ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี สาระวิทยาศาสตร์ ม.3


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,421 ครั้ง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี สาระวิทยาศาสตร์  ม.3

Advertisement

❝ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี สาระวิทยาศาสตร์ ม.3 ❞  

.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

1.      อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน  ยกตัวอย่างการนำความรู้ด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

2.      อธิบายและแสดงให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และทำนายผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3.      อธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

4.      อธิบายและเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศในท้องถิ่น  การถ่ายทอดพลังงาน  วัฎจักรของสารและการเปลี่ยนแปลงประชากร

5.      วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  อาสาสมัครเป็นกลุ่มในการร่วมป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

6.      เสนอแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.      อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  และความต้านทานในเชิงปริมาณ  รวมทั้งคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

8.      อธิบายและเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่า

9.      อธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านและออกแบบติดตั้งวงจรอย่างถูกต้อง  ปลอดภัย

10.  อธิบายสมบัติเบื้องต้น  ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด  เช่น  ตัวต้านทาน  ไดโอดไอซี  ทรานซิสเตอร์  ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและนำไปใช้ประโยชน์

11.  อธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะ  และปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

12.  ระบุตำแหน่งและอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

13.  อธิบายส่วนประกอบของกาแล็กซีและเอกภาพ

14.  อ่านแผนที่ดาว  อธิบายกลุ่มดาวฤกษ์และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

15.  อธิบายและเขียนภาพความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจวัตถุท้องฟ้าสภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติและที่ใช้ในการสื่อสาร

16.  ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์         ตามความสนใจและนำเสนอผลงานโดยวาจา  รายงาน  จัดนิทรรศการหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

17.  แสดงความสนใจ มุ่งมั่น  รับผิดชอบ  รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้  ให้ผลถูกต้องเชื่อถือได้

18.  ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพชื่นชม  ยกย่องและเคารพในผลงานของผู้คิดค้น

19.  ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นของตนเอง  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

20.  ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต

 

 

 

 .ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน ยกตัวอย่างการนำความรู้ด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
2. อธิบายและแสดงให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และทำนายผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
3. อธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
4. อธิบายและเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศในท้องถิ่น การถ่ายทอดพลังงาน วัฎจักรของสารและการเปลี่ยนแปลงประชากร
5. วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อาสาสมัครเป็นกลุ่มในการร่วมป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
6. เสนอแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานในเชิงปริมาณ รวมทั้งคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
8. อธิบายและเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่า
9. อธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านและออกแบบติดตั้งวงจรอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
10. อธิบายสมบัติเบื้องต้น ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน ไดโอดไอซี ทรานซิสเตอร์ ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและนำไปใช้ประโยชน์
11. อธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะ และปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
12. ระบุตำแหน่งและอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
13. อธิบายส่วนประกอบของกาแล็กซีและเอกภาพ
14. อ่านแผนที่ดาว อธิบายกลุ่มดาวฤกษ์และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์
15. อธิบายและเขียนภาพความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจวัตถุท้องฟ้าสภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและที่ใช้ในการสื่อสาร
16. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจและนำเสนอผลงานโดยวาจา รายงาน จัดนิทรรศการหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. แสดงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ ให้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
18. ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพชื่นชม ยกย่องและเคารพในผลงานของผู้คิดค้น
19. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
20. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต
 

 

 

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1396 วันที่ 28 มิ.ย. 2552


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี สาระวิทยาศาสตร์ ม.3ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีสาระวิทยาศาสตร์ม.3

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ฉลาดคิด....ฉลาดทุกข์.....สาธุ...

ฉลาดคิด....ฉลาดทุกข์.....สาธุ...


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
 เมื่อ 1+1 เท่ากับ 1

เมื่อ 1+1 เท่ากับ 1


เปิดอ่าน 6,425 ครั้ง
What is a "ไห"? อะไรอยู่ในนั้น!?

What is a "ไห"? อะไรอยู่ในนั้น!?


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
การกำเนิดของพระพิฆเนศ....

การกำเนิดของพระพิฆเนศ....


เปิดอ่าน 6,403 ครั้ง
อ่านแล้วบอกต่อ

อ่านแล้วบอกต่อ


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
คุณค่าของคำว่าเพื่อน

คุณค่าของคำว่าเพื่อน


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ยกกรุงเทพฯเจ๋ง.....เมืองน่าเที่ยวราชวังสุดประทับใจ

ยกกรุงเทพฯเจ๋ง.....เมืองน่าเที่ยวราชวังสุดประทับใจ

เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
นิทานเวตาล เรื่องที่  ๖
นิทานเวตาล เรื่องที่ ๖
เปิดอ่าน 6,622 ☕ คลิกอ่านเลย

มานี่สิ..... หากต้องการ กำลังใจ...!!!!!
มานี่สิ..... หากต้องการ กำลังใจ...!!!!!
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

เรื่องดีดีที่อยากให้อ่าน.... และเป็นมงคลแก่ชีวิต
เรื่องดีดีที่อยากให้อ่าน.... และเป็นมงคลแก่ชีวิต
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

โปรดทราบ...! ! !   สพฐ.พร้อมปิดเรียนตามมติครม.
โปรดทราบ...! ! ! สพฐ.พร้อมปิดเรียนตามมติครม.
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

ครูกับนักเรียน(นิรนาม)
ครูกับนักเรียน(นิรนาม)
เปิดอ่าน 6,401 ☕ คลิกอ่านเลย

การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ
การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร
เปิดอ่าน 34,392 ครั้ง

7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
เปิดอ่าน 9,481 ครั้ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
เปิดอ่าน 42,808 ครั้ง

4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
เปิดอ่าน 22,528 ครั้ง

ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
เปิดอ่าน 10,741 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ