ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

สบอท.ชง "เสมา1" รื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ


ข่าวการศึกษา 8 ก.ย. 2566 เวลา 03:07 น. เปิดอ่าน : 4,699 ครั้ง
สบอท.ชง "เสมา1" รื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ

Advertisement

สบอท. ชงรื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ ตอบโจทย์การผลิตพัฒนากำลังคนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (สบอท.) ได้เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้เสนอข้อคิดเห็นในการบริหารการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วนและการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ที่ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ช่วยแก้ไขให้สำเร็จโดยเร็ว หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งในวันแรก หลังได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อให้ช่วยสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ทำให้การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ยังพบปัญหาในเรื่องคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือคุรุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัย ก้าวไม่ทันต่อเทคโนโลยี โครงสร้างการบริหารจัดการที่ยังไม่เอื้อต่อการสร้างการศึกษาอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง ทางสมาคมฯ จึงได้เสนอแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ และรัฐบาลได้ไปพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยเสนอต่อ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ 9 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้เร่งแก้ไข พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ใหม่ ให้การจัดอาชีวศึกษามีความเป็นเอกภาพ ทันสมัย กระจายอำนาจลงสู่พื้นที่โดยการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก สายปฏิบัติการ ผลิตกำลังคนสนองตอบความต้องการของพื้นที่ ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด

2. สนับสนุนให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

3. เร่งแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคลากร งบประมาณ คุรุภัณฑ์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ปรับวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ รับประกันการมีงานทำ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

4. เร่งการกระจายอำนาจให้สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ทั้งเรื่องการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไป รวมถึงให้สถาบันฯ สามารถจัดตั้งงบประมาณได้เอง

5. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ดูแลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ปวช. ปวส. และเร่งกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่พื้นที่โดยเร็ว

6. เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนงบประมาณทั้งงบประมาณพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ทั่วถึงและเพียงพอ

7. เร่งสนับสนุนระบบการผลิตผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรสายวิชาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าขวัญกำลังใจ ระบบเงินเดือน วิทยฐานะ สิทธิสวัสดิการของผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสายอาชีวศึกษา

8. สนับสนุนให้การจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเข้มข้นจริงจัง

9. ให้ข้าราชการครูอาจารย์อาชีวศึกษาทำหน้าที่สอนอย่างเดียว ส่วนงานธุรการด้านอื่นๆ ให้จัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษาทำหน้าที่แทน เพื่อยกระดับทักษะการจัดการเรียนการสอน เห็นสมควรให้ศึกษานิเทศก์อาชีวศึกษามาพัฒนาครูอาจารย์ด้านการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานรายวิชา ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนการประเมินความดีความชอบของผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญแทนเอกสารสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ปรับนโยบายการประเมินวิทยฐานะจากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์เป็นหลักแทนเอกสารหลักฐานการประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้จัดสรรงบประมาณนำเข้ากองทุนพัฒนาอาชีวศึกษาตามกฎหมายอาชีวศึกษา เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

จากประเด็นที่เสนอทั้งหมดนั้น เพื่อต้องการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ได้นำไปเป็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา และสถานประกอบการต่อไป ซึ่งทางสมาคมฯ จะติดตามสนับสนุนให้กำลังใจ และเชื่อมั่นมีความหวังในตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาอาชีวะคนปัจจุบัน ในการนำพาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการอาชีวศึกษาสู่ความก้าวหน้าให้สำเร็จเพื่ออนาคตของประเทศไทยต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 7 กันยายน 2566 


สบอท.ชง "เสมา1" รื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจสบอท.ชงเสมา1รื้อโครงสร้างใหม่ตั้งสถาบันอาชีวะ77จังหวัดกระจายอำนาจ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ว 17/2567 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ว 17/2567 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 1,909 ☕ 6 ก.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง
เปิดอ่าน 203 ☕ 23 ก.ค. 2567

รับสมัครโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นปี พ.ศ.2567
รับสมัครโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นปี พ.ศ.2567
เปิดอ่าน 660 ☕ 22 ก.ค. 2567

การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
เปิดอ่าน 2,415 ☕ 16 ก.ค. 2567

สพฐ.รุกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเด็กประถมฯ ปลื้ม เด็ก รร.คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ A1 CEFR
สพฐ.รุกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเด็กประถมฯ ปลื้ม เด็ก รร.คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ A1 CEFR
เปิดอ่าน 937 ☕ 16 ก.ค. 2567

บอร์ดขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมนัดแรก เป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน ไม่เน้นปรับหลักสูตร
บอร์ดขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมนัดแรก เป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน ไม่เน้นปรับหลักสูตร
เปิดอ่าน 837 ☕ 16 ก.ค. 2567

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 2,294 ☕ 15 ก.ค. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
เปิดอ่าน 66,077 ครั้ง

"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
เปิดอ่าน 61,247 ครั้ง

ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
เปิดอ่าน 11,830 ครั้ง

อิทธิพลของดวงจันทร์
อิทธิพลของดวงจันทร์
เปิดอ่าน 2,175 ครั้ง

อภิชาติ หาลำเจียก
อภิชาติ หาลำเจียก
เปิดอ่าน 17,032 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ