ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อรายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนบ้านแม่สลิด

ผู้รับผิดชอบ : นายศุภกฤต บุญจินนา

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน

บ้านแม่สลิด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับ 4.1) ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการด้านความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ 4.2) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และความสามัคคี 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สลิด

ผู้ประเมินเลือกเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจำนวน 104 คน เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทุกฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สลิด จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่สลิด จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านแม่สลิด จำนวน 40 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

บ้านแม่สลิด จำนวน 40 คน ผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (m ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s )

สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สามารถรายงานตามมิติการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ย ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

2. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิด ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิด ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอ สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้

4. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิด ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์ รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง

5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิด

5.1 ผลการประเมินพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 4 ประการ

ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความสามัคคี รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย

5.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติจนเป็นนิสัย

6. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิด ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลกระทบต่อนักเรียน รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผลกระทบต่อผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์โดย จ้อน : [19 ส.ค. 2561 เวลา 19:43 น.]
อ่าน [2144] ไอพี : 118.174.188.123
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,342 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 13,567 ครั้ง
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 28,468 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 24,417 ครั้ง
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?

เปิดอ่าน 8,199 ครั้ง
ถนนราดยาง หรือ ถนนลาดยาง
ถนนราดยาง หรือ ถนนลาดยาง

เปิดอ่าน 41,518 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 9,829 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

เปิดอ่าน 30,177 ครั้ง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง

เปิดอ่าน 66,738 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"

เปิดอ่าน 8,949 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด

เปิดอ่าน 32,810 ครั้ง
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

เปิดอ่าน 96,377 ครั้ง
เปรียบเทียบข้อแตกต่าง ป.ตรี 5 ปี กับ ป.ตรี 4 ปี ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2560
เปรียบเทียบข้อแตกต่าง ป.ตรี 5 ปี กับ ป.ตรี 4 ปี ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2560

เปิดอ่าน 20,645 ครั้ง
ข้อห้ามของคนอกหัก
ข้อห้ามของคนอกหัก

เปิดอ่าน 12,717 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 15,225 ครั้ง
ดวงอาทิตย์ (The Sun)
ดวงอาทิตย์ (The Sun)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 86,637 ครั้ง
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ

เปิดอ่าน 14,284 ครั้ง
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52

เปิดอ่าน 10,668 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 12,766 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 44,879 ครั้ง
เรื่องของเลนส์
เรื่องของเลนส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ