ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการป

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนขุนขวากพิทยา

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวสุธีรา อินทร์ต๊ะ

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด้านการนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับและการจัดประเภทระหว่างการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนขุนขวากพิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด้านการนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับและการจัดประเภท ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร จำนวน 30 กิจกรรมและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แยกเป็น 4 ทักษะๆ ละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารจนครบ 30 กิจกรรมจึงทำการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร จากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวมโดยนำเสนอในรูปแบบตารางและภาพประกอบคำบรรยาย

ผลการศึกษาพบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ระหว่างการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารเป็นรายทักษะและภาพรวม สัปดาห์ที่ 1-10 พบว่าทักษะการนับจำนวน มีค่าเฉลี่ย 1.20 1.33 1.40 1.53 1.73 1.87 2.27 2.46 2.87 3.00 มีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ทักษะการเปรียบเทียบ มีค่าเฉลี่ย 1.20 1.27 1.40 1.53 1.67 1.93 2.13 2.40 2.60 2.80 มีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ทักษะการเรียงลำดับ มีค่าเฉลี่ย 1.06 1.20 1.40 1.60 1.73 2.00 2.40 2.60 2.73 3.00 มีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ทักษะการจัดประเภท มีค่าเฉลี่ย 1.13 1.27 1.40 1.53 1.60 1.87 2.07 2.27 2.60 2.80 มีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้น ตามลำดับโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.92 ซึ่งการพัฒนาเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ และเมื่อวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ คือสัปดาห์ที่ 1-10 มีค่าเฉลี่ย 1.15 1.27 1.40 1.55 1.68 1.92 2.22 2.43 2.70 และ 2.90 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีการพัฒนาสูงขึ้นทุกสัปดาห์ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับจัดกิจกรรม

การประกอบอาหาร จำแนกเป็นรายทักษะหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม การประกอบอาหาร คือ การนับจำนวนก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.40 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 5.00 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.60 คิดเป็นร้อยละ 32.40 การเปรียบเทียบก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.27 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.73 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.46 คิดเป็นร้อยละ 29.20 การเรียงลำดับก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.13 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.53 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.40 คิดเป็นร้อยละ 28.00 การจัดประเภทก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.00 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.40 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.40 คิดเป็นร้อยละ 28.00 ในภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.47 คิดเป็นร้อยละ 29.40 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

โพสต์โดย สุธีรา : [4 พ.ย. 2560 เวลา 18:30 น.]
อ่าน [2766] ไอพี : 119.42.105.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,124 ครั้ง
ต้นกำเนิด "ร่ม"
ต้นกำเนิด "ร่ม"

เปิดอ่าน 31,161 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 12,368 ครั้ง
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!

เปิดอ่าน 1,026 ครั้ง
คนกินเค็มต้องระวัง "โซเดียมในเลือดสูง"
คนกินเค็มต้องระวัง "โซเดียมในเลือดสูง"

เปิดอ่าน 8,910 ครั้ง
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด

เปิดอ่าน 17,102 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 16,625 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง

เปิดอ่าน 57,166 ครั้ง
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 16,269 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล

เปิดอ่าน 18,854 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 18,321 ครั้ง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง

เปิดอ่าน 12,579 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 47,378 ครั้ง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง

เปิดอ่าน 14,403 ครั้ง
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย

เปิดอ่าน 7,735 ครั้ง
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,860 ครั้ง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง

เปิดอ่าน 12,910 ครั้ง
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร

เปิดอ่าน 45,352 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6

เปิดอ่าน 17,376 ครั้ง
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา

เปิดอ่าน 18,549 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?
คุณครูหายไปไหนครับ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ