ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557

รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2558 เปิดอ่าน : 8,578 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557

Advertisement

ช่วงนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการยังตื่นเต้นไม่จางหายจากเรื่องการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงแบบฟ้าผ่าด้วยอำนาจพิเศษของ คสช.

พร้อมกันนั้นยังมีการตรวจสอบชำระสะสางการดำเนินงานของบอร์ดต่างๆ เช่น คุรุสภา สกสค. และองค์การค้าฯ ด้วยมาตรการที่เฉียบขาด เล่นเอาระส่ำกันไปทั้งบางนั้น

เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่เถียงว่าที่ย่ำแย่ก็พอมี แต่ที่ดีก็ดีใจหาย ดูตัวอย่างจากการคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น ในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อต้นเดือนเมษายน ปรากฏว่ามีมาจากกระทรวงศึกษาธิการแทบจะมากที่สุดก็ว่าได้

คือสามารถคัดเลือกสรรหามาได้ทุกหน่วยงาน นับตั้งแต่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นางชลรส นงค์ภา นายโกวิท คูพะเนียด นายสุนทร บุญสถิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ นายฉัตรชัย แก้วจันทา นายธวัช ครูวรรณะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา-นางเรณู สันตโยภาส นางธัญญรัตน์ ลัคนาลิขิต
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา-นางสาวดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา-นายจักรกฤษณ์ ลิมปิษเฐียร นางสาวปาณิสรา ช่วยบำรุง
ของมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีเข้ามาให้ยกย่องกันเพียบ เริ่มจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-รศ.อำไพรวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ นายไพวัลย์ จันทะ-พาหะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-รศ.ชลัยพร อมรวัฒนา ผศ.ณัฏฐา ทองจุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-รศ.ขนิษฐา นันทบุตร นางอัญชลี หนักแน่น นายบุญบาล คำกุ้ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-รศ.นิพนธ์ ธีรอำพน นางประไพ อินตา
มหาวิทยาลัยทักษิณ-นางประไพ อินตา นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-นายสุวัฒน์ รอดริน นายเชิด ตาดคร้าม
มหาวิทยาลัยนเรศวร-ผศ.ธีระชัย บงการณ์ นางสุปราณี บัวงามดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-นางพรทิพย์ โรจนพิทยากร นางประทุมจรรยา จิ๋วทองคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา-ผศ.ชมพูนุช ปัญญ–ไพโรจน์ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล-นางชุลีพร วชิรธนากร นางสาวปิยะรัตน์ กุลอัก นางสุนันท์ ชื่นจิตต์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ผศ.น้อย เนียมสา นางพรทิพย์ พันธุมชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-รศ.ชจักรพงษ์ พิมพ์พิมล นายเกษตร แสนวาสน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร-รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น นายพงศ์สิน จารุธนโรจน์ทวี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-ผศ.ประกาศ สว่างโชติ นายเศียร บัวแก้ว นางผอบ แก้วสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์-ผศ.ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-รศ.ลาวัลย์ หอนรัตน์ นางอรนุช กาญจนประกร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-รศ.ปราโมทย์ วาดเขียน นายจริณ อ๊อดวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-นายปรีดา บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-รศ.ไพรินทร์ กปิลานนท์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-รศ.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ผศ.กาญจนา พยุหะ
มหาวิทยาลัยนครพนม-นายอดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีข้าราชการดีเด่นที่ได้รับการยกย่องในวันข้าราชการพลเรือนอีกมากมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี-นางสุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์-ผศ. กตัญญู แก้วหานาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-รศ.พรเพ็ญ โชชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ผศ.ยุพดี พิลาศลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-ผศ.รณิดา ปิงเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-ผศ.อนุวัติ ศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี-ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี-นายพรชัย ตัณฑโอกาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ผศ.สุวิมล ตั้งประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์-ผศ.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร-ผศ.ประจักษ์ ไม้เจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ผศ.จรูญ รัตนกาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม-ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี-ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์-รศ.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต-รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ผศ.สมสงวน ปัสสาโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-นครินทร์-รศ.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-นายปรีชา ไชยโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-นายอุทิศ คำบูชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์-นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ-ผศ.สหัสา พลนิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา-ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต -นางสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-รศ.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-ผศ. สมทรง นุ่มนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ -นางสาวจงกิจ วงษ์พินิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี-ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-ผศ.ปทุมทิพย์ ปราบพาล ผศ.สุชาดา ภู่สิทธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-ผศ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ นายสมศักดิ์ ทองแย้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ นายกฤษฎา บุญชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย-รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายสำรวล กิจโสภณ นางสาวราตรี ศิริวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ นางภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ผศ.อุทิน คุณาแจ่มจรัส ผศ.วาสนา สายมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ผศ.วันทนา อมตาริยกุล นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นางจิรัชยาพร ยิ้มประดิษฐ์
สำหรับข้าราชการดีเด่นของหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงต่างๆถ้ามีโอกาสจะนำมาเสนอเป็นระยะเพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ควรค่าแก่การยกย่อง.

“ซี.12”

ที่มา: http://www.thairath.co.th  

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557 , , รายชื่อข้าราชการดีเด่น , ศธ. , ประจำปี , พ.ศ. , 2557 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
"ครูกัลยา" โชว์ผลงานนโยบายโค้ดดิ้งครบ 2 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจประเทศ☕ 15 พ.ค. 2564
"ครูกัลยา" โชว์ผลงานนโยบายโค้ดดิ้งครบ 2 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจประเทศ
เปิดอ่าน 225 ครั้ง
บอร์ดกพฐ.ถก มาตรการรับมือเปิดภาคเรียน☕ 14 พ.ค. 2564
บอร์ดกพฐ.ถก มาตรการรับมือเปิดภาคเรียน
เปิดอ่าน 1,766 ครั้ง
Timeline ของครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 เริ่มต้นขึ้นแล้ว!☕ 14 พ.ค. 2564
Timeline ของครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 เริ่มต้นขึ้นแล้ว!
เปิดอ่าน 1,097 ครั้ง
"ครูเหน่ง" ตั้งคณะทำงานเร่งขับเคลื่อน Quick Win 7ข้อ☕ 14 พ.ค. 2564
"ครูเหน่ง" ตั้งคณะทำงานเร่งขับเคลื่อน Quick Win 7ข้อ
เปิดอ่าน 4,560 ครั้ง
ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ☕ 14 พ.ค. 2564
ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 2,650 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง
เปิดอ่าน 9,105 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
เปิดอ่าน 7,165 ครั้ง
จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”
เปิดอ่าน 23,335 ครั้ง
แก้เมื่อยด้วย กะลาแก้เมื่อยด้วย กะลา
เปิดอ่าน 8,671 ครั้ง
ความลับของชาเขียวความลับของชาเขียว
เปิดอ่าน 8,249 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ