ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ชงยุบติ่งราชการส่วนกลาง!
ชงยุบติ่งราชการส่วนกลาง!
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2558 เปิดอ่าน : 2,602 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
ชงยุบติ่งราชการส่วนกลาง!

Advertisement

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ลงนามในหนังสือนัดประชุม สปช. วันที่ 6 พ.ค. เป็นพิเศษ เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ สปช. เป็นประธาน กมธ.ฯ เรื่องการปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ โดยสาระสำคัญของรายงาน ได้แก่ ปัญหาของการบริหารราชการไทย พบว่า มีโครงสร้างส่วนราชการจำนวนมาก อาทิ มีกระทรวงจำนวน 20 กระทรวง มีหน่วยราชการระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 11,965 หน่วย และมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ จำนวน 58 หน่วยงาน และองค์กรมหาชน จำนวน 53 หน่วยงาน ทำให้การทำงานมีขั้นตอนจำนวนมาก จนเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัวและสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังเกิดข้อบกพร่องและนำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบได้ง่าย ขณะที่ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ พบว่าซ้ำซ้อนทั้งระหว่างกรมภายในกระทรวงด้วยกันเอง และมีความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน

กมธ.ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินจึงเสนอให้ราชการบริหารส่วนกลาง ที่พบว่ามีหน่วยงานไปอยู่ในภูมิภาคจำนวนมาก ต้องทบทวนและปรับปรุงหน่วยงานดังกล่าว โดยให้ยุบหรือปรับลดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ หรือเหลือเฉพาะงานที่ไม่สามารถมอบให้ภูมิภาคหรือองค์กรบริหารท้องถิ่นดำเนินการแทนได้ เช่น งานวิจัยและพัฒนา งานบริการทางวิชาการที่มุ่งบริการให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนส่วนรวมในกลุ่มเขตจังหวัด

รายงานยังได้เสนอแนวทางปฏิรูปด้วยว่า สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง ควรกำหนดบทบาทและหน้าที่ เช่น กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงกำกับและประเมินผล ขณะที่ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเรื่องความมั่นคง ความเป็นธรรม แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และรับผิดชอบการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีฐานะเป็นตัวแทนราชการบริหารส่วนกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เพิ่มอำนาจท้องถิ่น

สำหรับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่สามารถจัดเก็บภาษี หารายได้ และก่อนหนี้ได้ภายใต้ระเบียบที่ส่วนกลางกำหนด ทั้งนี้ ในราชการส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้สมัชชาพลเมือง องค์กรชุมชน และภาคประชาสังคมมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ มีกระบวนการสื่อสารและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานภาครัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในรายงานมีข้อเสนอต่อการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกหรือกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับปลัดกระทรวง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งโดยวุฒิสภา เพื่อให้มีคณะกรรมการเข้ามาพิจารณาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มีคณะกรรมการที่เป็นกลางเพื่อพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งที่แท้จริง และเป็นไปตามระบบคุณธรรมเข้ามาทำหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วย

รายงานฉบับดังกล่าวมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญด้วยว่า

1.รัฐต้องปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยให้มีหลักเกณฑ์การสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบคุณธรรม มีองค์กรวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นมาตรฐาน เอกภาพ รวมถึงการลงโทษต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานด้วย

2.ให้มีคณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรมประจำกระทรวง และเสนอต่อรัฐมนตรีประจำกระทรวงพิจารณา

3.ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับแทรกแซงการปฏิบัติราชการและบริหารงานบุคคล รวมถึงกำหนดบทลงโทษหากพบว่าฝ่าฝืนข้อห้ามด้วย และ

4.กำหนดหลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐเพิ่มเติมจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย จริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการปรับบทบาทและปรับภารกิจของรัฐ.


อ่านเพิ่มเติมได้จาก ไทยโพสต์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2558

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ชงยุบติ่งราชการส่วนกลาง! << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 1,510 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 2,731 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 1,902 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 2,345 ครั้ง
จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 2,437 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 4,210 ครั้ง
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง
เปิดอ่าน 1,567 ครั้ง
ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 4,072 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 1,983 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 2,193 ครั้ง
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เปิดอ่าน 3,654 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 1,983 ☕ 21 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 481 ☕ 21 ม.ค. 2565
ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก5-12ปี เข็มแรก 1 ก.พ.ห่างจากเข็มสอง (26 ก.พ.)แค่ 25วัน
ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก5-12ปี เข็มแรก 1 ก.พ.ห่างจากเข็มสอง (26 ก.พ.)แค่ 25วัน

เปิดอ่าน 1,983 ☕ 21 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 309 ☕ 21 ม.ค. 2565
สวทช. แจงเหตุชะลอการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปี 2565 เพื่อคัดเลือกรับทุนในปีการศึกษา 2566
สวทช. แจงเหตุชะลอการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปี 2565 เพื่อคัดเลือกรับทุนในปีการศึกษา 2566

เปิดอ่าน 1,567 ☕ 20 ม.ค. 2565
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

เปิดอ่าน 2,193 ☕ 19 ม.ค. 2565
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 2,066 ☕ 19 ม.ค. 2565
ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK - ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว
ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK - ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,619 ครั้ง
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 10,005 ครั้ง
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 23,878 ครั้ง
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก

เปิดอ่าน 23,824 ครั้ง
ISO นั้นสำคัญไฉน
ISO นั้นสำคัญไฉน

เปิดอ่าน 10,701 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ