ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

"วิษณุ"เผยการเรียนแบบ Active Learning มาถูกทาง แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนำไปใช้


ข่าวการศึกษา 16 ก.พ. 2566 เวลา 06:34 น. เปิดอ่าน : 3,204 ครั้ง
"วิษณุ"เผยการเรียนแบบ Active Learning มาถูกทาง แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนำไปใช้

Advertisement

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) ร่วมในพิธี โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ กล่าวว่า เชื่อว่าทุกคนเข้าใจและมีความตระหนักในการเรียนการสอนแบบ Active Learning อยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ทราบว่าจะเดินไปอย่างไร แต่ถ้ามีการแนะนำและการเตรียมตัวที่ดีก็จะเดินหน้าไปได้แน่นอน ซึ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดฉากความร่วมมือกับสถาบัน สมาคมต่าง ๆ และหากสามารถกระจายไปครอบคลุมทุกหน่วยงานของประเทศไทยเราจะได้เห็นความพร้อมเพรียง ประเทศไทยก็จะเข้าสู่การพลิกโฉมได้อย่างแท้จริง

 

“กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา แต่ตอนนี้ไปไม่หมดทุกระดับ เพราะเราเน้นระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนต้น และทำได้ในบางโรงเรียน โดยในโรงเรียนสาธิตอาจจะทำได้เร็วและก้าวหน้ากว่าคนอื่น อย่างไรก็ตามวันนี้ดีใจที่มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมแล้ว ซึ่งต่อไปก็จะมีโรงเรียนศาสนาอื่นเข้ามา รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มอีก ก็จะทำให้เกิดการขยับพร้อมเพรียงกันมากขึ้น รวมถึงอยากให้ขยายไปในสาขาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษา อย่างเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย ด้วย แต่ที่ยังไปไม่ถึงอาจเป็นเพราะยังไม่เข้าใจว่าจะนำกระบวนการ Active Learning ไปใช้ได้อย่างไร อย่างไรก็ตามการปฏิรูปต้องใช้เวลาทำวันเดียวเสร็จไม่เรียกปฏิรูปแต่เรียกปฏิวัติ”รองนายกฯกล่าว

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สําคัญของรัฐบาลในการกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ซึ่ง พว.นอกจากจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแล้ว ยังได้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน และวิธีจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งการเรียนรู้ และพัฒนาตามขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดความรู้ที่แท้จริง ซึ่งเด็กจะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดและทำด้วยตนเอง ทางนายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจึงมีความต้องการที่จะร่วมกับ พว.พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตอบสนองนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ เข้าใจ รู้ความหมาย เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนา ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านการทํางานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับโลกอนาคตไปสู่การเป็นนวัตกรได้

 

อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง กรรมการสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยหวังให้มีการจัดการศึกษาที่ดีจากการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมไปถึงเยาวชนที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของเราทุกคน เติบโตเป็นพลเมืองที่มีความสามารถ มีกระบวนการคิดขั้นสูง มีทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ดีติดตัวไปเป็นคนดีของสังคม โดยนําทักษะไปใช้สร้างอาชีพ สร้างงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตน สังคม และชุมชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งการจัดการศึกษาให้เกิดผลกับผู้เรียนดังกล่าว ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้สื่อและหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้เอง สร้างทักษะและคุณลักษณะสําคัญจากการทํางานให้ติดตัวเป็นอุปนิสัย พร้อมแสดงออกเป็นสมรรถนะในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้ และมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่ง พว.มีองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสื่อและหนังสือเรียนที่มีคุณภาพดังกล่าวให้กับสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ

“นอกจากนี้ พว.ยังมีสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจจํานวนมาก สมาคมมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ การร่วมมือองค์กรสถาบันทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสมาชิก ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและของผู้เรียน อย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดดําเนินการให้มีการใช้สื่อ สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้นําไปสู่ผลลัพธ์คุณภาพที่ตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง และตอบสนองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”อาจารย์ดววงใจกล่าว

ด้าน ดร.อุดม ชํานิ นายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการดําเนินการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จําเป็นของโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะมีความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีสํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต โดยคํานึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่สําคัญ

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก FOCUSNEWS วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 


"วิษณุ"เผยการเรียนแบบ Active Learning มาถูกทาง แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนำไปใช้วิษณุเผยการเรียนแบบActiveLearningมาถูกทางแต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะยังไม่เข้าใจกระบวนการนำไปใช้

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567

เปิดอ่าน 3,819 ☕ 8 มิ.ย. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
หลักเกณฑ์และวิธีการการลาออกของพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการการลาออกของพนักงานราชการ
เปิดอ่าน 282 ☕ 20 มิ.ย. 2567

ด่วนที่สุด การขอหนังสืออนญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567
ด่วนที่สุด การขอหนังสืออนญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567
เปิดอ่าน 458 ☕ 20 มิ.ย. 2567

สอศ. คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 24 มิ.ย.67 นี้ รู้ผล
สอศ. คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 24 มิ.ย.67 นี้ รู้ผล
เปิดอ่าน 496 ☕ 20 มิ.ย. 2567

เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco - School Beginner) รอบการสมัคร ปี 2567
เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco - School Beginner) รอบการสมัคร ปี 2567
เปิดอ่าน 451 ☕ 19 มิ.ย. 2567

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. …
ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. …
เปิดอ่าน 3,454 ☕ 19 มิ.ย. 2567

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567)
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567)
เปิดอ่าน 2,109 ☕ 19 มิ.ย. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI  สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้
เปิดอ่าน 41,864 ครั้ง

ระบบการพัฒนาอาชีพครู
ระบบการพัฒนาอาชีพครู
เปิดอ่าน 48,733 ครั้ง

"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
เปิดอ่าน 3,649 ครั้ง

เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม
เปิดอ่าน 22,580 ครั้ง

ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?
เปิดอ่าน 11,808 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ