ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. 29 พฤษภาคม 2558

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. 29 พฤษภาคม 2558

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2558 เปิดอ่าน : 5,325 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ.  29 พฤษภาคม 2558

Advertisement

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีการหารือประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง

 

- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษาเมื่อปี 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อที่ค่อนข้างต่ำได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับทุนกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองภายหลังสำเร็จการศึกษา

เนื่องจากอัตราทุนของโครงการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้รับทุนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านการเรียนมากกว่าอัตราทุนที่ได้รับ รวมทั้งผู้รับทุนมีสภาพครอบครัวที่ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีภาระในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ผู้รับทุนบางรายมีปัญหาทางครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ส่งผลให้ต้องออกกลางคัน บางรายเปลี่ยนย้ายสาขาวิชาโดยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ ทำให้หมดสิทธิ์ในการรับทุน

ที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 600 ทุน รวมทั้งสิ้น 6,000 ทุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเพิ่มอัตราเงินทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 15,000 บาท/ปี เป็น 25,000 บาท/ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก 15,000 บาท/ปี เป็น 35,000 บาท/ปี ในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มจาก 30,000 บาท/ปี เป็น 55,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ให้มีการปรับหลักเกณฑ์ที่มีผลผูกพันนักเรียนทุนว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องทำงานในหน่วยงานใด และให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง

- การขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล*

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,369 โรงที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษา 2557 มีผลสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางร้อยละ 1.37 และสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ 1.88 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 3.07

จากนโยบายการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมที่ประสบความสำเร็จ สพฐ.จึงได้พัฒนาต่อยอดสองโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล” (Distance Learning Thailand : DL Thailand) โดยจะจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อเป็นหน่วยงานวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวางแผนกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยช่วงแรกอาจจัดตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจ มีบุคลากรจำนวน 17 คน ซึ่งยืมตัวจากหน่วยงานในสังกัด สพฐ. เมื่อมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ในสังกัด สพฐ.แล้ว ก็ให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังที่เหมาะสมต่อไป

*อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมที่ 179

- โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย (The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand 2017)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเสนอโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย (The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand 2017) โดยคาดว่าจะมีเยาวชนตัวแทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 80 ประเทศ แต่ละประเทศจะส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 4 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 3 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกประมาณ 3 ประเทศ รวมคณะกรรมการและทีมงานจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประมาณ 800 คน

การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ทำให้การเรียนการสอนวิชาเคมีเป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วไป ทำให้เยาวชน อาจารย์ผู้สอน นักเคมี ได้มีประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. 29 พฤษภาคม 2558 , , ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. , , 29 , พฤษภาคม , 2558 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ความร่วมมือกับจีน☕ คลิกอ่านเลย
ความร่วมมือกับจีน
เปิดอ่าน 4,023 ครั้ง
ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 7/2555☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 7/2555
เปิดอ่าน 5,591 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงานใน สปป.ลาว☕ คลิกอ่านเลย
แนวทางปฏิบัติการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงานใน สปป.ลาว
เปิดอ่าน 9,090 ครั้ง
มติ ครม. 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ☕ คลิกอ่านเลย
มติ ครม. 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 11,432 ครั้ง
รมว.ศธ.และ รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง☕ คลิกอ่านเลย
รมว.ศธ.และ รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง
เปิดอ่าน 2,810 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
เปิดอ่าน 40,857 ครั้ง
ADSL TechnologyADSL Technology
เปิดอ่าน 12,109 ครั้ง
พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ
เปิดอ่าน 18,748 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำตอบสุดท้ายจะออกมาอย่างไรตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำตอบสุดท้ายจะออกมาอย่างไร
เปิดอ่าน 8,632 ครั้ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่งกาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง
เปิดอ่าน 9,757 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ