ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
จดหมายเปิดผนึก ถึง รมว.ศธ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษา จากนายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายก ส.บ.ม.ท.
ข่าวการศึกษา 29 มี.ค. 2564 เปิดอ่าน : 8,042 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

จดหมายเปิดผนึก ถึง รมว.ศธ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษา จากนายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายก ส.บ.ม.ท.
Advertisement

จดหมายเปิดผนึกถึง.... รมว.ศธ
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้ารัฐบาลให้มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่สำคัญคือเป็นคนดีของสังคม เป็นคนเก่งเพื่อที่จะสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สมาคมได้รับทราบจากบรรดาผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นที่รักของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ใส่ใจงานด้านการศึกษาของจังหวัด เป็นนักพัฒนาจนทำให้จังหวัดสระแก้วมีความเจริญทัดเทียมจังหวัดใหญ่ๆของประเทศ นอกจากนี้ท่านยังไม่เคยใช้อำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูในจังหวัด ซึ่งบทบาทของท่านนั้นเป็นที่ชื่นชมยิ่งนัก สมาชิกของสมาคมซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา พร้อมที่จะขานรับและปฏิบัติตามนโยบายของท่าน
ในเรื่องของการจัดการศึกษานั้น สมาคมใคร่ขอเรียนเสนอแนะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ขอความอนุเคราะห์ให้ครูให้มีหน้าที่สอนอย่างเดียว เพื่อจะได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่ เรื่องนี้ได้เรียกร้องมานานแล้วแต่ไม่เคยได้รับการเหลียวแล

2. ขอความอนุเคราะห์ให้ระบบการเลื่อนวิทยฐานะของครูเป็นระบบเลื่อนไหลเหมือนทหารตำรวจ ไม่ต้องทำผลงานไม่ต้องทำเอกสาร เมื่อครบเกษียณอายุราชการก็ให้ได้วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

3. ขอความอนุเคราะห์ให้ครูอัตราจ้างที่ทำงานมามากกว่าห้าปี ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และได้รับการตรวจสอบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างทุกปี เรื่องเช่นนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการให้เป็นตัวอย่างโดยได้บรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นข้าราชการแล้วหลายพันอัตรา

4. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น เกษียณอายุราชการได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าขอรับพระราชทานความเมตตาพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพายเนื่องจากที่ผ่านมาก็เคยได้รับการพิจารณาแต่ครั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองไม่เสนอชื่อข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติ ทำให้ข้าราชการครูเสียโอกาสในการได้รับพระราชทาน

5. ขอความอนุเคราะห์ให้ครูบรรจุใหม่ เมื่อทำงานครบสองปีแล้ว มีสิทธิยื่นคำร้องขอย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูมิลำเนาตนเองเพื่อดูแลบุพการี เนื่องจากปัจจุบันบรรดาข้าราชการครูดังกล่าวไม่สามารถย้ายได้เพราะหลักเกณฑ์ที่จะได้ย้ายต้องรับราชการครบสี่ปี คุณครูเหล่านั้นประสงค์ย้ายกลับภูมิลำเนาตัวเองเพื่อกลับไปสร้างประโยชน์ทางการศึกษาให้กับบ้านเกิดและดูแลบุพการีของตัวเอง ในขณะที่ข้าราชการสังกัดอื่นทำงานแค่สองปีก็มีสิทธิย้าย

6. ขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรอัตรากำลังนักการภารโรงให้แต่ละโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละหนึ่งคนเพื่อทำหน้าที่ดูแลในเรื่องความสะอาด ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของโรงเรียน ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

7. ขอความอนุเคราะห์ให้ให้มีการยกเลิกมติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่มีมติให้

- ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คน ไปให้สถานศึกษาอื่น

- มิให้กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๔๐ คนลงมา
เนื่องจากมติดังกล่าวเป็นมติที่ผิดกฎหมาย

8. ขอความอนุเคราะห์ให้งดการยุบโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดเพราะจะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเดือดร้อน ควรให้แต่ละพื้นที่เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

9. ขอให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องอำนาจการบังคับบัญชาสำหรับข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งแต่เดิมเป็นอำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถูก คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ (คำสั่งที่ ๑๙) ให้โอนอำนาจดังกล่าวไปเป็นอำนาจของศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นข้าราชการคนละสังกัด แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังคงต้องรับผิดชอบเรื่องคุณภาพการศึกษา ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลง เพราะผู้มีหน้าที่ดูแลจัดการศึกษาไม่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษกับผู้ปฏิบัติ

10. ขอความอนุเคราะห์ให้งดการนำอัตรากำลังคนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนไปให้หน่วยงานอื่น ทั้งนี้เพราะอัตรากำลังครูที่มีอยู่ไม่มีความเพียงพอ

11. ขอความอนุเคราะห์ให้มีการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล และยุคที่ต้องมีการเรียนในระบบออนไลน์ โดยมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว

12. ขอความอนุเคราะห์ให้มีการเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้บรรดาคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารเป็นอย่างยิ่ง

13. สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งและเส้นทางความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เนื่องจากข้าราชการเหล่านี้มีหน้าที่ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่สอนของครู

14. ให้ข้าราชการพลเรือนที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการสอนเป็นข้าราชการครู

15. ขอให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลภายในส่วนราชการนั้นๆ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการใช้คน จะทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
29 มีนาคม 2564 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เปิดอ่าน 6,518 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 24,641 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 14,423 ครั้ง
ประกาศผลสอบ ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566

ประกาศผลสอบ ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 35,841 ครั้ง
ว 21/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566

ว 21/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 4,547 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 33 ราย (29 มิถุนายน 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 33 ราย (29 มิถุนายน 2566)
เปิดอ่าน 26,699 ครั้ง
ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 4,056 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 15,782 ครั้ง
ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 10,381 ครั้ง
สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เปิดอ่าน 13,329 ครั้ง
ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 11,400 ครั้ง
ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 7,391 ครั้ง
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 6,835 ครั้ง
ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 23,327 ครั้ง
ว14/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ว14/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 23,959 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ว 21/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566
ว 21/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 4,547 ☕ 8 ก.ย. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. และ รอง ผอ. สพท.
สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. และ รอง ผอ. สพท.
เปิดอ่าน 17,220 ☕ 28 ก.ย. 2566

"เสมา 1" ให้ความสำคัญความปลอดภัยในโรงเรียน
"เสมา 1" ให้ความสำคัญความปลอดภัยในโรงเรียน
เปิดอ่าน 823 ☕ 28 ก.ย. 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
เปิดอ่าน 3,578 ☕ 28 ก.ย. 2566

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 397 ล้านให้ สพฐ. หลังพบจำนวนนร.เพิ่มขึ้นงบไม่เพียงพอ
ครม.ไฟเขียวงบกลาง 397 ล้านให้ สพฐ. หลังพบจำนวนนร.เพิ่มขึ้นงบไม่เพียงพอ
เปิดอ่าน 3,078 ☕ 27 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 5,987 ☕ 26 ก.ย. 2566

สพฐ.แจ้งประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.แจ้งประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 8,282 ☕ 26 ก.ย. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน
เปิดอ่าน 30,008 ครั้ง

ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม
เปิดอ่าน 30,316 ครั้ง

"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท
เปิดอ่าน 16,957 ครั้ง

เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เปิดอ่าน 10,797 ครั้ง

ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่2
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่2
เปิดอ่าน 8,861 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ