ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. 29 พฤษภาคม 2558

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. 29 พฤษภาคม 2558

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2558 เปิดอ่าน : 4,968 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ.  29 พฤษภาคม 2558

Advertisement

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีการหารือประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง

 

- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษาเมื่อปี 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อที่ค่อนข้างต่ำได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับทุนกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองภายหลังสำเร็จการศึกษา

เนื่องจากอัตราทุนของโครงการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้รับทุนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านการเรียนมากกว่าอัตราทุนที่ได้รับ รวมทั้งผู้รับทุนมีสภาพครอบครัวที่ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีภาระในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ผู้รับทุนบางรายมีปัญหาทางครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ส่งผลให้ต้องออกกลางคัน บางรายเปลี่ยนย้ายสาขาวิชาโดยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ ทำให้หมดสิทธิ์ในการรับทุน

ที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 600 ทุน รวมทั้งสิ้น 6,000 ทุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเพิ่มอัตราเงินทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 15,000 บาท/ปี เป็น 25,000 บาท/ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก 15,000 บาท/ปี เป็น 35,000 บาท/ปี ในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มจาก 30,000 บาท/ปี เป็น 55,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ให้มีการปรับหลักเกณฑ์ที่มีผลผูกพันนักเรียนทุนว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องทำงานในหน่วยงานใด และให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง

- การขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล*

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,369 โรงที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษา 2557 มีผลสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางร้อยละ 1.37 และสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ 1.88 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 3.07

จากนโยบายการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมที่ประสบความสำเร็จ สพฐ.จึงได้พัฒนาต่อยอดสองโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล” (Distance Learning Thailand : DL Thailand) โดยจะจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อเป็นหน่วยงานวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวางแผนกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยช่วงแรกอาจจัดตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจ มีบุคลากรจำนวน 17 คน ซึ่งยืมตัวจากหน่วยงานในสังกัด สพฐ. เมื่อมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ในสังกัด สพฐ.แล้ว ก็ให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังที่เหมาะสมต่อไป

*อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมที่ 179

- โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย (The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand 2017)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเสนอโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย (The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand 2017) โดยคาดว่าจะมีเยาวชนตัวแทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 80 ประเทศ แต่ละประเทศจะส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 4 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 3 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกประมาณ 3 ประเทศ รวมคณะกรรมการและทีมงานจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประมาณ 800 คน

การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ทำให้การเรียนการสอนวิชาเคมีเป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วไป ทำให้เยาวชน อาจารย์ผู้สอน นักเคมี ได้มีประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. 29 พฤษภาคม 2558 , , ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ. , , 29 , พฤษภาคม , 2558 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย☕ คลิกอ่านเลย
รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย
เปิดอ่าน 4,930 ครั้ง
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557)☕ คลิกอ่านเลย
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557)
เปิดอ่าน 7,044 ครั้ง
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่☕ คลิกอ่านเลย
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่
เปิดอ่าน 7,803 ครั้ง
เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม☕ คลิกอ่านเลย
เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม
เปิดอ่าน 12,848 ครั้ง
สรุปการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิ.ย.2556☕ คลิกอ่านเลย
สรุปการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิ.ย.2556
เปิดอ่าน 4,769 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อะโวคาโดอะโวคาโด
เปิดอ่าน 10,463 ครั้ง
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์
เปิดอ่าน 8,187 ครั้ง
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?
เปิดอ่าน 11,545 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
เปิดอ่าน 9,431 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล 12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
เปิดอ่าน 26,319 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ