ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. 29 พฤษภาคม 2558


ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ 2 มิ.ย. 2558 เวลา 09:46 น. เปิดอ่าน : 7,241 ครั้ง
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ.  29 พฤษภาคม 2558

Advertisement

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีการหารือประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง

 

- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษาเมื่อปี 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อที่ค่อนข้างต่ำได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับทุนกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองภายหลังสำเร็จการศึกษา

เนื่องจากอัตราทุนของโครงการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้รับทุนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านการเรียนมากกว่าอัตราทุนที่ได้รับ รวมทั้งผู้รับทุนมีสภาพครอบครัวที่ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีภาระในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ผู้รับทุนบางรายมีปัญหาทางครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ส่งผลให้ต้องออกกลางคัน บางรายเปลี่ยนย้ายสาขาวิชาโดยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ ทำให้หมดสิทธิ์ในการรับทุน

ที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 600 ทุน รวมทั้งสิ้น 6,000 ทุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเพิ่มอัตราเงินทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 15,000 บาท/ปี เป็น 25,000 บาท/ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก 15,000 บาท/ปี เป็น 35,000 บาท/ปี ในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มจาก 30,000 บาท/ปี เป็น 55,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ให้มีการปรับหลักเกณฑ์ที่มีผลผูกพันนักเรียนทุนว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องทำงานในหน่วยงานใด และให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง

- การขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล*

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,369 โรงที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษา 2557 มีผลสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางร้อยละ 1.37 และสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ 1.88 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 3.07

จากนโยบายการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมที่ประสบความสำเร็จ สพฐ.จึงได้พัฒนาต่อยอดสองโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล” (Distance Learning Thailand : DL Thailand) โดยจะจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อเป็นหน่วยงานวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวางแผนกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยช่วงแรกอาจจัดตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจ มีบุคลากรจำนวน 17 คน ซึ่งยืมตัวจากหน่วยงานในสังกัด สพฐ. เมื่อมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ในสังกัด สพฐ.แล้ว ก็ให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังที่เหมาะสมต่อไป

*อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมที่ 179

- โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย (The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand 2017)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเสนอโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย (The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand 2017) โดยคาดว่าจะมีเยาวชนตัวแทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 80 ประเทศ แต่ละประเทศจะส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 4 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 3 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกประมาณ 3 ประเทศ รวมคณะกรรมการและทีมงานจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประมาณ 800 คน

การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ทำให้การเรียนการสอนวิชาเคมีเป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วไป ทำให้เยาวชน อาจารย์ผู้สอน นักเคมี ได้มีประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 


ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. 29 พฤษภาคม 2558ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ.29พฤษภาคม2558

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

รมว.ศธ.ให้นโยบายการทำงานวันแรก

รมว.ศธ.ให้นโยบายการทำงานวันแรก

เปิดอ่าน 12,050 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผลประชุม ก.ค.ศ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ผลประชุม ก.ค.ศ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
เปิดอ่าน 18,759 ☕ คลิกอ่านเลย

"ยุวภูมินทร์"  หนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
"ยุวภูมินทร์" หนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
เปิดอ่าน 6,967 ☕ คลิกอ่านเลย

แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 9,255 ☕ คลิกอ่านเลย

รมว.ศธ.มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารมัธยมศึกษา
รมว.ศธ.มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารมัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 8,764 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 2/2556
ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 2/2556
เปิดอ่าน 8,555 ☕ คลิกอ่านเลย

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 26 มี.ค.2556
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 26 มี.ค.2556
เปิดอ่าน 12,420 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
เปิดอ่าน 6,582 ครั้ง

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
เปิดอ่าน 15,252 ครั้ง

6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
เปิดอ่าน 47,707 ครั้ง

สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน
เปิดอ่าน 27,746 ครั้ง

ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ
เปิดอ่าน 35,261 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ