ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผลการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2557 เปิดอ่าน : 4,136 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
ผลการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Advertisement

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสำคัญในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีการจัดตั้งมาหลายปีแล้ว และมีการดำเนินงานที่คืบหน้าตามลำดับ คณะกรรมการกองทุนฯ ก็ได้พิจารณาถึงการนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

• เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงานของกองทุนที่สำคัญ ดังนี้

1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและหลายหลายรูปแบบ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต และผู้ใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5) ขับเคลื่อนกองทุนและพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2. (ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 มีเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสู่ Smart Education ผ่านกองทุนฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92.77 ล้านบาท แยกเป็น 1) แผนงานจัดสรรทุน เพื่อสนับสนุนโครงการเชิงรับ 70 ล้านบาท และโครงการเชิงรุก 10 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท 2) แผนงานบริหารกองทุน (บริหารสำนักงาน) ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 12.77 ล้านบาท

3. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558 มีภาพรวมสรุป ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร จะมีการปรับปรุงสมรรถนะหลักที่เหมาะสมกับพนักงานกองทุน และสมรรถนะเฉพาะหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานราชการในสังกัด สป.โดยอนุโลม

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานกองทุนจะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง จะมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ สกท.ให้เหมาะสม การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล• เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจากผลการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน 8 โครงการ โดยมีการปรับลดจำนวนเงินตามความเหมาะสมจาก 6.55 ล้านบาท เหลือจำนวน 4.96 ล้านบาท ดังนี้

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างผ่านโมบาย

- โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

- นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของ ศธ.

- โครงการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ภายในกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การบูรณาการระหว่างการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมติผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลวิธีการจัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน

- ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านในโรงเรียนตามความสามารถและความชอบแบบรายบุคคล

- โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา (One Robot per Child – ORPC)

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

- เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ การเขียนบทความทางวิชาการ

• รับทราบรายงานผลการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่สำคัญของกองทุน ดังนี้

1. รายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสรุปฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 194,278,142.41 ล้านบาท

2. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกองทุน และมีข้อเสนอแนะให้จัดทำปฏิทินดำเนินงานกองทุนเพื่อเป็นกรอบในการเร่งรัดการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) แล้ว

3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยง สกท.ได้จัดทำและนำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 และ 2558 ต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 มีมติให้ปรับแก้ตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558 ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับปี 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป

4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2557 สกท.ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และระบบคลังข้อมูลของกองทุน เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

5. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 สกท.ได้จัดทำสมรรถนะหลัก ระบบประเมินสมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 การพัฒนาพนักงานกองทุนเพื่อให้มีสมรรถนะตามสายงาน รวมทั้งการคัดเลือกและสรรหาทรัพยากรบุคคลมาปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนด ซึ่งจะมีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานกองทุนด้วย โดยจะได้ดำเนินการในปี 2558 ต่อไป• รับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง โดยมีองค์ประกอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ 4 ด้าน (ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน) ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน 13 ประเด็น (แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย จำนวน 35 ประเด็น) และตัวชี้วัดหลักที่เป็นตัวชี้วัดร่วมกับทุนหมุนเวียนอื่น จำนวน 7 ประเด็น (แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย จำนวน 29 ประเด็น) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะจัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2558 ให้ รมว.ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนามภายในเดือนพฤศจิกายน 2557• รับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน (โครงการลำดับที่ 1-30) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เนื่องจากในแผนดำเนินงานฯ ปี 2557 ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการสนับสนุนโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน 70 ล้านบาท สกท.จึงพิจารณาเห็นควรเร่งดำเนินการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน สำหรับโครงการลำดับที่ 1-30 วงเงินประมาณ 70 ล้านบาทก่อน

 

 

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ผลการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา , , ผลการประชุม , คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ฮีโร่มาแล้ว!! "น้องแต้ว" พิมศิริ จอมพลังสาวไทย ประเดิมเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทย☕ คลิกอ่านเลย
ฮีโร่มาแล้ว!! "น้องแต้ว" พิมศิริ จอมพลังสาวไทย ประเดิมเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทย
เปิดอ่าน 5,991 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานตาม 31 นโยบายหลักด้านการศึกษา☕ คลิกอ่านเลย
สรุปผลการดำเนินงานตาม 31 นโยบายหลักด้านการศึกษา
เปิดอ่าน 12,114 ครั้ง
มติ ครม.27 มี.ค.2558 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ☕ คลิกอ่านเลย
มติ ครม.27 มี.ค.2558 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เปิดอ่าน 14,844 ครั้ง
ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ☕ คลิกอ่านเลย
ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ
เปิดอ่าน 33,801 ครั้ง
ทำบัตรปชช.เด็ก4ร.ร. เด็ก-ผู้ปกครอง-ครูสามารถมายื่นคำร้องให้ได้☕ คลิกอ่านเลย
ทำบัตรปชช.เด็ก4ร.ร. เด็ก-ผู้ปกครอง-ครูสามารถมายื่นคำร้องให้ได้
เปิดอ่าน 8,175 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ผลไม้ล้างพิษผลไม้ล้างพิษ
เปิดอ่าน 10,062 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่ มีผล 1 ต.ค.51)แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เกณฑ์ใหม่ มีผล 1 ต.ค.51)
เปิดอ่าน 29,203 ครั้ง
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ[คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ[คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปิดอ่าน 16,532 ครั้ง
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)
เปิดอ่าน 7,687 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลตเรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เปิดอ่าน 8,651 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ