ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ผลการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2557 เปิดอ่าน : 5,787 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ผลการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Advertisement

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสำคัญในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีการจัดตั้งมาหลายปีแล้ว และมีการดำเนินงานที่คืบหน้าตามลำดับ คณะกรรมการกองทุนฯ ก็ได้พิจารณาถึงการนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

• เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงานของกองทุนที่สำคัญ ดังนี้

1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและหลายหลายรูปแบบ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต และผู้ใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5) ขับเคลื่อนกองทุนและพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2. (ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 มีเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสู่ Smart Education ผ่านกองทุนฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92.77 ล้านบาท แยกเป็น 1) แผนงานจัดสรรทุน เพื่อสนับสนุนโครงการเชิงรับ 70 ล้านบาท และโครงการเชิงรุก 10 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท 2) แผนงานบริหารกองทุน (บริหารสำนักงาน) ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 12.77 ล้านบาท

3. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558 มีภาพรวมสรุป ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร จะมีการปรับปรุงสมรรถนะหลักที่เหมาะสมกับพนักงานกองทุน และสมรรถนะเฉพาะหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานราชการในสังกัด สป.โดยอนุโลม

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานกองทุนจะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง จะมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ สกท.ให้เหมาะสม การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล• เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจากผลการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน 8 โครงการ โดยมีการปรับลดจำนวนเงินตามความเหมาะสมจาก 6.55 ล้านบาท เหลือจำนวน 4.96 ล้านบาท ดังนี้

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างผ่านโมบาย

- โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

- นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของ ศธ.

- โครงการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ภายในกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การบูรณาการระหว่างการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมติผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลวิธีการจัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน

- ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านในโรงเรียนตามความสามารถและความชอบแบบรายบุคคล

- โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา (One Robot per Child – ORPC)

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

- เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ การเขียนบทความทางวิชาการ

• รับทราบรายงานผลการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่สำคัญของกองทุน ดังนี้

1. รายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสรุปฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 194,278,142.41 ล้านบาท

2. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกองทุน และมีข้อเสนอแนะให้จัดทำปฏิทินดำเนินงานกองทุนเพื่อเป็นกรอบในการเร่งรัดการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) แล้ว

3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยง สกท.ได้จัดทำและนำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 และ 2558 ต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 มีมติให้ปรับแก้ตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558 ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับปี 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป

4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2557 สกท.ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และระบบคลังข้อมูลของกองทุน เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

5. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 สกท.ได้จัดทำสมรรถนะหลัก ระบบประเมินสมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 การพัฒนาพนักงานกองทุนเพื่อให้มีสมรรถนะตามสายงาน รวมทั้งการคัดเลือกและสรรหาทรัพยากรบุคคลมาปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนด ซึ่งจะมีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานกองทุนด้วย โดยจะได้ดำเนินการในปี 2558 ต่อไป• รับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง โดยมีองค์ประกอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ 4 ด้าน (ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน) ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน 13 ประเด็น (แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย จำนวน 35 ประเด็น) และตัวชี้วัดหลักที่เป็นตัวชี้วัดร่วมกับทุนหมุนเวียนอื่น จำนวน 7 ประเด็น (แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย จำนวน 29 ประเด็น) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะจัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2558 ให้ รมว.ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนามภายในเดือนพฤศจิกายน 2557• รับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน (โครงการลำดับที่ 1-30) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เนื่องจากในแผนดำเนินงานฯ ปี 2557 ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการสนับสนุนโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน 70 ล้านบาท สกท.จึงพิจารณาเห็นควรเร่งดำเนินการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน สำหรับโครงการลำดับที่ 1-30 วงเงินประมาณ 70 ล้านบาทก่อน

 

 

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)
เปิดอ่าน 11,276 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
เปิดอ่าน 15,465 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 12,286 ครั้ง
ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)
เปิดอ่าน 7,865 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดอ่าน 19,571 ครั้ง
กู้เงินออมสิน ปิดหนี้ ขรก.ครู วงเงิน 3-5 ล้านบาท ตามเงื่อนไขผู้ค้ำ-หลักทรัพย์ เช็กเลย

กู้เงินออมสิน ปิดหนี้ ขรก.ครู วงเงิน 3-5 ล้านบาท ตามเงื่อนไขผู้ค้ำ-หลักทรัพย์ เช็กเลย
เปิดอ่าน 5,821 ครั้ง
ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 7 แสน สินเชื่อวิทยฐานะ แก้ปัญหาหนี้ครู

ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 7 แสน สินเชื่อวิทยฐานะ แก้ปัญหาหนี้ครู
เปิดอ่าน 9,789 ครั้ง
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 8,332 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 9,364 ครั้ง
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565)

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 21,804 ครั้ง
ประกาศผลสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 20,795 ครั้ง
ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19

ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19
เปิดอ่าน 10,840 ครั้ง
คุรุสภาจัดประกวด "คลิปวิดีโอ" ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ "ครูรักเด็ก…เด็กรักครู" ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวด "คลิปวิดีโอ" ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ "ครูรักเด็ก…เด็กรักครู" ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท
เปิดอ่าน 7,771 ครั้ง
สพฐ.มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้ ผอ.สพท./ผอ.รร.

สพฐ.มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้ ผอ.สพท./ผอ.รร.
เปิดอ่าน 8,100 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)
เปิดอ่าน 12,187 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

มติ ครม. 2 ตุลาคม 2555 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มติ ครม. 2 ตุลาคม 2555 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เปิดอ่าน 10,371 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ความก้าวหน้านโยบาย ศธ.
ความก้าวหน้านโยบาย ศธ.
เปิดอ่าน 10,727 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 18/2558
ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 18/2558
เปิดอ่าน 5,471 ☕ คลิกอ่านเลย

สรุปผลการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2555
สรุปผลการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2555
เปิดอ่าน 6,548 ☕ คลิกอ่านเลย

การปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย
การปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 8,935 ☕ คลิกอ่านเลย

ครม.เห็นชอบปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครม.เห็นชอบปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 42,760 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เปิดอ่าน 7,825 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
เปิดอ่าน 9,354 ครั้ง

การศึกษาไทยอาการหนัก คุณหมอต้องส่งเข้าห้อง ICU
การศึกษาไทยอาการหนัก คุณหมอต้องส่งเข้าห้อง ICU
เปิดอ่าน 25,675 ครั้ง

วิธีเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิธีเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เปิดอ่าน 11,551 ครั้ง

เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
เปิดอ่าน 6,809 ครั้ง

ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส
เปิดอ่าน 22,793 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ