ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมสื่อสารที่เน้น

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมสื่อสารที่เน้นภาระงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมสื่อสารที่เน้นภาระงาน และวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา 6 กิจกรรม ระยะที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมสื่อสารที่เน้นภาระงาน ก่อนและหลังการพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าที (t-test Dependent) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอผลการวิจัยแบบตารางและความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน โดยภาพรวมจากการประเมินของครูและนักเรียนอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง

ระยะที่ 2 ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมสื่อสารที่เน้นภาระงาน ในวงรอบที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมสื่อสารที่เน้นภาระงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในวงรอบที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา 6 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย (Ice-breaking Activity) กิจกรรมฝึกทักษะการฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง (Listen and Do Activity) กิจกรรมฝึกการฟัง-พูด (Listen and Speak Activity) กิจกรรมฝึกทักษะสัมพันธ์ (Integrated Activity) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) และกิจกรรมเติมเต็ม (Fillers) ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปในทางที่ดี นักเรียนสร้างความคุ้นเคยต่อกัน กล้าพูดกล้าแสดงออกในการทักทาย สามารถแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้โดยไม่เคอะเขิน มีความคิดสร้างสรรค์และฝึกการร่วมมือกันในการทำกิจกรรม ตั้งใจฟังคำสั่งและปฏิบัติตามอย่างสนุกสนานโดยไม่กลัวว่าจะพูดผิดหรือถูกตำหนิ ซึ่งเป็นการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจ แม้บางครั้งมีถูกบ้างผิดบ้าง แต่ก็ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้ ทำท่าทางประกอบการแสดงอย่างมั่นใจ และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับมาก

ระยะที่ 3 ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมสื่อสารที่เน้นภาระงาน ก่อนและหลังการพัฒนา ค่าเฉลี่ยระดับความสามารถด้านทักษะทางภาษาทุกด้านโดยรวม ก่อนการพัฒนามีค่าเฉลี่ยจากครู 2.62 และจากนักเรียน 3.11 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการพัฒนาพบว่าระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น ค่าเฉลี่ยระดับความสามารถด้านทักษะทางภาษาทุกด้านโดยรวม มีค่าเฉลี่ยจากครูและจากนักเรียนเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับปฏิบัติมาก

โพสต์โดย mod : [30 พ.ย. 2559 เวลา 12:31 น.]
อ่าน [4776] ไอพี : 182.232.140.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,764 ครั้ง
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด

เปิดอ่าน 102,591 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง

เปิดอ่าน 20,563 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ

เปิดอ่าน 9,167 ครั้ง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง

เปิดอ่าน 35,903 ครั้ง
ชุดประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน
ชุดประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน

เปิดอ่าน 18,690 ครั้ง
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก

เปิดอ่าน 10,572 ครั้ง
สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยน้อยลง
สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยน้อยลง

เปิดอ่าน 56,967 ครั้ง
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)

เปิดอ่าน 45,318 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 8,196 ครั้ง
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 14,544 ครั้ง
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก

เปิดอ่าน 17,173 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 1,015 ครั้ง
ENNXO ชวนอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง ปี 2024 ที่ต้องอ่านสักครั้งในชีวิต
ENNXO ชวนอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง ปี 2024 ที่ต้องอ่านสักครั้งในชีวิต

เปิดอ่าน 12,912 ครั้ง
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้

เปิดอ่าน 10,350 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 17,510 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
เปิดอ่าน 118,677 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
เปิดอ่าน 20,351 ครั้ง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะศาสตร์
เปิดอ่าน 40,396 ครั้ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา
เปิดอ่าน 65,770 ครั้ง
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ