ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2563 เปิดอ่าน : 20,462 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
Advertisement

จดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ศธ. 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
8 เมษายน 2563

กราบเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของเชื้อโรคเหมือนเชื้อกลุ่มไข้หวัด และการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ทำให้ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตประชาชน ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ถึงความเหมาะสมในวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของประเทศต่อไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ส.บ.ม.ท.รู้สึกยินดีที่ ท่าน รมว.ศธ.ได้นำเรื่องเสนอ ค.ร.ม.และได้ความชัดเจนว่าให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ส.บ.ม.ท. ขอกราบเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. ขอความอนุเคราะห์ให้ ท่าน รมว.ศธ.ได้กรุณาลงนามประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาให้ครบทุกจังหวัด โดยเร็วที่สุดเพราะการเพิ่มเขตพื้นท่ีการศึกษาจะทำให้มีหน่วยงานช่วยเหลือประสานงานการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดและยังจะเป็นที่ตั้งเครือข่ายในการช่วยเหลือดูแลโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งขาดความพร้อมในเรื่องทรัพยากรบุคคลและสื่อเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ขอให้ประชาชนอยู่ในจังหวัดของตัวเองไม่เคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัด หากยังคงให้เขตพื้นที่การศึกษาดูแลจัดการศึกษามากกว่าหนึ่งจังหวัดก็จะทำให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาลดลงอย่างยิ่งเนื่องจากการติดต่อประสานงาน การนิเทศติดตาม ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่สามารถทำได้ การไม่ให้จังหวัดที่มีจำนวนโรงเรียนไม่มากเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัด ทั้งนี้ควรพิเคราะห์ถึงจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นๆซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดของตัวเองเป็นสำคัญ โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก็จะเสียโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญคือในทางปฏิบัติแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็มิได้มีหลักประกันอะไรว่าจะสิ้นสุดการแพร่ระบาดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563แต่อย่างใด

2. ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน รมว.ศธ. ได้โปรดดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) ได้จัดทำแผนช่วยเหลือครูและบุคคลการทางการศึกษาที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาล้วนแล้วแต่มีอาชีพเสริมทั้งในด้านการเกษตร และธุรกิจอื่นๆที่ต้องมีการลงทุน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ย่อมทำให้เกิดความเสียหาย ทุนที่ลงไปไม่ก่อให้เกิดรายได้เเละกลายเป็นหนี้เพิ่ม หลายคนได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุนก็ประสบปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ ดังนั้นหาก สกสค ได้นำเสนอแผนในการช่วยเหลือครูในวิกฤติครั้งนี้อย่างครบวงจร อย่างน้อยก็จะทำให้ครูเกิดความรู้สึกว่าองค์กรนี้มีไว้แล้วเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตครู การบริหารองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้านสุขภาพนั้นก็ควรมีการสำรวจผ่านทาง สกสค จังหวัดว่ามีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดบ้างที่เป็นผู้ติดเชื้อโรคนี้แล้วอยู่ในระหว่างการรับการบำบัดรักษาของโรงพยาบาลและ สกสค จะมีแนวทางช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้ครูเหล่านี้อย่างไร การคิดแค่เพียงจะเอาเงินกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูซึ่งมีอยู่ประมาณสี่พันกว่าล้านบาทไปชดใช้หนี้ให้องค์การค้าคุรุสภาที่เกิดจากการบริหารองค์กรที่ล้มเหลวนั้น ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

3. สั่งการให้งดการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ในปีนี้ เนื่องจากการที่ สมศ.ประกาศยืนยันว่าจะเข้าทำการประเมินโรงเรียนหลังจากที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนทั้งๆที่ได้มีการร้องขอให้เลื่อนการประเมินแล้วก็ตาม ก็จะเป็นการกดดันให้โรงเรียนสั่งการให้คุณครูไปปฏิบัติหน้าท่ีที่โรงเรียนเพื่อเตรียมการรับการประเมินเช่นเตรียมการวางแผนจัดพื้นที่รับการประเมิน เตรียมการเคลื่อนย้ายเอกสารร่องรอยการดำเนินการให้อยู่ในสถานท่ีที่จะรับการประเมิน เตรียมการมอบหมายให้บุคคลากรรายใดกลุ่มใดนำเสนอเนื้อหาการรับการประเมินฯลฯ การยืนยันว่าจะเข้าประเมินทั้งๆที่รู้ว่าจะเป็นเหตุให้คุณครูต้องออกจากบ้านไปโรงเรียนในช่วงนี้และเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำเชื้อไปเผยแพร่ในครอบครัว และยังเป็นการสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ ดังนั้นส.บ.ม.ท.ขอเสนอให้รัฐบาลนำงบประมาณที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ไปเป็นงบประมาณในการจัดทำ จัดซื้อจัดหา สื่อการเรียนการสอน online ที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด รูปแบบการจัดการบริหารจัดการ เรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมมีความสำคัญมากกว่าที่จะไปค้นหาและประเมินอดีตที่จะส่งผลต่อปัจจุบันได้น้อย

4. ขอความอนุเคราะห์ รมว.ศธ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อเทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงอื่นๆรวมถึงมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอน online และในระยะเวลาเร่งด่วนนี้ อาจจัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปจากภาคเอกชนที่ทำสำเร็จ มีใช้อยู่แล้วและเป็นที่ยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้

5. การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีในระหว่างที่ถือว่าคุณครูและนักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีที่บ้านนั้น ขอให้คำนึงถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆที่ขาดแคลนสื่อด้วยว่าจะเยียวยาบุคคลกลุ่มนี้อย่างไรให้ไม่เป็นผู้ได้ชื่อว่าเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

6. เนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 และอาจจะไม่มีการปิดภาคเรียนในครั้งต่อไปเพื่อชดเชยกับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้ล่าช้านั้น ส.บ.ม.ท. เห็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณครูอัตราจ้างและพนักงานราชการจึงเห็นควรให้ ศธ ไม่ถือว่าช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียนแต่ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในรูปแบบ Work from home

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 24,746 ครั้ง
ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน 14,383 ครั้ง
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565
เปิดอ่าน 7,451 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2565 ว้นที่ 27 มกราคม 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2565 ว้นที่ 27 มกราคม 2565
เปิดอ่าน 13,205 ครั้ง
ด่วนที่สุด! สพฐ.ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565

ด่วนที่สุด! สพฐ.ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
เปิดอ่าน 21,106 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 6,696 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เปิดอ่าน 20,465 ครั้ง
ประกาศ ศธ. หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.37)

ประกาศ ศธ. หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.37)
เปิดอ่าน 10,012 ครั้ง
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย

นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 3,935 ครั้ง
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ลงวันที่ 5 พ.ค.2565)

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ลงวันที่ 5 พ.ค.2565)
เปิดอ่าน 13,090 ครั้ง
ว 4 / 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 4 / 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 16,238 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การสอบคัดเลือก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การสอบคัดเลือก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 8,071 ครั้ง
ว13/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ว13/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 20,882 ครั้ง
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
เปิดอ่าน 7,588 ครั้ง
ว16/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ว16/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 7,756 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สพฐ.ประกาศผลสอบบรรจุฯ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)
สพฐ.ประกาศผลสอบบรรจุฯ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)
เปิดอ่าน 4,867 ☕ 2 ส.ค. 2565

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
"ศธ." ไม่กังวล กมธ. หั่นงบฯ 700 ล้าน วางแผนจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
"ศธ." ไม่กังวล กมธ. หั่นงบฯ 700 ล้าน วางแผนจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
เปิดอ่าน 79 ☕ 12 ส.ค. 2565

สพฐ.เสนอบอร์ด ก.ค.ศ.อนุมัติบรรจุผอ.สพป.นนทบุรี เขต1 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1แล้ว
สพฐ.เสนอบอร์ด ก.ค.ศ.อนุมัติบรรจุผอ.สพป.นนทบุรี เขต1 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1แล้ว
เปิดอ่าน 71 ☕ 12 ส.ค. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ระดับภาค
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ระดับภาค
เปิดอ่าน 201 ☕ 12 ส.ค. 2565

"เลขาฯกพฐ." รอผลสอบ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เตรียมบรรจุพร้อมกันทั้ง 76 ตำแหน่ง เสร็จแล้วจัดสอบ "รอง ผอ.เขตฯ-ผอ.และรอง ผอ.รร." ต่อทันที
"เลขาฯกพฐ." รอผลสอบ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เตรียมบรรจุพร้อมกันทั้ง 76 ตำแหน่ง เสร็จแล้วจัดสอบ "รอง ผอ.เขตฯ-ผอ.และรอง ผอ.รร." ต่อทันที
เปิดอ่าน 2,524 ☕ 11 ส.ค. 2565

สพฐ.จับมือกรมอนามัย ผุดโปรเจกต์  "1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย" ปั้นนร.เป็น Young Health Idol รอบรู้สุขภาพ
สพฐ.จับมือกรมอนามัย ผุดโปรเจกต์ "1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย" ปั้นนร.เป็น Young Health Idol รอบรู้สุขภาพ
เปิดอ่าน 569 ☕ 11 ส.ค. 2565

"ตรีนุช" ยังนิ่งไม่เคาะรายชื่อ ซี 11
"ตรีนุช" ยังนิ่งไม่เคาะรายชื่อ ซี 11
เปิดอ่าน 412 ☕ 11 ส.ค. 2565

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
เปิดอ่าน 16,026 ครั้ง

ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
เปิดอ่าน 23,819 ครั้ง

เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดอ่าน 17,134 ครั้ง

เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เปิดอ่าน 5,900 ครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
เปิดอ่าน 16,747 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ