ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,354 ครั้ง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Advertisement

                                                                                               

ชื่อเรื่อง                                  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  

เรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา  31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อผู้รายงาน                         นางสาวเพียงพิศ  สิริธนพงศ์

ชื่อหน่วยงาน                      โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 

ปีที่รายงาน                           2551

 

บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย                  

               ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา  ปีการศึกษา 2550   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1  จำนวน  81  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1     ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา  จำนวน  27  คน  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)                 

               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย   เรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  7  เล่ม   แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะภาษาไทย  จำนวน 7  เล่ม ๆ ละ  10  ข้อ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี           ค่าความเชื่อมั่น  0.91  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  2  ฉบับ  คือ  แบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  1  ฉบับ                         และแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน  1  ฉบับ ๆ ละ  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  (P)  อยู่ระหว่าง  0.47  ถึง  0.80  และมีค่าอำนาจจำแนก  (B) อยู่ระหว่าง  0.25  ถึง  0.71  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ  การหาประสิทธิภาพ    ดัชนีประสิทธิผล   และค่าทดสอบที  แบบ  Dependent  Samples   ผลการศึกษาปรากฏว่า

                1.  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.14./83.09  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทยที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6236  หมายถึง  นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเพิ่มขึ้นหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ 62.36

                3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  นักเรียนมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยอยู่ในระดับมาก

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4605 วันที่ 17 ก.ย. 2552


รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ภาพ....ไม่มีชื่อ..

ภาพ....ไม่มีชื่อ..


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
บทกวีฉันหล่นหาย

บทกวีฉันหล่นหาย


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง
พรปีใหม่

พรปีใหม่


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง
ทางเลือก...การบำบัดโรค

ทางเลือก...การบำบัดโรค


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
โคลงเฉลิมพระเกียรติ

โคลงเฉลิมพระเกียรติ


เปิดอ่าน 6,368 ครั้ง
สุนัขแพงที่สุดในโลก.

สุนัขแพงที่สุดในโลก.


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
คลิป >>>>  ดีมีสาระ

คลิป >>>> ดีมีสาระ


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ค่ำคืนแห่งจันทร์ (ฐิติยา อรรถากร : เพลงประกอบละครสายโลหิต)

ค่ำคืนแห่งจันทร์ (ฐิติยา อรรถากร : เพลงประกอบละครสายโลหิต)

เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
งดงามตระการตา "ฝนดาวตกลีโอนิดส์"
งดงามตระการตา "ฝนดาวตกลีโอนิดส์"
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

ศิลปะกับสมาธิ
ศิลปะกับสมาธิ
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

ลุงแก่แล้ว...ขอลุงก่อน...(คนแก่ก็...มีหัวใจ..)
ลุงแก่แล้ว...ขอลุงก่อน...(คนแก่ก็...มีหัวใจ..)
เปิดอ่าน 6,358 ☕ คลิกอ่านเลย

ฟังเพลง..โอ้...กุหลาบแดง..เป็นสื่อแห่งความรักเรา...
ฟังเพลง..โอ้...กุหลาบแดง..เป็นสื่อแห่งความรักเรา...
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

เชิญแวะมาอ่าน...
เชิญแวะมาอ่าน...
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

กินอาหารย่าง...อย่างไรให้ปลอดมะเร็ง
กินอาหารย่าง...อย่างไรให้ปลอดมะเร็ง
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
เปิดอ่าน 9,229 ครั้ง

5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
เปิดอ่าน 17,660 ครั้ง

พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
เปิดอ่าน 10,322 ครั้ง

เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดอ่าน 10,107 ครั้ง

โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
เปิดอ่าน 38,618 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ