ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

สรุปการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิ.ย.2556


ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ 27 มิ.ย. 2556 เวลา 09:05 น. เปิดอ่าน : 6,177 ครั้ง
สรุปการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิ.ย.2556

Advertisement

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30-9.00 น. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม มีสาระสำคัญดังนี้

1) แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 รัฐบาลขอให้ทุกกระทรวงเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ แต่จะต้องเป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งเป็นรายจ่ายที่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ หรือเป็นรายจ่ายลงทุนสำคัญที่ก่อให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือเป็นรายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยไม่เกิดเป็นภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี โดยให้จัดทำรายละเอียดคำเสนอของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณในวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556

กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้ทุกหน่วยงานพิจารณาโครงการที่จะของบเพิ่ม ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของ AIT และงบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยด้วย

2) นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ยุทธศาสตร์ในจังหวัดยโสธรและมุกดาหาร โดยมีผู้แทน ศธ.ที่จะติดตามเดินทางร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี 2 ราย คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และตรวจเยี่ยม Fix It Center รวมทั้งหารือประเด็นรับนักเรียนจากประเทศลาวเข้ามาเรียนอาชีวะในไทย และการผลิตกำลังคนด้านการขนส่งรถไฟ ในส่วนของอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษาคือวิทยาลัยชุมชนยโสธร และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารด้วย

3) โรคระบาด ขอให้ สช.-สพฐ.-สอศ. สร้างความตื่นตัวแก่นักเรียนนักศึกษาในการป้องกันและระวังโรคไข้เลือดออก และมือเท้าปาก

4) การบริจาคเครื่องดนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งว่า ส.ส.ในพื้นที่ต่างๆ ต้องการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียน สพฐ. ตามที่โรงเรียนหลายแห่งขาดแคลน แต่อยากให้มีหน่วยงานเชื่อม จึงขอให้ ศธ.ดำเนินการ MOU กับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ โดยเร็ว

5) การสอบครูผู้ช่วย รมว.ศธ.ได้ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบโดยไม่เกิดการทุจริตในการสอบเมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายนที่ผ่านมา

6) การจัดซื้อแท็บเล็ต ที่จะมี e-Auction ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและรัดกุมที่สุด

7) การปฏิรูปหลักสูตร ศ.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ในฐานะผู้รับผิดชอบการปฏิรูปหลักสูตร รายงานความคืบหน้าว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนี้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วย

8) เป้าหมายอาชีวะ ยังมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนไม่ถึงเป้า เช่น ปวช.ยังขาดอีกประมาณ 17,000 คน ในขณะที่ภาคการผลิตมีความต้องการมาก จึงขอให้ สอศ. สช. และ สพฐ. ร่วมมือกันวางแผนผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ดูว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง สพฐ.ต้องเปิดโรงเรียนให้อาชีวะเข้าไปแนะแนวเด็กนักเรียนให้มากขึ้น

9) โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งขณะนี้มีการขยายตัวมากขึ้น ศธ.ควรจะหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้แก่โรงเรียนนานาชาติมากขึ้น เช่น คุรุสภาซึ่งมีหน้าที่พิจารณาการออกใบอนุญาตสำหรับครูต่างชาติ จะต้องดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรค ดูกติกาว่าเหตุผลทำเพื่ออะไร หน้าที่ของ ศธ.คือส่งเสริม ไม่ใช่ทำให้เป็นอุปสรรคหรือสร้างปัญหาในการจัดการศึกษา

10) โรงเรียนวังไกลกังวล 2 ซึ่งกำลังจะก่อสร้างแห่งใหม่ ขอให้ สพฐ.ช่วยติดตามในเรื่องนี้

11) ให้นำเนื้อหาสาระของ DLTV-OBEC Channel-ETV มารวมกัน รมว.ศธ.ต้องการให้สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ของ รร.วังไกลกังวล และสถานี OBEC Channel ของ สพฐ. รวมทั้ง ETV ของ กศน. นำเนื้อหาสาระของแต่ละระบบ ไปเชื่อมโยงอีกระบบ ซึ่งจะเป็นการเกื้อกูลขยายเครือข่ายซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดช่องทางในการรับชมมากขึ้น โรงเรียนและครูผู้สอนได้รับการพัฒนาคุณภาพผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น

12) ภาษาอังกฤษ รัฐบาลต้องการให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 จึงขอให้ทุกหน่วยงานใน ศธ.ร่วมมือกันดำเนินการ โดย 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

13) นำแบบอย่างที่ดีมาเผยแพร่ ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีมาให้นักเรียนและเยาวชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราอาจจะรับรู้กันในวงแคบ โดยอาจนำกรณีตัวอย่างมาเผยแพร่ เช่น เรื่องน้ำใจนักกีฬา ลูกเสือ ฯลฯ และควรมีโล่หรือประกาศเกียรติคุณที่จะมอบให้บุคคลเหล่านี้

14) Fix It Center ขอให้ สอศ.เปิดตัว Kick-off ใหญ่ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดของประชาชน อาจปล่อยคาราวานไปตามชุมชน และขยายไปภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนมากขึ้น


15) โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

จากการที่ ศธ.แต่งตั้ง ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นโฆษก ศธ.ฝ่ายการเมือง และ ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัด ศธ.เป็นโฆษก ศธ.ฝ่ายข้าราชการประจำ จะมีการแถลงข่าวทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 น. และอาจจะมีทุกวันอังคารหลังการประชุม ครม. หากมีมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รวมทั้งหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.ย้ำว่า โฆษก ศธ.มีบทบาทมากในการบริหารงานยุคปัจจุบัน นอกจากจะแถลงผลงานของ ศธ.เป็นระยะๆ แล้ว ต้องสื่อสาร 2 ทาง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยเฉพาะ Social Media ที่จะช่วยเสริมสื่อกระแสหลักได้อย่างมาก แต่การชี้แจงผ่านช่องทางเหล่านี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่มีข้อมูล ความจริง มีน้ำหนัก ซึ่ง รมว.ศธ.ย้ำ “คำพูดสวยหรู ไม่สู้สาระ” จึงต้องทำความเข้าใจชี้แจงประเด็นทั้งด้านบวกและลบ เพราะหากปล่อยไว้โดยไม่มีใครชี้แจง จะยิ่งกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งอาจประสานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในการให้ข่าวแทนก็ได้ หากโฆษกไม่อยู่ในสถานะที่จะแถลงข่าวแทนในประเด็นนั้นๆ

ในการแถลงนโยบายใหม่ๆ ของ ศธ. ขอให้หารือกับรัฐมนตรี เพื่อรัฐมนตรีทั้งสองท่านจะได้แถลงนโยบายก่อน หรืออาจให้องค์กรหลักให้ข่าวด้วยก็ได้ โดยโฆษก ศธ.สามารถนำรายละเอียดต่างๆ ในนโยบายนั้นๆ ไปแถลงความคืบหน้าเพิ่มเติม

ขณะนี้คณะทำงานโฆษกได้เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีผู้บริหารด้านประชาสัมพันธ์ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ได้หารือและติดตามประเด็นที่ส่งผลกระทบกับประชาชนทุกวัน โดยได้เปิดแอพพลิเคชั่น Line พูดคุยหารือกันทุกวัน ชื่อกลุ่ม “ทีมโฆษก ศธ.”

16) การโยกย้ายผู้บริหารสังกัด สป.ศธ. มอบหมายให้ปลัด ศธ.เป็นผู้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนในประเด็นนี้

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2013/jun/198.html


สรุปการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิ.ย.2556สรุปการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ26มิ.ย.2556

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2554

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2554

เปิดอ่าน 17,930 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. 7 ตุลาคม 2556
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. 7 ตุลาคม 2556
เปิดอ่าน 8,134 ☕ คลิกอ่านเลย

นโยบาย ICT เพื่อการศึกษา
นโยบาย ICT เพื่อการศึกษา
เปิดอ่าน 7,228 ☕ คลิกอ่านเลย

ครม.รับทราบโครงการลดภาระหนี้ครูของ ธ.ออมสิน
ครม.รับทราบโครงการลดภาระหนี้ครูของ ธ.ออมสิน
เปิดอ่าน 11,668 ☕ คลิกอ่านเลย

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ.11 ราย
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ.11 ราย
เปิดอ่าน 15,000 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2556 (6 ม.ค.2556)
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2556 (6 ม.ค.2556)
เปิดอ่าน 14,576 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เปิดอ่าน 8,162 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ความหมายของรังสี กัมมันตภาพรังสี และธาตุกัมมันตรังสี
ความหมายของรังสี กัมมันตภาพรังสี และธาตุกัมมันตรังสี
เปิดอ่าน 182 ครั้ง

9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
เปิดอ่าน 9,699 ครั้ง

คุณภาพการศึกษา...คืออะไร
คุณภาพการศึกษา...คืออะไร
เปิดอ่าน 76,170 ครั้ง

การแรเงา
การแรเงา
เปิดอ่าน 70,460 ครั้ง

แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
เปิดอ่าน 15,239 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ