ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > แต่งตั้ง ผศ.-รศ.ใหม่ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

แต่งตั้ง ผศ.-รศ.ใหม่ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2559 เปิดอ่าน : 29,036 ครั้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แต่งตั้ง ผศ.-รศ.ใหม่ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

Advertisement

โดยที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. 179 ราย และ รศ. 89 ราย

รายละเอียด ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 268 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 179 ราย (แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 92 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 49 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 38 ราย) และรองศาสตราจารย์ จำนวน 89 ราย (แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 64 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 23 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 ราย) ดังนี้

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. นายบดินทร์ ติวสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชเคมี
2. นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. นางผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตกรรมชุมชน
4. นางวิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชเวท
5. นางสาวศิริพร ชื้อชวาลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคนิคการแพทย์
6. นางสาวอัจฉริยา สุริยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย เพ็ญตระกูล รองศาสตราจารย์ / วัสดุศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย เตชัสอนันต์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร รองศาสตราจารย์ / สถาปัตยกรรม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตทะนง แกล้วสงคราม รองศาสตราจารย์ / อายุรศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ รองศาสตราจารย์ / ประวัติศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ รองศาสตราจารย์ / ศัลยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14. นายชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
15. นางสาวสุจินต์ ภัทรภูวดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / โรคพืช
16. นางสาวสุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล รองศาสตราจารย์ / ชีวเคมี
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกรณ์ จงวิศาล รองศาสตราจารย์ / จิตวิทยา
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี ถนอมสุข รองศาสตราจารย์ / พลศึกษา
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี วีรคเชนทร์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร รองศาสตราจารย์ / วนวัฒนวิทยา

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22. นายอรัญ จันทร์ลุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์
23. นายเอกพล ลิ้มพงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
24. นางสาวกรวิภา พูนผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
25. นางกันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สารสนเทศศาสตร์
26. นางชุติมา วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / หลักสูตรและการสอน
27. นางสาวดารารัตน์ คำภูแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
28. นายธนาคาร นะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
29. นางสาวพนิดา ธนาวิรัตนานิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย
30. นางพรพิมล เจียระนัยปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ชีววิทยา
31. นางนุสรา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
32. นางมณีมัย ทองอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ / สังคมวิทยา
33. นางอังคณา บุญยืด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช รองศาสตราจารย์ / สัตวแพทย์สาธารณสุข
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ขันตีแก้ว รองศาสตราจารย์ / ศัลยศาสตร์ทั่วไป
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ รองศาสตราจารย์ / ชีวเคมี
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สดศิริ รองศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ รองศาสตราจารย์ / ทันตแพทยศาสตร์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ รองศาสตราจารย์ / เคมี
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิต ทองพิมพ์ รองศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองศาสตราจารย์ / พัฒนาสังคม

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42. นางสาวพนิดา รัตนปิติกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อุตสาหกรรมเกษตร
43. นายพีรพล จิราพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
44. นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ธรณีวิทยา
45. นางวีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พืชสวน
46. นางสาวศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พืชสวน
47. นางสาวสรินยา ศรีเพชราวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / กิจกรรมบำบัด
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลิน คุณาศักดากุล รองศาสตราจารย์ / โรคพืช
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ รองศาสตราจารย์ / จิตวิทยา
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานัท วรุณกูล รองศาสตราจารย์ / โครงสร้างสถาปัตยกรรมและการบริหารโครงการ
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยวัฒน์ รัตนสัค รองศาสตราจารย์ / รัฐประศาสนศาสตร์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร รองศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยา

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

53. นายสุนทร ชลประเสริฐสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อายุรศาสตร์
54. นางสาวทวิดา กมลเวชช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / บริหารรัฐกิจ
55. นางปณิธี บราวน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สังคมวิทยา
56. นางอัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เจียศิริพงษ์กุล รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษา เปาอินทร์ รองศาสตราจารย์ / เวชสารสนเทศ
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ เปสี รองศาสตราจารย์ / ทันตแพทยศาสตร์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรจิต อาวสกุลสุทธิ รองศาสตราจารย์ / ศัลยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยนครพนม

61. นายธราธิป ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ไฟฟ้า
62. นายนาวี อุดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ไฟฟ้า

- มหาวิทยาลัยนเรศวร

63. นายเชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ชีววิทยา
64. นายนิพัทธ์ จันทรมินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
65. นายภาณุ บูรณจารุกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
66. นายสิทธิโชค ผูกพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
67. นางณัฐธิยา สกุลศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / กายวิภาคศาสตร์
68. นางสาวปิยะรัตน์ ศรีสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สรีรวิทยา
69. นางโพธิ์งาม สมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
70. นางสาวศิรดา มาผันต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
71. นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
72. นางสาวรุ่งอรุณ เกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตแพทยศาสตร์
73. นางสาววัชนันท์ วงศ์เสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคนิคการแพทย์
74. นางศุภัตรา ประทุมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
75. นางสาวสุกัญญา รักษ์ขจีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตเวชศาสตร์
76. นางอรรัตน์ โลหิตนาวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
77. นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
78. นางสาวอัลจนา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต มาลากร รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์ ชัยจำรัส รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ฤตวิรุฬห์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ

- มหาวิทยาลัยบูรพา

82. นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

83. นายชูชาติ วงศ์อนุชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
84. นายนิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
85. นายสุวิช ถิระโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
86. นางสาวปาริโมก เกิดจันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
87. นางสาวสมเสาวนุช จมูศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหิดล

88. นายประสิทธิ์ ลักษณสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
89. นางสาวจารุวรรณ เอกวัลลภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อายุรศาสตร์
90. นางพรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญศรี ธนบุญสมบัติ รองศาสตราจารย์ / กายวิภาคศาสตร์
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมทิพ พรพนมชัย รองศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาหนัน พิชยภิญโญ รองศาสตราจารย์ / การพยาบาลสาธารณสุข
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา รองศาสตราจารย์ / การพยาบาลสาธารณสุข
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ พิทักษ์ภากร รองศาสตราจารย์ / อายุรศาสตร์
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ วนะวนานต์ รองศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยาคลินิก

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานอม ตันสุขานันท์ รองศาสตราจารย์ / สถาปัตยกรรม (ผังเมือง)
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ รองศาสตราจารย์ / ชีววิทยา

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

99. นายเริงรณ ล้อมลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศึกษาศาสตร์
100. นางสาวภาวลัย ไกรพีรพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
101. นางสุจินต์ ใจกระจ่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศึกษาศาสตร์
102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชญา วงษ์เพ็ญ รองศาสตราจารย์ / ศึกษาศาสตร์
103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวดี กุศลรอด รองศาสตราจารย์ / ภาษาเยอรมัน
104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รองศาสตราจารย์ / นิติศาสตร์

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

105. นายสมชาย สุขอารีย์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เวชศาสตร์ครอบครัว
106. นายสิริ สิรินิลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์
107. นางขวัญชนก อยู่เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตกรรมสำหรับเด็ก
108. นางปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์สังคม
109. นางปิยรัตน์ ดรบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์ศึกษา
110. นางสาวศรีสุดา รัศมีพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การพยาบาลชุมชน
111. นางสาวศิริจันทร์ เจียรพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตกรรมหัตถการ
112. นางสาวสุนันทา พลับแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / หลักสูตรและการสอน
113. นางอัญชลี จันทร์เสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การสอนภาษาอังกฤษ
114. นางแสงจันทร์ เหมเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การสอนภาษาอังกฤษ
115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน คูเจริญไพศาล รองศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตรศึกษา
116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ละออปักษิณ รองศาสตราจารย์ / ออร์โธปิดิกส์
117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี หนูซื่อตรง รองศาสตราจารย์ / สรีรวิทยา
118. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ สิทธิถาวร รองศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร รองศาสตราจารย์ / ภาษาศาสตร์
120. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองศาสตราจารย์ / การศึกษาพิเศษ

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

121. นายคทา ประดิษฐวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
122. นายภัทรพล มหาขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การศึกษานอกโรงเรียน
123. นายวีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การออกแบบเครื่องประดับ
124. นางลุยง วีระนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ปรัชญาการศึกษา
125. นายสาธิต จันทรวินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิจัยการศึกษา
126. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุดา พุฒิไพโรจน์ รองศาสตราจารย์ / สถาปัตยกรรม

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

127. นายบัญชา สำเร็จกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประวัติศาสตร์
128. นางสาวจินวลิน วุฒิธันพัทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สังคมวิทยา
129. นายธรณิศ นาวารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์ประยุกต์
130. นายวิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
131. นางสาววรางคณา ชัชเวท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
132. นางสาวสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิสัญญีวิทยา
133. นางสาวเสาวภา โชติสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมีประยุกต์
134. นางสาวอ้อยทิพย์ ชาญการค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตแพทยศาสตร์
135. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี
136. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร นิลมานัต รองศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตติถาวร รองศาสตราจารย์ / ศัลยศาสตร์
139. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล รองศาสตราจารย์ / วิสัญญีวิทยา
140. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤทธิรา รัตนวิไล รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

141. นางสนม ร่วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
142. นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
143. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ธิปัตดี รองศาสตราจารย์ / การศึกษา
144. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชสรา เกรียงกรกฎ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์พงษ์ มัตราช รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
146. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม รองศาสตราจารย์ / พืชไร่
147. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองศาสตราจารย์ / พืชไร่ (การปรับปรุงพันธุ์พืช)

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

148. นายบุญชอบ โสตประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีเครื่องกล
149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ จันทราสกุล รองศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
150. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

151. นายมงคล นามลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมโยธา

- สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

152. นายเกียรติชัย อ่ำครองธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
153. นายเจษฎา วงศ์อ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
154. นายพัฒนา อินทนิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
155. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง วังศิลาบัตร รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

156. นายกสิน วิเชียรชม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

157. นายจำรัส กิ่งสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
158. นายรังรอง งามศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศึกษาศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

159. นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
160. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ รองศาสตราจารย์ / หลักสูตรและการสอน
161. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี ดวงทิพย์ รองศาสตราจารย์ / ภาษาไทย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

162. นางวิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การศึกษา
163. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา รองศาสตราจารย์ / การศึกษาปฐมวัย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

164. นางวิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาญี่ปุ่น
165. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ รองศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์
166. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกตุ อุทธโยธา รองศาสตราจารย์ / การศึกษาพิเศษ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

167. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

168. นางประภาพรรณ เพียรชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
169. นางสาวสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
170. นางอุมาพร อาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

171. นายธนชาติ หล่อนกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
172. นายธีรพันธุ์ สุทธิเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
173. นางสาวปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการทรัพยากรมนุษย์
174. นางสาวศรีนวล ตันสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ชีววิทยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

175. นายวิชิต สุขทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

176. นายวีระชาติ จริตงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

177. นางเกษสุดา บูรณพันศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การศึกษา
178. นางรุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สารสนเทศศาสตร์
179. นายเดวิทย์ ศิริพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อิเล็กทรอนิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

180. นายเคียง รักเกาะรุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
181. นายธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
182. นายประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นาฏศิลป์และการละคร
183. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

184. นางนฤนาท จั่นกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
185. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล รองศาสตราจารย์ / ปรัชญาและศาสนา
186. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หามนตรี รองศาสตราจารย์ / สังคมวิทยา
187. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ คูณดี รองศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

188. นายจุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีเซรามิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

189. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ รองศาสตราจารย์ / การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

190. นายจำเนียร พลหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / บริหารการศึกษา
191. นางรุ่งฟ้า ล้อมในเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตวิทยาและการแนะแนว
192. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาคุณทรง รองศาสตราจารย์ / การศึกษาปฐมวัย
193. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โมฬี ศรีแสนยงค์ รองศาสตราจารย์ / นาฏศิลป์และการละคร

- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

194. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์ รองศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

195. นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
196. นางกัญภร เอี่ยมพญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

197. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ รองศาสตราจารย์ / รัฐศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

198. นายชัยทวี บุบผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทัศนศิลป์
199. นางสุพรรณี พฤกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / โภชนาการ
200. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ มนูศิลป์ รองศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

201. นายปราโมทย์ พรหมขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

202. นายเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีเซรามิกส์
203. นายชาคริต ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการอุตสาหกรรม
204. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันธะ จันทะเสนา รองศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
205. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ รองศาสตราจารย์ / นิเทศศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

206. นายสกล สมจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีการศึกษา
207. นางจรุณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารการศึกษา
208. นางวาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

209. นายกิตติชัย โสพันนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์
210. นางสาวทาริกา ผาใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประมง
211. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศวรรษ สีตะวัน รองศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

212. นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
213. นายทวีรัตน์ นวลช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คอมพิวเตอร์
214. นายอดุลย์ หวังจิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
215. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล แก้วสุทธิพล รองศาสตราจารย์ / สัตวศาสตร์
216. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี จิ๋วพัฒนกุล รองศาสตราจารย์ / การศึกษาพิเศษ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

217. นายกฤษดา ผ่องพิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

218. นายพงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
219. นางวิภาดา ประสารทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การสอนภาษาอังกฤษ
220. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ รองศาสตราจารย์ / การศึกษาสิ่งแวดล้อม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

221. นางสาวประดับ เรียนประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
222. นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
223. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ พยอม รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีการผลิต

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

224. นางบัวผิน โตทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นิเทศศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

225. นายอภิชัย แพนพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
226. นางสาวราตรี คำโมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
227. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร รองศาสตราจารย์ / ชีววิทยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

228. นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นาฏศิลป์และการละคร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

229. นายระวิน สืบค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมการเกษตร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

230. นายจิรพงษ์ จิตตะโคตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
231. นายจักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
232. นายชัยมงคล ผลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบัญชี
233. นายเดชฤทธิ์ มณีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ครุศาสตร์อุตสาหการ
234. นายบุญทัน ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
235. นายบุญยิ่ง นบนอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
236. นายพินิจ จิตจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
237. นายพุทธพล ทองอินทร์ดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมโยธา
238. นายสมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
239. นายสุรินทร์ แหงมงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
240. นางฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมพอลิเมอร์
241. นางพรทิพย์ สว่างเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
242. นางสาวเฮียง บัวไหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบัญชี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

243. นายกุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
244. นางพูนศรี วรรณการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
245. นายมนัส บุญเทียรทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
246. นายวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
247. นายสมเกียรติ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
248. นายสัจจธรรม สุภาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ระบบสารสนเทศ
249. นางสาวยุพาพิน อติกานต์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถิติ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

250. นายไพรัตน์ หลวงแนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศิลปหัตถกรรม
251. นายสิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
252. นางวัชรี ธีระพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศิลปะภาพพิมพ์
253. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วิทยาจักษ์ รองศาสตราจารย์ / หัตถกรรม

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

254. นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
255. นายสมบูรณ์ กุมาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบัญชี
256. นายสิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

257. นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
258. นายซูไฮดี สนิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
259. นายสมรักษ์ รอดเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
260. นายนรสิงห์ เพ็ญประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประมง
261. นางปิยาภรณ์ อรมุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถาปัตยกรรม
262. นางวีราวรรณ มารังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การตลาด
263. นายยงยุทธ ดุลยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
264. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช เหมือนขาว รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

265. นางชลลดา ทวีคูณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
266. นายฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
267. นายไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

268. นางอาดา รัยมธุรพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ 

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 มีนาคม 2559

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> แต่งตั้ง ผศ.-รศ.ใหม่ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ , , แต่งตั้ง , ผศ.-รศ.ใหม่ , ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ.เพิ่มอ่าน-คิดวิเคราะห์ให้เด็กไทย☕ 7 ธ.ค. 2562
สพฐ.เพิ่มอ่าน-คิดวิเคราะห์ให้เด็กไทย
เปิดอ่าน 970 ครั้ง
วาง 4 โจทย์ "โรงเรียน"ขอเป็น"นิติบุคคล"☕ 7 ธ.ค. 2562
วาง 4 โจทย์ "โรงเรียน"ขอเป็น"นิติบุคคล"
เปิดอ่าน 1,010 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย (20 พ.ย.2562)☕ 6 ธ.ค. 2562
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย (20 พ.ย.2562)
เปิดอ่าน 4,421 ครั้ง
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562☕ 5 ธ.ค. 2562
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562
เปิดอ่าน 4,938 ครั้ง
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น จำนวน 11 คน☕ 5 ธ.ค. 2562
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น จำนวน 11 คน
เปิดอ่าน 3,314 ครั้ง
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จอิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
เปิดอ่าน 36,697 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียมมิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
เปิดอ่าน 8,747 ครั้ง
Verbs Tenses Verbs Tenses
เปิดอ่าน 21,344 ครั้ง
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวันฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เปิดอ่าน 61,425 ครั้ง
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติกองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ
เปิดอ่าน 4,174 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 •  
   
  สนามเด็กเล่น
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  หมวดหมู่เนื้อหา
  [ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]
  ข่าวล่าสุด

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ