ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแ

อาภรณ์ บุญภูมิ

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 234 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 27 คน นักเรียน จำนวน 99 คน ผู้ปกครอง จำนวน 99 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ระดับการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านบริบทและด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยรวม พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท โดยรวม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56) และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยรวม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51)

2. ระดับการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการ โดยรวม พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54)

3. ระดับการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ด้านผลลัพธ์ โดยรวม พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้านบริบท คือ 1) ควรออกประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และชุมชนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนให้ทราบล่วงหน้า 2) ครูและบุคลากรควรให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงการ กิจกรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง ด้านปัจจัยพื้นฐาน คือ 1) ควรจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลสาขาย่อยในชุมชนเพื่อการบริการอย่างทั่วถึง 2) ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่ทันสมัย ด้านกระบวนการ คือ 1) ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลจากตัวแทนของแต่ละชุมชนในเขตบริการ 2) ควรส่งเสริมให้ครูบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะมลพิษในสถานศึกษาและชุมชน ด้านผลลัพธ์ คือ 1) ควรจัดนิทรรศการแสดงผลงานธนาคารขยะรีไซเคิลระหว่างสถานศึกษาและชุมชนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2) ควรเพิ่มรางวัลประกวดแข่งขันผลงานสมาชิกให้หลากหลายยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : รายงานโครงการ, ธนาคารขยะรีไซเคิล

ABSTRACT

The purposes of this evaluate were to evaluate on recyclable waste bank project ,Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK )School , TessabanTambon NongBuaDaeng , Chaiyaphum Province. The research sample were 234 people, including 27 teachers, 99 students, 99 parents and The Board of Basic Education Committee of 9 people.

The evaluate instrument including: The questionnaire on the opinion of teachers , students, parents and The Board of Basic Education Committee 3 items with 5 –rating scale questionnaire according to Likert method including highest (5) high (4) moderate (3)Low(2) Lowest(1) The statistical data analysis were content analysis, percentage, mean, standard deviation.

The evaluate result found that :

1. The operation level on recyclable waste bank project,Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School,

TessabanTambonNongBuaDaeng, ChaiyaphumProvince. Accounting to the opinion of teachers, students, parents and The Board of Basic Education Committee on context aspect and fundamental factor aspect as a whole found that there was the operation at the highest level ( =4.53). When consider as each aspect found that the context aspect as a whole was the operation at the highest level ( =4.56) and fundamental factor aspect as a whole was the operation at the highest level ( =4.51).

2. The operation level on recyclable waste bank project ,Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School,

Tessaban TambonNongBuaDaeng, ChaiyaphumProvince according to the opinion of teachers and The Board of Basic Education Committee on the process aspect as a whole found that there was the operation at the highest level ( =4.54).

3. The operation level on recyclable waste bank project ,Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School,

TessabanTambonNongBuaDaeng , ChaiyaphumProvince according to the opinion of teachers ,students and parent on a result aspect as a whole found that the operation at the highest level ( =4.51).

Additional Recommendation : Context aspect 1) They should PR to parent and community to know the objective on setting recyclable waste bank project at the school in advance. 2) Teachers and staff should give priority to the project setting which focus on activities that lead to develop on the fundamental factor. 1) They should establish the recyclable waste bank branch services in the community thoroughly. 2) They should allocate the equipments or tools for creating modern invention on processing aspect. 1) They should appoint official representatives of recyclable waste bank from each community in the service area. 2) They should promote teachers on integrated learning management

for students to aware of environmental protection to reduce pollution in schools and communities on result aspect.

1)They should exhibitionrecyclable waste bank between the school and the community at least 1 time per semester.

2) They should be added on prize contest for members to be more variety.

Keywords : Project reports, Recyclable waste bank

โพสต์โดย ตุ้ย : [26 ม.ค. 2560 เวลา 09:35 น.]
อ่าน [2084] ไอพี : 223.24.88.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ