ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทความวิจัย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,239 ครั้ง
บทความวิจัย

Advertisement

❝ ผลการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์และแผนที่ความคิดในวิชา สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Effects of Using JIGSAW Cooperative Learning and Mind Mapping on Social science Studies Subject of Mathayom suksa 3 Students สมพร โยวะบุตร (Somporn Yowabut*) ชาติชาย ม่วงปฐม (Chatchai Muangpatom**) สมชาย วรกิจเกษมสกุล (Somchai Vollakitkasemsakul***) ❞

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อ 1.ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์และแผนที่ความคิด   2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนโดย
การเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์และแผนที่ความคิด
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 32  คน แบบแผนการทดลองใช้รูปแบบ One-group Pre-test - post-test Design   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์และแผนที่ความคิดจำนวน  6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ  ซึ่งคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
_____________________

*   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
**  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
***  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์และแผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 16.43 คิดเป็นร้อยละ  54.76  และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 21.93
คิดเป็นร้อยละ 73.09 และนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์และแผนที่ความคิด
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนได้รับการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์และแผนที่ความคิดนักเรียน
มีพัฒนาการด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 อยู่ในระดับมาก

ABSTRACT

The purposes of this research  were 1) to study and compare learning achievement on Social Studies subject both before and after learning through the JIGSAW cooperative learning and mind mapping 2) to study behaviors of  students working cooperative learned  through the  JIGSAW cooperative learning and mind mapping.
The subjects included 32 Matthayom Suksa 3 students of
Thatphonthongwittayakhom  School, second semester,  academic year 2007 . The research design was one group pretest-posttest.  The instruments for collecting data were 6 lesson plans of the JIGSAW cooperative learning and mind mapping. Achievement test, and using  a  form for checking  cooperative working behaviors .  Statistics used to  analyzedata  was Dependent Sample t-test  the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows).
 The findings were as follows:
 1.  The learning achievement of students after learning through the  JIGSAW cooperative learning and mind mapping was higher than before learning through the  JIGSAW cooperative learning and mind mapping at the .01 level of significance.
 2. The  cooperative working behaviors  of  students  learning through the JIGSAW cooperative learning and mind mapping was rated at the high level.
คำสำคัญ    การเรียนแบบร่วมมือ     แผนที่ความคิด

KeyWords :  cooperative learning     mind  mapping 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5902 วันที่ 9 มิ.ย. 2552


บทความวิจัย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เกมการสอนพุทธศาสนา

เกมการสอนพุทธศาสนา


เปิดอ่าน 6,241 ครั้ง
พื้นฐานการขับร้อง

พื้นฐานการขับร้อง


เปิดอ่าน 6,242 ครั้ง
..ปฏิบัติเพื่ออะไร...?

..ปฏิบัติเพื่ออะไร...?


เปิดอ่าน 6,236 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

พระคุณแม่.......ขอเชิญร่วมรณรงค์เทิดพระคุณแม่....โพสต์บทความ..ภาพ..บทกลอน...

พระคุณแม่.......ขอเชิญร่วมรณรงค์เทิดพระคุณแม่....โพสต์บทความ..ภาพ..บทกลอน...

เปิดอ่าน 6,235 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
พิธีกร...พิธีการ
พิธีกร...พิธีการ
เปิดอ่าน 6,236 ☕ คลิกอ่านเลย

คลายเครียด....ครบรอบ 40 ปี
คลายเครียด....ครบรอบ 40 ปี
เปิดอ่าน 6,236 ☕ คลิกอ่านเลย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต (บทที่5)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต (บทที่5)
เปิดอ่าน 6,237 ☕ คลิกอ่านเลย

เรียนอังกฤษจากแฮร์รี่ พอตเตอร์ 1
เรียนอังกฤษจากแฮร์รี่ พอตเตอร์ 1
เปิดอ่าน 6,236 ☕ คลิกอ่านเลย

การพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด   กลุ่มสาร
การพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด กลุ่มสาร
เปิดอ่าน 6,235 ☕ คลิกอ่านเลย

สมิทธชี้  22  กค. แผ่นดินไหว ! ! ! อาจเป็นไปได้.....! ! !
สมิทธชี้ 22 กค. แผ่นดินไหว ! ! ! อาจเป็นไปได้.....! ! !
เปิดอ่าน 6,235 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
เปิดอ่าน 12,630 ครั้ง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
เปิดอ่าน 18,346 ครั้ง

รับชมย้อนหลัง รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
รับชมย้อนหลัง รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
เปิดอ่าน 74,787 ครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
เปิดอ่าน 20,775 ครั้ง

จัดบ้าน (ให้) ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้าน (ให้) ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
เปิดอ่าน 1,362 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ