ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา

ชื่อเรื่องงานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

โดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา

ผู้วิจัย นางสาวศิริกัญญา ดรครชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา 2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา 3) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ที่สมัครเข้ารับการอบรมปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้การศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา ที่สร้างขึ้นกำหนดหลักสูตรชุดฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเสริมทักษะระหว่างการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรูปเกณฑ์คุณภาพ (Rubrics) โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดและบันทึกผลการประเมินในแบบบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงานที่อยู่ท้ายสุดของหน่วยการเรียนรู้ 4) แบบสังเกตในชั้นเรียน 5) แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 6) แบบสอบถามความพึงพอใจครูผู้สอนผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา โดยรวมจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษามีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ (E1) คิดเป็นร้อยละ 83.27 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์การปฏิบัติ (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.30 แสดงว่า ชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E1/ E2 เท่ากับ 83.27/82.30 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม

3. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education

โดยมีการเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม เทคนิควิธีที่หลากหลาย พร้อมคำถามที่ท้าทายให้นักเรียนได้คิด และร่วมสรุปผลการเรียนรู้ด้วย STEM Education

4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ STEM Education สำหรับครูระดับประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ศิริกัญญา : [29 ก.ย. 2564 เวลา 17:01 น.]
อ่าน [2699] ไอพี : 27.55.69.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,215 ครั้ง
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

เปิดอ่าน 16,093 ครั้ง
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 59,156 ครั้ง
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?

เปิดอ่าน 64,356 ครั้ง
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์

เปิดอ่าน 12,755 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 15,121 ครั้ง
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก

เปิดอ่าน 15,998 ครั้ง
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30

เปิดอ่าน 12,934 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 14,131 ครั้ง
ขนมเสริมมงคล 12 ราศี
ขนมเสริมมงคล 12 ราศี

เปิดอ่าน 14,928 ครั้ง
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน

เปิดอ่าน 46,550 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

เปิดอ่าน 21,840 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหาและการแก้ปัญหา

เปิดอ่าน 10,135 ครั้ง
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ

เปิดอ่าน 9,319 ครั้ง
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค

เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ

เปิดอ่าน 11,713 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
เปิดอ่าน 8,162 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
เปิดอ่าน 12,211 ครั้ง
เรียนต่ออังกฤษต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มาเจาะลึกกัน
เรียนต่ออังกฤษต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มาเจาะลึกกัน
เปิดอ่าน 137,890 ครั้ง
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น
เปิดอ่าน 51,662 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบ ผอ.และรอง ผอ.
หลักเกณฑ์สอบ ผอ.และรอง ผอ.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ