ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2563 เปิดอ่าน : 19,542 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

Advertisement

จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
8 เมษายน 2563

กราบเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของเชื้อโรคเหมือนเชื้อกลุ่มไข้หวัด และการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ทำให้ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตประชาชน ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ถึงความเหมาะสมในวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของประเทศต่อไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ส.บ.ม.ท.รู้สึกยินดีที่ ท่าน รมว.ศธ.ได้นำเรื่องเสนอ ค.ร.ม.และได้ความชัดเจนว่าให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ส.บ.ม.ท. ขอกราบเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. ขอความอนุเคราะห์ให้ ท่าน รมว.ศธ.ได้กรุณาลงนามประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาให้ครบทุกจังหวัด โดยเร็วที่สุดเพราะการเพิ่มเขตพื้นท่ีการศึกษาจะทำให้มีหน่วยงานช่วยเหลือประสานงานการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดและยังจะเป็นที่ตั้งเครือข่ายในการช่วยเหลือดูแลโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งขาดความพร้อมในเรื่องทรัพยากรบุคคลและสื่อเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ขอให้ประชาชนอยู่ในจังหวัดของตัวเองไม่เคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัด หากยังคงให้เขตพื้นที่การศึกษาดูแลจัดการศึกษามากกว่าหนึ่งจังหวัดก็จะทำให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาลดลงอย่างยิ่งเนื่องจากการติดต่อประสานงาน การนิเทศติดตาม ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่สามารถทำได้ การไม่ให้จังหวัดที่มีจำนวนโรงเรียนไม่มากเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัด ทั้งนี้ควรพิเคราะห์ถึงจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นๆซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดของตัวเองเป็นสำคัญ โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก็จะเสียโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญคือในทางปฏิบัติแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็มิได้มีหลักประกันอะไรว่าจะสิ้นสุดการแพร่ระบาดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563แต่อย่างใด

2. ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน รมว.ศธ. ได้โปรดดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) ได้จัดทำแผนช่วยเหลือครูและบุคคลการทางการศึกษาที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาล้วนแล้วแต่มีอาชีพเสริมทั้งในด้านการเกษตร และธุรกิจอื่นๆที่ต้องมีการลงทุน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ย่อมทำให้เกิดความเสียหาย ทุนที่ลงไปไม่ก่อให้เกิดรายได้เเละกลายเป็นหนี้เพิ่ม หลายคนได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุนก็ประสบปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ ดังนั้นหาก สกสค ได้นำเสนอแผนในการช่วยเหลือครูในวิกฤติครั้งนี้อย่างครบวงจร อย่างน้อยก็จะทำให้ครูเกิดความรู้สึกว่าองค์กรนี้มีไว้แล้วเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตครู การบริหารองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้านสุขภาพนั้นก็ควรมีการสำรวจผ่านทาง สกสค จังหวัดว่ามีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดบ้างที่เป็นผู้ติดเชื้อโรคนี้แล้วอยู่ในระหว่างการรับการบำบัดรักษาของโรงพยาบาลและ สกสค จะมีแนวทางช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้ครูเหล่านี้อย่างไร การคิดแค่เพียงจะเอาเงินกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูซึ่งมีอยู่ประมาณสี่พันกว่าล้านบาทไปชดใช้หนี้ให้องค์การค้าคุรุสภาที่เกิดจากการบริหารองค์กรที่ล้มเหลวนั้น ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

3. สั่งการให้งดการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ในปีนี้ เนื่องจากการที่ สมศ.ประกาศยืนยันว่าจะเข้าทำการประเมินโรงเรียนหลังจากที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนทั้งๆที่ได้มีการร้องขอให้เลื่อนการประเมินแล้วก็ตาม ก็จะเป็นการกดดันให้โรงเรียนสั่งการให้คุณครูไปปฏิบัติหน้าท่ีที่โรงเรียนเพื่อเตรียมการรับการประเมินเช่นเตรียมการวางแผนจัดพื้นที่รับการประเมิน เตรียมการเคลื่อนย้ายเอกสารร่องรอยการดำเนินการให้อยู่ในสถานท่ีที่จะรับการประเมิน เตรียมการมอบหมายให้บุคคลากรรายใดกลุ่มใดนำเสนอเนื้อหาการรับการประเมินฯลฯ การยืนยันว่าจะเข้าประเมินทั้งๆที่รู้ว่าจะเป็นเหตุให้คุณครูต้องออกจากบ้านไปโรงเรียนในช่วงนี้และเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำเชื้อไปเผยแพร่ในครอบครัว และยังเป็นการสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ ดังนั้นส.บ.ม.ท.ขอเสนอให้รัฐบาลนำงบประมาณที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ไปเป็นงบประมาณในการจัดทำ จัดซื้อจัดหา สื่อการเรียนการสอน online ที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด รูปแบบการจัดการบริหารจัดการ เรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมมีความสำคัญมากกว่าที่จะไปค้นหาและประเมินอดีตที่จะส่งผลต่อปัจจุบันได้น้อย

4. ขอความอนุเคราะห์ รมว.ศธ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อเทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงอื่นๆรวมถึงมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอน online และในระยะเวลาเร่งด่วนนี้ อาจจัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปจากภาคเอกชนที่ทำสำเร็จ มีใช้อยู่แล้วและเป็นที่ยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้

5. การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีในระหว่างที่ถือว่าคุณครูและนักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีที่บ้านนั้น ขอให้คำนึงถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆที่ขาดแคลนสื่อด้วยว่าจะเยียวยาบุคคลกลุ่มนี้อย่างไรให้ไม่เป็นผู้ได้ชื่อว่าเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

6. เนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 และอาจจะไม่มีการปิดภาคเรียนในครั้งต่อไปเพื่อชดเชยกับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้ล่าช้านั้น ส.บ.ม.ท. เห็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณครูอัตราจ้างและพนักงานราชการจึงเห็นควรให้ ศธ ไม่ถือว่าช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียนแต่ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในรูปแบบ Work from home

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย , , จดหมายเปิดผนึกถึง , รมว.ศธ. , จาก , สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจฉีดวัคซีนนักเรียน เผยไม่บังคับไปรร. หากผู้ปกครองกังวล ให้ลูกเรียนออนไลน์ได้☕ 22 ก.ย. 2564
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจฉีดวัคซีนนักเรียน เผยไม่บังคับไปรร. หากผู้ปกครองกังวล ให้ลูกเรียนออนไลน์ได้
เปิดอ่าน 1,771 ครั้ง
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา ☕ 21 ก.ย. 2564
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา
เปิดอ่าน 3,532 ครั้ง
ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.☕ 21 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
เปิดอ่าน 7,305 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 (20 กันยายน 2564)☕ 20 ก.ย. 2564
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 (20 กันยายน 2564)
เปิดอ่าน 22,377 ครั้ง
"ตรีนุช" ลงนามระเบียบฯจัดตั้งสถาบันหลักสูตร☕ 20 ก.ย. 2564
"ตรีนุช" ลงนามระเบียบฯจัดตั้งสถาบันหลักสูตร
เปิดอ่าน 3,919 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝนปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน
เปิดอ่าน 7,040 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเลประโยชน์จากปูทะเล
เปิดอ่าน 18,978 ครั้ง
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก
เปิดอ่าน 10,626 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51
เปิดอ่าน 13,517 ครั้ง
ลักษณะของช้างดีลักษณะของช้างดี
เปิดอ่าน 15,944 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ