ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านรับร่อ

ชื่อผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านรับร่อ

ผู้รายงาน นายกันตพงศ์ สีบัว

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านรับร่อ มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ 4.1 ความพึงพอใจของนักเรียนในการดำเนินโครงการ 4.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการดำเนินโครงการ 4.3 ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ 4.4 ความพึงพอใจของครูในการดำเนินโครงการ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ประชากรทั้งหมด 64 คน สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย x̄ = 4.25, S.D.= 0.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่าโครงการสามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ x̄ = 4.86, S.D.= 0.36 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ x̄ = 3.93, S.D.= 0.73 โครงการมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ ค่าเฉลี่ย x̄ = 4.04, S.D.= 0.12 เมื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดพบว่า โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ x̄ = 4.43, S.D.= 0.65 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด x̄ = 3.79, S.D.= 0.43 โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบถ้วนเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ x̄ = 4.06, S.D.= 0.11 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า โรงเรียนมีกิจกรรมการเลี้ยงปลา หรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ x̄ = 4.57, S.D.= 0.51 ตัวชี้วัดทีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ x̄ = 3.71, S.D.= 0.47 โรงเรียนมีการจัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา

4. ด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินความความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก x̄= 4.19 SD = 0.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด x̄ = 4.45 SD = 0.52 ตัวชี้วัดทีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด x̄ = 3.86 SD = 0.67 ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอย่างมีความสุข

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ x̄ = 4.18 SD = 0.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า การจัดกิจกรรมการเลี้ยงปลา เพื่อบริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่ = 4.51 SD = 0.53 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ x̄ = 4.75 SD = 0.69 การรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีหลักการ

4.3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ x̄ = 4.31 SD = 0.1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า การจัดกิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด x̄= 4.71 SD = 0.49 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด x̄ = 3.86 SD = 0.69 การรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีหลักการ

4.4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ x̄= 4.17 SD =0.17 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า การจัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่ x̄ = 4.57 SD =0.5 ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดx̄ = 3.86 SD =0.38 การประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

โพสต์โดย นางสาวรัตนาภรณ์ พูลบุญ : [16 ก.ค. 2564 เวลา 08:47 น.]
อ่าน [797] ไอพี : 1.0.166.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 227,097 ครั้ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง

เปิดอ่าน 20,636 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบกราฟิก
องค์ประกอบของระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 12,711 ครั้ง
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 167,849 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 24,068 ครั้ง
ISO นั้นสำคัญไฉน
ISO นั้นสำคัญไฉน

เปิดอ่าน 33,911 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 28,131 ครั้ง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง

เปิดอ่าน 15,160 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้

เปิดอ่าน 8,616 ครั้ง
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก

เปิดอ่าน 17,853 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 48,135 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 8,575 ครั้ง
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ

เปิดอ่าน 2,202 ครั้ง
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 300,265 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)

เปิดอ่าน 9,681 ครั้ง
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,810 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 9,476 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 40,256 ครั้ง
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข

เปิดอ่าน 21,107 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 77,227 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ