ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านรับร่อ

ชื่อผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านรับร่อ

ผู้รายงาน นายกันตพงศ์ สีบัว

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านรับร่อ มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ 4.1 ความพึงพอใจของนักเรียนในการดำเนินโครงการ 4.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการดำเนินโครงการ 4.3 ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ 4.4 ความพึงพอใจของครูในการดำเนินโครงการ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ประชากรทั้งหมด 64 คน สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย x̄ = 4.25, S.D.= 0.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่าโครงการสามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ x̄ = 4.86, S.D.= 0.36 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ x̄ = 3.93, S.D.= 0.73 โครงการมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ ค่าเฉลี่ย x̄ = 4.04, S.D.= 0.12 เมื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดพบว่า โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ x̄ = 4.43, S.D.= 0.65 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด x̄ = 3.79, S.D.= 0.43 โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบถ้วนเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ x̄ = 4.06, S.D.= 0.11 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า โรงเรียนมีกิจกรรมการเลี้ยงปลา หรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ x̄ = 4.57, S.D.= 0.51 ตัวชี้วัดทีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ x̄ = 3.71, S.D.= 0.47 โรงเรียนมีการจัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา

4. ด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินความความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก x̄= 4.19 SD = 0.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด x̄ = 4.45 SD = 0.52 ตัวชี้วัดทีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด x̄ = 3.86 SD = 0.67 ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอย่างมีความสุข

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ x̄ = 4.18 SD = 0.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า การจัดกิจกรรมการเลี้ยงปลา เพื่อบริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่ = 4.51 SD = 0.53 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ x̄ = 4.75 SD = 0.69 การรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีหลักการ

4.3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ x̄ = 4.31 SD = 0.1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า การจัดกิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด x̄= 4.71 SD = 0.49 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด x̄ = 3.86 SD = 0.69 การรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีหลักการ

4.4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ x̄= 4.17 SD =0.17 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า การจัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่ x̄ = 4.57 SD =0.5 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดx̄ = 3.86 SD =0.38 การประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

โพสต์โดย นางสาวรัตนาภรณ์ พูลบุญ : [16 ก.ค. 2564 เวลา 08:47 น.]
อ่าน [1571] ไอพี : 1.0.166.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,335 ครั้ง
Demo Builder
Demo Builder

เปิดอ่าน 12,682 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ

เปิดอ่าน 4,429 ครั้ง
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 30,581 ครั้ง
โรคพยาธิตัวจี๊ด
โรคพยาธิตัวจี๊ด

เปิดอ่าน 8,011 ครั้ง
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009

เปิดอ่าน 29,030 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)

เปิดอ่าน 29,392 ครั้ง
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด

เปิดอ่าน 16,782 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 22,404 ครั้ง
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!

เปิดอ่าน 87,280 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์

เปิดอ่าน 16,385 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 15,555 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดอ่าน 18,261 ครั้ง
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า

เปิดอ่าน 13,230 ครั้ง
ผู้อยู่ลำดับสี่ในตารางสัมภาษณ์งาน มีโอกาสได้งานทำมากที่สุด ผลการวิจัยบอก
ผู้อยู่ลำดับสี่ในตารางสัมภาษณ์งาน มีโอกาสได้งานทำมากที่สุด ผลการวิจัยบอก

เปิดอ่าน 11,009 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 7,903 ครั้ง
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?
เปิดอ่าน 15,948 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
เปิดอ่าน 12,834 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เปิดอ่าน 9,759 ครั้ง
แก๊สโซฮอล์ปล่อยสารก่อมะเร็ง
แก๊สโซฮอล์ปล่อยสารก่อมะเร็ง
เปิดอ่าน 13,158 ครั้ง
PowerPoint  ประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ