ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

วิสัยทัศน์

การธำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่มีเอกราชมั่นคงมาช้านานและมีวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามนั้น คนในชาติจะต้องมีความตระหนัก รักและหวงแหน ในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติมิให้สูญหายไปประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่มีโอกาสได้พบได้สัมผัสโดยสิ่งที่เป็นมรดกอันล้ำค่าอย่างหนึ่งของคนไทย คือภาษาไทยซึ่งภาษาไทยมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านานเป็นภูมิปัญญาของชาติที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างคนในชาติ เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ช่วยพัฒนาสติปัญญา สร้างกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ในปัจจุบันนี้มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบกับการใช้ภาษาไทยของเยาวชนจากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุใหญ่มาจากการขาดความตระหนัก การไม่รู้คุณค่าของภาษาไทย ขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่เหมาะสมในการสื่อสารภาษาไทย ขาดความรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ความเป็นชาติ ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนวัดบุญญราศรี “ ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้นักเรียนของการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อธำรงเอกลักษณ์ความเป็นชาติโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา คณะครูได้ร่วมมือกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการสอนภาษาไทยที่ผ่านมา นำมาประมวลเพื่อวิเคราะห์รวบรวมและจำแนกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการสอนร่วมกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาเป็น 3ประเด็นหลักคือ 1) สร้างความตระหนักและรู้คุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 2) พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้น 3) รวบรวม รูปแบบทักษะ วิธีการสอนภาษาเพื่อจัดทำเป็นนวัตกรรมการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพจากข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด จุดเด่น ข้อด้อยและเป้าหมายที่ร่วมกันวิเคราะห์ทำให้สามารถกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนได้ดังนี้

“ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์” รักและรู้คุณค่าภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชาติ สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)......................................................................ผู้รายงาน

(นางศิริลักษณ์ เส็งมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์”

วันที่............เดือน.....................................พ.ศ...........

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน DIRECT Model

1.Data Analysis วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน จุดเด่น จุดด้อย

2.Identify Problems จำแนกปัญหาเพื่อระบุจุดที่ต้องการพัฒนา

3.Resource and Material สรุปเรียบเรียงและจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา

4.Establish the Strategies กำหนดกลยุทธการพัฒนา

5.Coaching and Monitoring กำหนดมาตรการกำกับนิเทศ ติดตาม

6.Traget the Report and Reflection สรุปรายงานผล

โพสต์โดย ไก่ : [18 มี.ค. 2559 เวลา 12:42 น.]
อ่าน [3457] ไอพี : 202.29.178.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,395 ครั้ง
อยากได้กันมั๊ย ชมคลิปโชว์ความสามารถ Google Glass แว่นตาอัจฉริยะ
อยากได้กันมั๊ย ชมคลิปโชว์ความสามารถ Google Glass แว่นตาอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 12,295 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา

เปิดอ่าน 18,215 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง

เปิดอ่าน 18,568 ครั้ง
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

เปิดอ่าน 74,347 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 21,580 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

เปิดอ่าน 14,418 ครั้ง
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ

เปิดอ่าน 11,780 ครั้ง
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก

เปิดอ่าน 10,665 ครั้ง
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้

เปิดอ่าน 19,310 ครั้ง
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ

เปิดอ่าน 16,363 ครั้ง
ข้าวหางหรือข้าวนก
ข้าวหางหรือข้าวนก

เปิดอ่าน 32,057 ครั้ง
11 ผู้นำ ... ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ( ยุคปัจจุบัน )
11 ผู้นำ ... ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ( ยุคปัจจุบัน )

เปิดอ่าน 85,857 ครั้ง
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 5,094 ครั้ง
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
ปวดคอ แบบไหนอันตราย

เปิดอ่าน 7,993 ครั้ง
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 15,188 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
เปิดอ่าน 10,854 ครั้ง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
เปิดอ่าน 13,067 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เปิดอ่าน 14,393 ครั้ง
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ