ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

ชื่อเรื่อง รายงานพัฒนาพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

ผู้รายงาน นางสุวรรณา สมหวัง

สถานศึกษา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เมื่อเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เมื่อเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/5 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องจำนวนนักเรียน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองจะเป็นการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการทดลอง 12ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที โดยแบ่งเป็น ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 ชั่วโมง ดำเนินการทดลอง 12 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรีจำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการศึกษาพบว่า

1. ด้านประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงถึง 88.70/87.37 ทั้งนี้สรุปได้ว่าชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความรู้ในเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการเรียนด้วยตนเองที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ ได้รับการตรวจสอบแก้ไขตามขั้นตอนการสร้างก่อนและและการนำไปใช้ ตลอดจนได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหา และด้านสื่อ ผลการประเมิน พบว่า ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ทุกเล่มสามารถนำไปทดลองหาประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาวรรณคดีไทย เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ผลปรากฏว่านักเรียนมีผลการเรียนก่อนเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาวรรณคดีไทย เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.81และนักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาวรรณคดีไทย เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.37 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาวรรณคดีไทย เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56 และมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

3. ด้านความพึงพอใจของนักเรียนเมื่อเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาวรรณคดีไทย เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( = 4.16) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 1 ข้อคือนักเรียนพึงพอใจกับผลงานของตัวเองมีค่าเฉลี่ย ( = 4.70)

โพสต์โดย ครูสุ : [25 ม.ค. 2559 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [4412] ไอพี : 1.10.221.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 237,526 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 13,034 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ

เปิดอ่าน 72,316 ครั้ง
ความสำคัญของงานกราฟิก
ความสำคัญของงานกราฟิก

เปิดอ่าน 8,283 ครั้ง
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน

เปิดอ่าน 35,786 ครั้ง
วิธีเก็บ“ผักชี-รากผักชี”ใช้ได้นานขึ้น
วิธีเก็บ“ผักชี-รากผักชี”ใช้ได้นานขึ้น

เปิดอ่าน 11,007 ครั้ง
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ

เปิดอ่าน 18,145 ครั้ง
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน

เปิดอ่าน 10,747 ครั้ง
นวดเองก็ได้ ..ง่ายจัง
นวดเองก็ได้ ..ง่ายจัง

เปิดอ่าน 28,108 ครั้ง
โปรแกรมแว่นขยาย
โปรแกรมแว่นขยาย

เปิดอ่าน 9,651 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 25,500 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 13,683 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 23,517 ครั้ง
รามเกียรติ์
รามเกียรติ์

เปิดอ่าน 13,912 ครั้ง
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 10,420 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 14,461 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
เปิดอ่าน 13,095 ครั้ง
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"
เปิดอ่าน 16,079 ครั้ง
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ฤกษ์ออกรถปี 2555
เปิดอ่าน 13,564 ครั้ง
พจนานุกรมตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (KPI Dictionary for Thai Education Evaluation)
พจนานุกรมตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (KPI Dictionary for Thai Education Evaluation)
เปิดอ่าน 84,416 ครั้ง
โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ