ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค DR-TA โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Material) รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน สำหรับนักเรียน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค DR-TA

โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Material) รายวิชาภาษาอังกฤษ

อ่าน-เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวแวอารีนา แวหะยี

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค DR-TA โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(Self-Access Material) รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Material) เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค DR-TA

โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Material) รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตนเอง (Self-Access Material) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค DR-TA สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 12 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 350 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5 /7 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลาการศึกษา 10ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Access Material) จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) จำนวน 1 ชุด และหลังเรียน (Post-test) จำนวน 1 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผนการสอน และแบบวัดความพึงพอใจในการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Material) วิชาภาษาอังกฤษ

อ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค DR-TA รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Material) เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค DR-TA รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มีค่าเท่ากับ 81.16/80.07

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 23 คิดเป็นร้อยละ 57.30 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียน เท่ากับ 32.02 คิดเป็นร้อยละ 80.07 ร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 22.77

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Material) เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค DR-TA รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 6 และ 9 นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น และชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ (4.50) รองลงมาคือ ข้อ 10 นักเรียนสามารถนำเทคนิคการอ่านแบบคาดเดาเนื้อเรื่องจากชื่อและภาพประกอบไปใช้ได้ในอนาคต (4.47)และอันดับสาม คือ ข้อ 7 ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักอ่านที่มีวิจารณญาณ (4.35) ส่วนค่าเฉลี่ยอันดับต่ำสุด คือ ข้อ 1 และ 5 ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ได้มากขึ้นและกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ (4.21)

โพสต์โดย แวอารีนา แวหะยี : [18 พ.ย. 2561 เวลา 15:41 น.]
อ่าน [2032] ไอพี : 171.7.247.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,694 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ

เปิดอ่าน 13,443 ครั้ง
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 10,937 ครั้ง
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 4,370 ครั้ง
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่

เปิดอ่าน 18,082 ครั้ง
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม

เปิดอ่าน 37,498 ครั้ง
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก

เปิดอ่าน 12,005 ครั้ง
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร

เปิดอ่าน 10,123 ครั้ง
ขนุนอินโดนีเซีย
ขนุนอินโดนีเซีย

เปิดอ่าน 14,714 ครั้ง
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว

เปิดอ่าน 31,495 ครั้ง
วิธีทำกระทง
วิธีทำกระทง

เปิดอ่าน 11,303 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 13,129 ครั้ง
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์

เปิดอ่าน 18,422 ครั้ง
กระบอกน้ำสแตนเลสกับกระบอกน้ำอลูมิเนียม แบบไหนปลอดภัยมากที่สุด ?
กระบอกน้ำสแตนเลสกับกระบอกน้ำอลูมิเนียม แบบไหนปลอดภัยมากที่สุด ?

เปิดอ่าน 70,704 ครั้ง
3ป. ที่ทำให้ลูก"เสียคน"
3ป. ที่ทำให้ลูก"เสียคน"

เปิดอ่าน 12,296 ครั้ง
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 28,593 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 1,162 ครั้ง
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด

เปิดอ่าน 112,826 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

เปิดอ่าน 9,301 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

เปิดอ่าน 10,771 ครั้ง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ