ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน


ข่าวการศึกษา 19 ก.พ. 2567 (14:38 น.) เปิดอ่าน : 4,355 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1161 ลงวันที่ 16 กพ 2567 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๑๖๑  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง
๑.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดที่ ศธ๐๔๐๐๙/ว ๖๐๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๕๒๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๓๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒-๓ ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแนวทางการมอบอำนาจ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒-๓ จึงยกเลิกแนวทางบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน ดังนี้

๑.วางแผนการบริหารจัดการอัตราจ้างธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียน ภายใต้กรอบอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดความรับผิดชอบให้ธุรการโรงเรียนแต่ละราย ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กรายละไม่เกิน ๒โรงเรียน

๒.กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทนตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หากมีความจำเป็นต้องจัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ให้พิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นเหมาะสมกับปริมาณงานและสภาพอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นไปตามความสมัครใจของอัตราจ้างธุรการโรงเรียน

๒.๒ จัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียน โดยมอบหมายให้ธุรการโรงเรียน ๑ ราย รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่ม/ศูนย์/ เครือข่ายโรงเรียน จำนวนไม่เกิน ๒ โรงเรียน และให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียนประจำกลุ่ม/ ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียนตามความเหมาะสม

๓.กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีโรงเรียนขนาดเล็ก หรือไม่มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกลี่ยอัตราจ้างธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปให้กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียนที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามแนวทาง ข้อ ๑

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ให้เป็นไปตามข้อสั่งการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พัฒนทวีดล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนการบริหารอัตราธุรการโรงเรียนการเกลี่ยตำแหน่งธุรการโรงเรียนธุรการโรงเรียนธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

เปิดอ่าน 18,687 ☕ 30 มี.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ.แจ้งประชุมการเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
สพฐ.แจ้งประชุมการเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
เปิดอ่าน 916 ☕ 19 เม.ย. 2567

ด่วน! สพฐ.ประกาศสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567 รอบทั่วไป
ด่วน! สพฐ.ประกาศสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567 รอบทั่วไป
เปิดอ่าน 1,369 ☕ 18 เม.ย. 2567

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)
เปิดอ่าน 925 ☕ 18 เม.ย. 2567

ก.ค.ศ. จับมือ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบผลงานวิชาการครูขอเลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ. จับมือ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบผลงานวิชาการครูขอเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 337 ☕ 18 เม.ย. 2567

สพฐ. แจงชัดให้อิสระโรงเรียนซื้อหนังสือ เน้นย้ำดำเนินการตามแนวทางการจัดซื้ออย่างเคร่งครัด
สพฐ. แจงชัดให้อิสระโรงเรียนซื้อหนังสือ เน้นย้ำดำเนินการตามแนวทางการจัดซื้ออย่างเคร่งครัด
เปิดอ่าน 712 ☕ 17 เม.ย. 2567

การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567
การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 1,929 ☕ 15 เม.ย. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
เปิดอ่าน 12,608 ครั้ง

วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
เปิดอ่าน 12,349 ครั้ง

ใช้ข้อสอบเดียวกันตัดสินเด็กทั้งประเทศ ยุติธรรมแล้วหรือ!
ใช้ข้อสอบเดียวกันตัดสินเด็กทั้งประเทศ ยุติธรรมแล้วหรือ!
เปิดอ่าน 17,276 ครั้ง

27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
เปิดอ่าน 9,889 ครั้ง

อบเชย
อบเชย
เปิดอ่าน 14,634 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ