ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานเข้ารับการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560

คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานเข้ารับการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2559 เปิดอ่าน : 8,445 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานเข้ารับการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560

Advertisement

คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย และผลงาน
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560
 
ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา   ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนส่งผลงานวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560
 
การคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560
คุรุสภาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบต่างๆ จึงจัดให้มีเวทีทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างทั่วถึงในวงกว้าง สามารถนำผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำเสนอในเวทีระดับอาเซียน
 
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร โดยผู้มีสิทธิส่งผลงานวิจัย ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ ลักษณะของผลงานวิจัย จะต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา และเป็นงานวิจัยที่พัฒนางานในหน้าที่ของผู้วิจัย ซึ่งประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย
 
เกณฑ์การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย และคุณภาพของรายงานวิจัย
 
ข้อกำหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย ประกอบด้วย เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ไม่เป็นผลงานที่ได้รับอนุมัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเลื่อนวิทยฐานะ ไม่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นงานวิจัยที่มีการพัฒนาต่อยอด ไม่เป็นผลงานที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยคนอื่น ไม่เป็นผลงานวิจัยที่ทำเป็นทีม ส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 เรื่อง และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ โดยผลงานที่ได้ผ่านการคัดสรรจะได้นำเสนอผลงานในเวทีประชุมทางวิชาการของคุรุสภา เพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับประเทศ”
 
การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560
การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา   ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง
 
โดยสถานศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งจากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ ด้านหลักสูตร  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  ด้านแหล่งเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital For Learning) ด้านการวัดและประเมินผล  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา และด้านจิตวิทยา รางวัลแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ผลงานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย
 
ข้อกำหนดการพิจารณาคัดสรรผลงาน ต้องเป็นผลงานที่สถานศึกษาสร้างสรรค์ขึ้น ไม่เป็นผลงานที่เป็นความร่วมมือ ร่วมวิจัย หรือเป็นความคิดที่ริเริ่มที่มาจากหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบ นร.1 และ นร.2 (ถ้ามี) และสถานศึกษาสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน ให้แนบแบบอิงเกณฑ์ ประกอบด้วย คุณภาพผลงานที่เป็นมิติคุณภาพ น้ำหนักคะแนน และตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจาก คุณค่าทางวิชาการ ประโยชน์ของนวัตกรรม ลักษณะของผลงาน การมีส่วนร่วม การนำเสนอ และจำแนกการประเมินคุณภาพผลงาน
 
วิธีการประเมินคุณภาพผลงาน  มีวิธีการประเมิน 2 รอบ ดังนี้ รอบแรก คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๕๘ ตรวจและประเมินเพื่อคัดกรองผลงานจากเล่มเอกสาร และ CD ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ที่คุรุสภากําหนด รอบตัดสิน คณะกรรมการฯ ตรวจและประเมินผลงานที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกอีกครั้ง โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของสถานศึกษา ในเวทีประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
         
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานวิจัย และผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สามารถส่งรูปเล่มผลงาน ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนด ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ (หน้าซองเอกสารระบุข้อความว่า “ส่งผลวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2560” หรือ “ส่งผลงานวิจัยงาน  หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําปี 2560 การส่งผลงานทางไปรษณีย์วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร 0 2280 6366 หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานเข้ารับการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 , , คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานเข้ารับการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน , หนึ่งนวัตกรรม , ประจำปี , 2560 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
"สมพงษ์" จี้ศธ.ปรับเงินอุดหนุนรายหัวนร. หลังใช้มากว่า 10ปี ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายจริงปัจจุบัน☕ 19 มิ.ย. 2564
"สมพงษ์" จี้ศธ.ปรับเงินอุดหนุนรายหัวนร. หลังใช้มากว่า 10ปี ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายจริงปัจจุบัน
เปิดอ่าน 2,429 ครั้ง
สุภัทร ย้ำ ศธ.อนุญาตนักเรียนไว้ผมยาวได้ ยึดหลักบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการมีส่วนร่วม☕ 19 มิ.ย. 2564
สุภัทร ย้ำ ศธ.อนุญาตนักเรียนไว้ผมยาวได้ ยึดหลักบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการมีส่วนร่วม
เปิดอ่าน 2,139 ครั้ง
บอร์ด ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา หารือ "ตรีนุช" จี้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม☕ 17 มิ.ย. 2564
บอร์ด ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา หารือ "ตรีนุช" จี้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
เปิดอ่าน 1,989 ครั้ง
สพฐ.วางแผนประเมินจัดการเรียนยุคโควิด☕ 17 มิ.ย. 2564
สพฐ.วางแผนประเมินจัดการเรียนยุคโควิด
เปิดอ่าน 2,391 ครั้ง
สมศ.แจงข้อมูลประเมินสถานศึกษากว่า 3,825 แห่งแล้ว☕ 17 มิ.ย. 2564
สมศ.แจงข้อมูลประเมินสถานศึกษากว่า 3,825 แห่งแล้ว
เปิดอ่าน 5,494 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้
เปิดอ่าน 14,810 ครั้ง
จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”
เปิดอ่าน 23,509 ครั้ง
แก่นขนุนแก่นขนุน
เปิดอ่าน 13,431 ครั้ง
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม?  วิชาที่คนไม่เข้าใจเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? วิชาที่คนไม่เข้าใจ
เปิดอ่าน 19,918 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?คุณครูหายไปไหนครับ?
เปิดอ่าน 16,964 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ