ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > “ครูใหญ่” ในมุมของ ส.บ.ม.ท.
“ครูใหญ่” ในมุมของ ส.บ.ม.ท.
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน : 12,303 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
“ครูใหญ่” ในมุมของ ส.บ.ม.ท.

Advertisement

 
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่าตามที่ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีสาระว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องของการคืนศรัทธาให้ครู ไม่ใช่ครูเป็นลูกน้องผู้บริหาร เปลี่ยนจากระบบบริหารไปเป็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน หัวใจสำคัญของโรงเรียนไม่ใช่ระบบบริหาร และคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสอดคล้องกับ กอปศ ว่า ต้องใช้คำว่าครูใหญ่ที่มีความหมายมากกว่าผู้อำนวยการโรงเรียน นั้น เห็นว่าถ้าคุณหมอจรัสฯ มีความคิดเห็นเช่นนี้จริงย่อมหมายถึงว่าคุณหมอกำลังหลงทางในการปฏิรูปการศึกษาเพราะปัญหาการศึกษาของประเทศขณะนี้มิได้มีต้นเหตุมาจากการละเลยหรือความไม่ใส่ใจของผู้บริหาร แต่สาเหตุเกิดมาจากการจัดการศึกษาในระดับนโยบายที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่เคยเป็นครู ไม่เคยเป็นผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลที่มีอัตตาสูงไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของครู มีมุมมองที่เป็นลบต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู ไม่ยอมรับให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการด้านการศึกษาทั้งๆที่ครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง ไม่เคยมีความคิดที่จะปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
การที่คุณหมอจรัสฯไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารโดยคุณหมอกล่าวว่า “เปลี่ยนจากระบบบริหารเป็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน” นั้น ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร ขอเรียนไปถึงคุณหมอจรัสฯว่า การดำเนินการใดๆที่มุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากการบริหารทั้งสิ้น มีองค์กรใดบ้างที่ประสบความสำเร็จโดยการไม่ให้ความสำคัญต่อระบบบริหารและผู้บริหารองค์กร การจัดการศึกษาในโรงเรียนไม่เหมือนกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล เพราะในระบบโรงพยาบาลนั้นความสำเร็จอยู่ที่การรักษาคนไข้ให้หายป่วยโดยอาศัยความรู้และความเก่งของคุณหมอ บทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีต่อคนไข้จึงมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับการผลิตหมอ การดูแลใส่ใจหมอ แต่ในระบบโรงเรียนนั้นมิได้คาดหวังเพียงแค่คุณครูสอนเก่งสอนให้เด็กมีความรู้เท่านั้นแต่โรงเรียนมีหน้าที่ดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีหน้าที่สร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ต้องดูแลไปถึงครัวเรือนของนักเรียน เรื่องเช่นนี้จึงต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้วางระบบ วางแผนการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับ ครู ผู้เรียนและผู้ปกครองโดยตรงเพื่อช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ที่สำคัญคือผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการรุ่นเก่าๆได้วางแนวคิดให้กับบรรดาผู้บริหารโรงเรียนไว้นานแล้วว่าคุณครูคือผู้ร่วมงานที่สำคัญไม่ใช่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และได้ถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ จึงอยากให้คุณหมอจรัสฯได้กรุณาเข้าใจแนวคิดเรื่องนี้ด้วย
 
ดังนั้นจึงเชื่อว่าหากคุณหมอได้ทราบถึงภารกิจอย่างแท้จริงของผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็คงไม่กำหนดหลักเกณฑ์และออกเป็นกฎหมายที่เป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจครูเช่นนี้ การที่คุณหมอจรัสฯยังได้ให้ข้อมูลว่า “คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นสอดคล้องกับ กอปศ.ว่าต้องใช้คำว่าครูใหญ่ที่มีความหมายมากกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนและมีความสำคัญจริงต่อประสิทธิผลทางการเรียนของเด็ก” นั้น เรื่องนี้คุณครูทั้งประเทศต่างสงสัยว่าเรื่องแบบนี้ทำไมคุณหมอจรัสฯไม่ถามความเห็นของคุณครูแต่กลับไปถามความเห็นของนักกฎหมายที่มิได้มีความเข้าใจและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแต่อย่างใด

“ผมอยากจะกราบเรียนถามคุณหมอจรัสฯว่าในการทำประชาพิจารณ์ทุกภูมิภาคนั้น ทำไมคุณหมอจรัสฯถึงไม่หยิบยกเอาประเด็นเรื่องการเปลี่ยนจากใบประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครู การเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่เคยเป็นครูก็สามารถเป็นช่วยครูใหญ่ได้และการเปลี่ยนคำเรียกขานจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูใหญ่ ขึ้นเป็นประเด็นในการทำประชาพิจารณ์ การหมกเม็ดเช่นนี้ย่อมทำให้คุณครูทั้งประเทศเกิดความสงสัยและเชื่อโดยสนิทใจว่าสิ่งที่จะตามมาโดยผลของกฎหมายคือเกียรติภูมิของครูจะค่อยๆลดหายไป สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เคยได้ทัดเทียมกับข้าราชการอื่นก็จะหายไป คุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนก็จะลดลงเพราะผู้ช่วยครูใหญ่ที่ไม่เคยเป็นครูย่อมไม่สามารถนำครูในด้านต่างๆได้ ผมขอกราบเรียนคุณหมออีกประเด็นหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นนิติรัฐ ซึ่งหมายถึงการบริหารประเทศซึ่งถือกฎหมายเป็นใหญ่ และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกฉบับมีว่า กฎหมายใดๆที่จะมีผลกระทบต่อบุคคลและกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชาติ จะต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ เว้นแต่บางเรื่องที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารคือรัฐบาลออกกฎหมายโดยพลันไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎร โดยให้มีการตราเป็นพระราชกำหนดและมีผลบังคับใช้ แต่การจะทำเช่นนี้ได้นั้นต้องเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่เกิดปัจจุบันทันด่วนหากไม่รีบออกกฎหมายโดยเร็วแล้วจะทำให้ชาติบ้านเมืองต้องเสื่อมสลายพังพินาศ เช่นกำลังเกิดศึกสงครามหรือกำลังเกิดภัยพิบัติทางเศรษฐกิจอย่างแรง ขอถามว่ากฎหมายการศึกษาฉบับนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นต้องให้มีผลบังคับใช้ทันทีโดยการตราเป็นพระราชกำหนดเลยหรือ ทำไมคุณหมอจรัสฯจึงไม่ทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ” นายรัชชัยย์ฯ กล่าวในที่สุด
 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> “ครูใหญ่” ในมุมของ ส.บ.ม.ท. “ครูใหญ่”ในมุมของส.บ.ม.ท. << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 4,072 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 2,345 ครั้ง
จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 2,437 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 1,902 ครั้ง
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง
เปิดอ่าน 1,567 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 1,990 ครั้ง
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 1,510 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 2,732 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 2,196 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 4,210 ครั้ง
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เปิดอ่าน 3,654 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 1,510 ☕ 12 ม.ค. 2565
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 483 ☕ 21 ม.ค. 2565
ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก5-12ปี เข็มแรก 1 ก.พ.ห่างจากเข็มสอง (26 ก.พ.)แค่ 25วัน
ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก5-12ปี เข็มแรก 1 ก.พ.ห่างจากเข็มสอง (26 ก.พ.)แค่ 25วัน

เปิดอ่าน 1,990 ☕ 21 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 309 ☕ 21 ม.ค. 2565
สวทช. แจงเหตุชะลอการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปี 2565 เพื่อคัดเลือกรับทุนในปีการศึกษา 2566
สวทช. แจงเหตุชะลอการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปี 2565 เพื่อคัดเลือกรับทุนในปีการศึกษา 2566

เปิดอ่าน 1,567 ☕ 20 ม.ค. 2565
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

เปิดอ่าน 2,196 ☕ 19 ม.ค. 2565
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 2,066 ☕ 19 ม.ค. 2565
ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK - ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว
ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK - ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,281 ครั้ง
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!

เปิดอ่าน 10,606 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด

เปิดอ่าน 15,469 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้

เปิดอ่าน 10,291 ครั้ง
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว

เปิดอ่าน 41,458 ครั้ง
ละครสังคีต
ละครสังคีต

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ