ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เรื่อง ระเบียบแ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,389 ครั้ง
เรื่อง  รายงานการพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ  เรื่อง  ระเบียบแ

Advertisement

❝ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เรื่อง ระเบียบแถว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เรื่อง ระเบียบแถวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญเรื่องระเบียบแถว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ❞ บทคัดย่อ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ เรื่องระเบียบแถว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : สุเทพ วงศ์พงษ์คำ
หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านพวก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
ปีที่ทำการศึกษา : 2550

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ เรื่องระเบียบแถว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ เรื่องระเบียบแถวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ เรื่องระเบียบแถว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เรื่อง ระเบียบแถว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมิน ความพึงพอใจชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เรื่องระเบียบแถว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าสถิติ t-test
ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เรื่อง ระเบียบแถว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.35 / 86.10 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญที่เรียนด้วยชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เรื่อง ระเบียบแถว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน ด้วยชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เรื่อง ระเบียบแถว ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1396 วันที่ 15 มิ.ย. 2552


เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เรื่อง ระเบียบแเรื่องรายงานการพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญเรื่องระเบียบแ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

น้ำผลไม้

น้ำผลไม้


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
อยากผิวขาว..อันตราย!! นะ

อยากผิวขาว..อันตราย!! นะ


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
>ตัวกู<?>ตัวสู<

>ตัวกูตัวสู<


เปิดอ่าน 6,413 ครั้ง
ทำไมต้อง "คาหนัง คาเขา"

ทำไมต้อง "คาหนัง คาเขา"


เปิดอ่าน 6,399 ครั้ง
นาฬิกาหาย???

นาฬิกาหาย???


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันสงกรานต์


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
เพิ่มพลังในใจคุณ

เพิ่มพลังในใจคุณ


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง
บางสิ่งที่คุณ...ไม่รู้???

บางสิ่งที่คุณ...ไม่รู้???


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
คนเราต้องการอะไรในชีวิต

คนเราต้องการอะไรในชีวิต


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

. สสส...มอบ. ."เพลงสร้างสุข".และ".สปอตวิทยุเพื่อชีวีที่มีค่าของทุกคน

. สสส...มอบ. ."เพลงสร้างสุข".และ".สปอตวิทยุเพื่อชีวีที่มีค่าของทุกคน

เปิดอ่าน 6,391 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ฝึกฝนการบรรยายถึงตัวคุณเองเช่นอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของคุณ ?
ฝึกฝนการบรรยายถึงตัวคุณเองเช่นอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของคุณ ?
เปิดอ่าน 6,391 ☕ คลิกอ่านเลย

รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

10 วิธี ....ลดแคลอรีส่วนเกิน
10 วิธี ....ลดแคลอรีส่วนเกิน
เปิดอ่าน 6,394 ☕ คลิกอ่านเลย

สูตรลดน้ำหนัก....รูปร่างดีทันใจ
สูตรลดน้ำหนัก....รูปร่างดีทันใจ
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

ต่างคน..ต่างใจ..
ต่างคน..ต่างใจ..
เปิดอ่าน 6,391 ☕ คลิกอ่านเลย

รายงานผลการศึกษาที่ระบุว่า การอดนอนทำให้กินจุ
รายงานผลการศึกษาที่ระบุว่า การอดนอนทำให้กินจุ
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
เปิดอ่าน 66,037 ครั้ง

เคล็ดลับการเลือกสีผมจากสีผิว
เคล็ดลับการเลือกสีผมจากสีผิว
เปิดอ่าน 19,673 ครั้ง

ตกยกชาติ
ตกยกชาติ
เปิดอ่าน 9,557 ครั้ง

ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
เปิดอ่าน 17,307 ครั้ง

เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เปิดอ่าน 9,793 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ