ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
สบอท.ชง "เสมา1" รื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ
ข่าวการศึกษา 8 ก.ย. 2566 เปิดอ่าน : 3,775 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

สบอท.ชง "เสมา1" รื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ
Advertisement

สบอท. ชงรื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ ตอบโจทย์การผลิตพัฒนากำลังคนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (สบอท.) ได้เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้เสนอข้อคิดเห็นในการบริหารการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วนและการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ที่ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ช่วยแก้ไขให้สำเร็จโดยเร็ว หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งในวันแรก หลังได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อให้ช่วยสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ทำให้การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ยังพบปัญหาในเรื่องคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือคุรุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัย ก้าวไม่ทันต่อเทคโนโลยี โครงสร้างการบริหารจัดการที่ยังไม่เอื้อต่อการสร้างการศึกษาอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง ทางสมาคมฯ จึงได้เสนอแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ และรัฐบาลได้ไปพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยเสนอต่อ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ 9 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้เร่งแก้ไข พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ใหม่ ให้การจัดอาชีวศึกษามีความเป็นเอกภาพ ทันสมัย กระจายอำนาจลงสู่พื้นที่โดยการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก สายปฏิบัติการ ผลิตกำลังคนสนองตอบความต้องการของพื้นที่ ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด

2. สนับสนุนให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

3. เร่งแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคลากร งบประมาณ คุรุภัณฑ์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ปรับวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ รับประกันการมีงานทำ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

4. เร่งการกระจายอำนาจให้สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ทั้งเรื่องการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไป รวมถึงให้สถาบันฯ สามารถจัดตั้งงบประมาณได้เอง

5. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ดูแลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ปวช. ปวส. และเร่งกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่พื้นที่โดยเร็ว

6. เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนงบประมาณทั้งงบประมาณพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ทั่วถึงและเพียงพอ

7. เร่งสนับสนุนระบบการผลิตผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรสายวิชาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าขวัญกำลังใจ ระบบเงินเดือน วิทยฐานะ สิทธิสวัสดิการของผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสายอาชีวศึกษา

8. สนับสนุนให้การจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเข้มข้นจริงจัง

9. ให้ข้าราชการครูอาจารย์อาชีวศึกษาทำหน้าที่สอนอย่างเดียว ส่วนงานธุรการด้านอื่นๆ ให้จัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษาทำหน้าที่แทน เพื่อยกระดับทักษะการจัดการเรียนการสอน เห็นสมควรให้ศึกษานิเทศก์อาชีวศึกษามาพัฒนาครูอาจารย์ด้านการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานรายวิชา ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนการประเมินความดีความชอบของผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญแทนเอกสารสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ปรับนโยบายการประเมินวิทยฐานะจากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์เป็นหลักแทนเอกสารหลักฐานการประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้จัดสรรงบประมาณนำเข้ากองทุนพัฒนาอาชีวศึกษาตามกฎหมายอาชีวศึกษา เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

จากประเด็นที่เสนอทั้งหมดนั้น เพื่อต้องการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ได้นำไปเป็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา และสถานประกอบการต่อไป ซึ่งทางสมาคมฯ จะติดตามสนับสนุนให้กำลังใจ และเชื่อมั่นมีความหวังในตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาอาชีวะคนปัจจุบัน ในการนำพาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการอาชีวศึกษาสู่ความก้าวหน้าให้สำเร็จเพื่ออนาคตของประเทศไทยต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 7 กันยายน 2566 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 ราย
เปิดอ่าน 8,975 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เปิดอ่าน 18,317 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 8,804 ครั้ง
ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 19,161 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย (วันที่ 15 มีนาคม 2566)

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย (วันที่ 15 มีนาคม 2566)
เปิดอ่าน 29,512 ครั้ง
สพฐ.กำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นฯ ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

สพฐ.กำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นฯ ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 20,640 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (16 สิงหาคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (16 สิงหาคม 2566)
เปิดอ่าน 22,160 ครั้ง
ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
เปิดอ่าน 7,103 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,833 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,696 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 10,152 ครั้ง
ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 3,978 ครั้ง
คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 6,183 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 792 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 792 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
เปิดอ่าน 40,063 ครั้ง
ว18/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว18/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 8,055 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 2,309 ☕ 12 ก.ย. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยผลการวิจัยการประเมินผลการใช้ระบบวิทยฐานะ วPA
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยผลการวิจัยการประเมินผลการใช้ระบบวิทยฐานะ วPA
เปิดอ่าน 5,755 ☕ 22 ก.ย. 2566

ที่ ศธ 04009/ว 5124 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ที่ ศธ 04009/ว 5124 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
เปิดอ่าน 2,998 ☕ 22 ก.ย. 2566

ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
เปิดอ่าน 3,559 ☕ 22 ก.ย. 2566

เริ่มแล้ว "เสมา1" เร่งแก้หนี้สินครูเชิญแบงก์ชาติร่วมหารือองค์กรหลัก
เริ่มแล้ว "เสมา1" เร่งแก้หนี้สินครูเชิญแบงก์ชาติร่วมหารือองค์กรหลัก
เปิดอ่าน 4,388 ☕ 21 ก.ย. 2566

"อัมพร" เปิดใจอยากได้คนเข้าใจ นั่งเก้าอี้ เลขาฯกพฐ.คนใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อแต่ขอให้มีต้นทุน
"อัมพร" เปิดใจอยากได้คนเข้าใจ นั่งเก้าอี้ เลขาฯกพฐ.คนใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อแต่ขอให้มีต้นทุน
เปิดอ่าน 4,854 ☕ 19 ก.ย. 2566

"เสมา 1" ย้ำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ทุกขณะทั้งปัจจุบันและอนาคต
"เสมา 1" ย้ำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ทุกขณะทั้งปัจจุบันและอนาคต
เปิดอ่าน 1,908 ☕ 19 ก.ย. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์
เปิดอ่าน 50,991 ครั้ง

เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เปิดอ่าน 18,226 ครั้ง

วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา
เปิดอ่าน 35,253 ครั้ง

วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา
เปิดอ่าน 7,103 ครั้ง

เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค
เปิดอ่าน 10,953 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ