ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และ สพป.กทม.
เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และ สพป.กทม.
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2558 เปิดอ่าน : 11,957 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และ สพป.กทม.
Advertisement

 

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  เห็นชอบตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี รวมทิ้งสิ้น 43 เขต ดังนี้ 

 

 

ที่

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา

ด้านการบริหาร
งานบุคคล

ด้านการศึกษา

ด้านกฎหมาย

ด้านการเงิน
การคลัง

1

มัธยมศึกษา เขต 1
(กรุงเทพมหานคร)

นายมังกร  กุลวานิช

นายนาวี  ยั่งยืน

นายโรจนะ  กฤษเจริญ

นายประพันธ์  บุณยเกียรติ

2

มัธยมศึกษา เขต 2
(กรุงเทพมหานคร)

นายปรีชา  จิตรสิงห์

นายวินัย  รอดจ่าย

นายธนวัฐ  นาคนคร

นางผานิตย์  มีสุนทร

3

มัธยมศึกษา เขต 3
(นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)

นายภิรมย์  นันทวงค์

นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์

นายเอกรินทร์  พุทธรังศรี

นายทรงวิทย์  นิลเทียน

4

มัธยมศึกษา เขต 4
(ปทุมธานี และสระบุรี)

นายกิจจา  ชูประเสริฐ

ผศ. ภิเษก  จันทร์เอี่ยม

นายโชว์นันต์  มารุตวงษ์

นางวัฒนา  กฤษเจริญ

5

มัธยมศึกษา เขต 5
(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)

ผศ. สุรพงษ์  ปนาทกูล

น.ส.สมจิต  ปราณีโชติรส

นายอุดม  จำปาสัก

นายปราโมทย์  แก้วสุข

6

มัธยมศึกษา เขต 6
(ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)

นายโสภณ  สุขเสวี

นางมณฑา  สมานบุญ

นายเสน่ห์  ขาวโต

นายสุรพล  ธีระกุล

7

มัธยมศึกษา เขต 7
(ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)

นายพะโยม  ชิณวงศ์

นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ

นายสมนึก  เกตุไทย

นายกิตติธัช  พันโยธา


 

8

มัธยมศึกษา เขต 8
(ราชบุรี และกาญจนบุรี)

นายทรงวุฒิ  มลิวัลย์

นายประพัฒน์  คหินทรพงศ์

ผศ. ชวลิต  สันถวะโกมล

นางเย็นตา  ครุวรรณ

9

มัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี และนครปฐม)

นายเผด็จ  โพธิ์อ้น

นายชาญชัย  ทิพเนตร

นายยงยุทธ  จันทร์ตรี

นายชาติ  สว่างศรี

10

มัธยมศึกษา เขต 10
(เพชรบุรี ระจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)

นายจารึก  พญาพนัง

นายธีระพัฒน์  ฤทธิ์ทอง

นายนิคม  ศรีวิโรจน์

นายบุญส่ง  จิตรมณีโรจน์

11

มัธยมศึกษา เขต 11
(สุราษฎร์ธานี และชุมพร)

น.ส.ชลธิชา เจริญรัตนวัฒน์

นายเชวงศักดิ์  ใสสะอาด

นายสมควร  เรืองวุฒิ

นายสมเกียรติ  ดาโลดม

12

มัธยมศึกษา เขต 12 
(นครศรีธรรมราช และพัทลุง)

ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ รัตนสุภา

นายนริศ  ฤทธาภิรมย์

นายปิติเลิศ  สุวรรณเกษา

นายมานิต  วรรณคง

13

มัธยมศึกษา เขต 13
(ตรัง และกระบี่)

นายสมพงษ์  แคนยุกต์

นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์

นางวิลัดดา  ใจสมุทร

นายธงชาติ  เวสพันธ์

14

มัธยมศึกษา เขต 14
(พังงา ภูเก็ต และระนอง)

นายธีรชัย  สังข์ทอง

นายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์

นายปรีชา  หนูน้อย

นายสมชาย  พิกุลทอง

15

มัธยมศึกษา เขต 15
(นราธิวาส ปัตตานี และยะลา)

นายสมรักษ์  สินสมรส

นางสายสมร  ยุวนิมิ

นายอรรถ  เจะบือราเฮง

นางสมนารี  ศุภศรี

16

มัธยมศึกษา เขต 16
(สงขลา และสตูล)

นายพัฒนา  ชมเชย

นายอารี  ดิเรกกิจ

นายอนันท์  ทองแก้ว

นายสมพงศ์  แสงศรี

17

มัธยมศึกษา เขต 17
(จันทบุรี และตราด)

นายดุษฎี  โทบุราณ

นายธงชัย  พุ่มชลิต

นายขวัญชัย  จันทรังษี

น.ส.ศิริรัตน์  หอมประเสริฐ

18

มัธยมศึกษา เขต 18
(ชลบุรี และระยอง)

นายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร์

น.ส.วรรณศิริ  วรสิทธิ์

นายสุพจน์  เบญจามฤต

นายสมภพ  วงศ์ทางประเสริฐ

19

มัธยมศึกษา เขต 19
(เลย และหนองบัวลำภู)

นายโกศล  บุญไชย

ผศ. วิเชียร  พาณิชย์

นายทวีศักดิ์  เขียวทอง

นายเกียรติศักดิ์  ชาติชำนิ

20

มัธยมศึกษา เขต 20
(อุดรธานี)

นายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์

น.ส.นิวรณ์  สุทธิบุญ

นายณรงค์  ชาติภรต

นายยงศักดิ์  ตันอาสุวงกุล

21

มัธยมศึกษา เขต 21
(หนองคาย)

แพทย์หญิงภรณี  พรวัฒนา

นายไพบูลย์  นาคเสน

นายกรชัย  งามเหลือ

นายไพบูลย์  บุญลือ

22

มัธยมศึกษา เขต 22
(นครพนม และมุกดาหาร)

นายณรงค์  ชิณสาร

นายอภิชา  เจริญนามเดชากุล

นายปรเมษฐ์  ปัญญาดิลกพงษ์

นายชัยยุทธ  ลิ้มวัฒนา

23

มัธยมศึกษา เขต 23
(สกลนคร)

นายทรงศักดิ์  ไชยชมภู

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล

นายสุวิทย์  พิมพ์มีลาย

นายสงัด  ฝ่ายเทศ

24

มัธยมศึกษา เขต 24
(กาฬสินธุ์)

นางธิดารัตน์   ฆารสินธุ์

นายวนิชย์  ติชาวัน

นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์

นางชฎาพร  บุญฤทธิ์

25

มัธยมศึกษา เขต 25
(ขอนแก่น)

ว่าที่ร้อยตรีเจริญ  สุขทรัพย์

นายลิขิต  เพชรผล

พันตำรวจเอกเสถียร ชัยสงคราม                    

นายบัลลังก์  อรรณนพพร

26

มัธยมศึกษา เขต 26
(มหาสารคาม)

นายปรีชาวัจฐ์  เรืองขวัญดี

นายอุทัย  รัตนา

นายอดิศร  ไชยคุปต์

นางจุฑารัตน์  ดรศรีโยเพชร

27

มัธยมศึกษา เขต 27
(ร้อยเอ็ด)

นายชาตรี  ชาปะวัง

นายอากาศ  กองพิธี

นายสุนทร  ศรีตะวัน

นายพีระพงษ์  พงศ์ศาสตร์

28

มัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ และยโสธร)

นายนิพัทธ์เดช  ไชยช่วย

นายศักดา  พันธุ์เพ็ง

นายสรศาสตร์  ศรีธัญรัตน์

นายสรวีย์  จิรานันท์สิริ

29

มัธยมศึกษา เขต 29
(อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ)

นายประชา  สิทธิโชค

นายอังกูล  สมคะเนย์

นายพิทยา  รักพรหม

น.ส.อรพิน  จูมสีมา

30

มัธยมศึกษา เขต 30
(ชัยภูมิ)

นายคณิต  ภิรมย์ไกรภักดิ์

นายสุพร  เริงชัยภูมิ

นายอภิชิต  ดวงธิสาร

นายสุธี  บุญถือ

31

มัธยมศึกษา เขต 31
(นครราชสีมา)

นายมังกร  กมลวัทน์

นายศิลปสิทธิ์  ทับทิมธงไชย

นายธราวุธ  ตินทุกะสิริ

นายอำพร  ศรีโยธา

32

มัธยมศึกษา เขต 32
(บุรีรัมย์)

นายเฉลิมพล  พลวัน

นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์

นายสุริยา  นำปัญญา

น.ส.จารุพร  ตามกลาง

33

มัธยมศึกษา เขต 33
(สุรินทร์)

นายสุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

นายจิรศักดิ์  จันทร์ช่วงโชติ

นายชาญยุทธ  เหงกระโทก

นางทัศนาวลัย  บุษรา

34

มัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)

ร้อยตรีวินัย  สันติอโนทัย

นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์

นายอภิชาติ  กลั่นบิดา

นายบรรจง  พลฤทธิ์

35

มัธยมศึกษา เขต 35 
(ลำปาง และลำพูน)

นายนิวัฒน์ชัย  รัตน์ชเลศ

นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ่

นายจเด็จ  ดำรงค์ศิริ

นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม

36

มัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย และพะเยา)

นายวิศิฏฐ์  ดุลยพัชร์

นายทวีศักดิ์  พิพัฒนาศักดิ์

นายสรยุทธ์  กันตะยา

นายเสริมชัย  กิตติรัตนไพบูลย์

37

มัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่ และน่าน)

นายเสรี  พิมพ์มาศ

นายสมชาย  สิทธิวงค์

นายสันติภาพ  อินทรพัฒน์

นายสรพลรัตน์  กุมภิรัศมิ์

38

มัธยมศึกษา เขต 38
(สุโขทัย และตาก)

นายสมเกียรติ  มั่นเมือง

นายสมจิต  คงรักษา

น.ส.พิมพ์นิภา  วังชากร

นางชวมณฑ์  ศรีวาลัย

39

มัธยมศึกษา เขต 39
(พิษณุโลก และอุตรดิตถ์)

นายสุธีร์  บัวพิมพ์

นางโสภา  นครจินดา

นายสุเทพ  ไตต่อผล

น.ส.ดวงรัตน์  พูลสวัสดิ์

40

มัธยมศึกษา เขต 40
(เพชรบูรณ์)

นายวิพากย์  โรจนแพทย์

นายอนันต์  อินทร์จันทร์

นายสหัส  บุญแถม

นายบุญส่ง  ชุนแจ่ม

41

มัธยมศึกษา เขต 41
(กำแพงเพชร และพิจิตร)

นายสมประสงค์  มั่งอะนะ

นายชาลี  นาคเอี่ยม

นายเสน่ห์จิตติ์  สุภศิริรักษ์

นายสมปอง  สมนึกพงษ์

42

มัธยมศึกษา เขต 42
(นครสวรรค์ และอุทัยธานี)

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล

นายวิวัฒน์  อนิวรรตกูล

ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันต์นาวี

นายสมบุญ  ทิพรังศรี

43

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายอดินันท์ ปากบารา

นางแสงระวี  วาจาวุทธ

น.ส.ธิดา  ชื่นเลิศสกุล

นายเมธี  อนุดิตย์

 

 ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 5,584 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565
เปิดอ่าน 1,716 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)

ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)
เปิดอ่าน 7,110 ครั้ง
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 1,938 ครั้ง
ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.สังกัด ศธ.ในช่วงโควิด-19

ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.สังกัด ศธ.ในช่วงโควิด-19
เปิดอ่าน 1,199 ครั้ง
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"
เปิดอ่าน 4,338 ครั้ง
ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เปิดอ่าน 2,110 ครั้ง
ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 6,142 ครั้ง
ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 4,097 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 ราย
เปิดอ่าน 4,269 ครั้ง
ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 5,720 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดอ่าน 4,461 ครั้ง
ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 1,044 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดอ่าน 4,461 ☕ 2 ก.พ. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ก.ค.ศ.เห็นชอบรายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต มีผล 6 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
ก.ค.ศ.เห็นชอบรายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต มีผล 6 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
เปิดอ่าน 2,585 ☕ 2 ก.พ. 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดอ่าน 4,461 ☕ 2 ก.พ. 2566

ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก
เปิดอ่าน 2,521 ☕ 2 ก.พ. 2566

พิธีเปิดยิ่งใหญ่ "รมว.ศธ." ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีเปิดยิ่งใหญ่ "รมว.ศธ." ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดอ่าน 451 ☕ 2 ก.พ. 2566

เหตุยกเลิกระเบียบการไว้ทรงผม นร. เพราะไม่มีอำนาจ
เหตุยกเลิกระเบียบการไว้ทรงผม นร. เพราะไม่มีอำนาจ
เปิดอ่าน 630 ☕ 2 ก.พ. 2566

"รัชชัยย์" แจง "เอกชัย" การเห็นต่างกรณีร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ มิใช่เป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนตัว
"รัชชัยย์" แจง "เอกชัย" การเห็นต่างกรณีร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ มิใช่เป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนตัว
เปิดอ่าน 490 ☕ 2 ก.พ. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
เปิดอ่าน 247,234 ครั้ง

ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"
เปิดอ่าน 21,539 ครั้ง

กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
เปิดอ่าน 28,120 ครั้ง

7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
เปิดอ่าน 26,022 ครั้ง

ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
เปิดอ่าน 23,491 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ