนไขผู้ค้ำ-หลักทรัพย์ เช็กเลย

กู้เงินออมสิน ปิดหนี้ ขรก.ครู วงเงิน 3-5 ล้านบาท ตามเงื่อนไขผู้ค้ำ-หลักทรัพย์ เช็กเลย
เปิดอ่าน 5,253 ครั้ง
หน่วยงาน ตำแหน่งไหน "อยู่หรือยุบ" ตามร่าง พรบ.การศึกษา บ้าง

หน่วยงาน ตำแหน่งไหน "อยู่หรือยุบ" ตามร่าง พรบ.การศึกษา บ้าง
เปิดอ่าน 17,882 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
เปิดอ่าน 15,421 ครั้ง
ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 10,870 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 30,403 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปิดอ่าน 8,474 ครั้ง
ว13/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ว13/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 20,761 ครั้ง
คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565
เปิดอ่าน 13,378 ครั้ง
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
เปิดอ่าน 7,581 ครั้ง
ว11/2565 ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ว11/2565 ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 8,839 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เปิดอ่าน 20,453 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม
เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม
เปิดอ่าน 14,572 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ครม.รับทราบโครงการลดภาระหนี้ครูของ ธ.ออมสิน
ครม.รับทราบโครงการลดภาระหนี้ครูของ ธ.ออมสิน
เปิดอ่าน 11,199 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 2/2555
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 2/2555
เปิดอ่าน 5,322 ☕ คลิกอ่านเลย

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.
เปิดอ่าน 11,318 ☕ คลิกอ่านเลย

รมว.ศธ.ให้นโยบายการทำงานวันแรก
รมว.ศธ.ให้นโยบายการทำงานวันแรก
เปิดอ่าน 11,262 ☕ คลิกอ่านเลย

ร่าง  Roadmap การปฏิรูปการศึกษา
ร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา
เปิดอ่าน 8,986 ☕ คลิกอ่านเลย

 มติ ครม. 15 ตุลาคม 2555 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มติ ครม. 15 ตุลาคม 2555 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เปิดอ่าน 15,929 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
เปิดอ่าน 15,941 ครั้ง

นางสงกรานต์ ปี 2552
นางสงกรานต์ ปี 2552
เปิดอ่าน 11,661 ครั้ง

ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ
เปิดอ่าน 9,296 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย
เปิดอ่าน 28,645 ครั้ง

ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
เปิดอ่าน 10,201 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ