ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับคดีฟุตซอล
จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับคดีฟุตซอล
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เปิดอ่าน : 3,546 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับคดีฟุตซอล
Advertisement

จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ​​​​​ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง​ ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับคดีฟุตซอล ​​​​​​
เรียน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง​ ที่ กค ๐๔๑๕.๔/​ล ๑๗๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕


ตามที่ ป.ป.ช. ได้ตั้งข้อกล่าวหาและได้ชี้มูลความผิดบรรดาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามคำสั่งลงโทษไล่ออก กรณีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำสนามฟุตซอล และขณะนี้กรณีกำลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช.อีกหลายจังหวัด หลายสิบราย ความแจ้งแล้วนั้น สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส.พ.บ.ค.) ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาหลักที่ ป.ป.ช.ได้ตั้งข้อกล่าวหาไว้และได้ชี้มูลความผิดคือเรื่องการกำหนดราคากลาง การได้มาซึ่งราคากลาง การสั่งซื้อแผ่นพื้นยางปูพื้นสนามที่มีการสั่งซื้อแผ่นพื้นที่มีคุณสมบัติใช้ในร่มแต่ได้นำไปใช้กลางแจ้ง โดยเรื่องนี้ผู้มีอำนาจได้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายและเสนอกรมบัญชีกลางพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย บัดนี้กรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. กรณีการกำหนดราคากลางโดยที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น กรมบัญชีกลางพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าโรงเรียนได้รับเอกสารราคากลางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการลงนามในเอกสารดังกล่าวโดยผู้เกี่ยวข้องแล้ว และมีช่องว่างเว้นที่ไว้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุลงนามและได้เสนอกลับไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้ลงนามรับรองแบบรูปรายการและราคากลาง กรณีนี้กรมบัญชีกลางเห็นว่าการที่โรงเรียนไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

​๒. กรณีนำแผ่นยางสังเคราะหก์ (EVA)ที่ใช้งานในร่มไปใช้กับงานกลางแจ้ง กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าแผ่นยางทุกด้านมีลักษณะคล้ายตัวจิ๊กซอว์ที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันอย่างแนบสนิท สามารถเคลื่อนย้ายและถอดเก็บได้ (ราคาแต่ละชิ้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) จึงจัดเป็นวัสดุ ซึ่งไม่เข้าข่ายในการคำนวณความเสียหายตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิดที่กระทรวงการคลังกำหนด(เนื่องจากราคาแต่ละชื้นไม่เกินห้าพันบาท) กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าทางราชการได้รับความเสียหาย ให้ยุติเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีนำแผ่นยางสังเคราะห์ (EVA) ที่ใช้งานในร่ม ไปใช้กับงานกลางแจ้ง

๓.สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เคยส่งทีมงานฝ่ายกฎหมายเดินทางไปให้ความช่วยเหลือดูแลให้แนวทางในการต่อสู้คดีให้กับบรรดาผู้ที่ถูก ป.ป.ช.ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในการก่อสร้างสนามฟุตซอลหลายจังหวัด พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู ได้กระทำการอย่างสุจริต ไม่พบพฤติกรรมทุจริตแต่อย่างใด อีกทั้งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอัมพร พินะสา) ก็เคยให้สัมภาษณ์สื่อว่าตนต้องลงนามลงโทษไล่ออกข้าราชการร่วมร้อยรายด้วยน้ำตาข้อหาทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตซอล ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนไม่ได้กระทำการทุจริต

​ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงขอความเมตตาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

​๑. ให้นโยบายต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบว่าหากมีข้อกล่าวหาทั้งกรณีเรื่องการก่อสร้างสนามฟุตซอลและเรื่องอื่นๆที่คล้ายกัน ในประเด็นลักษณะเช่นนี้ให้สั่งการยุติเรื่องทั้งทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา

​​​​​​​​​​​​​๒. แจ้งให้ ป.ป.ช.ทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

๓. หากมีเรื่องลักษณะเช่นนี้และ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลว่าเป็นทุจริต แล้ว ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอำนาจสั่งลงโทษ ให้สั่งลงโทษในระดับไม่สูงกว่าปลดออกจากราชการ เพื่อให้มีโอกาสได้รับบำเหน็จบำนาญและมีโอกาสต่อสู้คดีในชั้นศาลและกลับเข้ารับราชการ

๔. กรณีกล่าวหาเรื่องทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลและเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของ​ ก.ค.ศ. นั้น ขอให้พิจารณาลดระดับโทษเป็นปลดออกจากราชการและให้พิจารณาโดยเร็วเพื่อผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ได้มีโอกาสรับเงินบำเหน็จบำนาญเลี้ยงชีพในระหว่างรอการพิจารณาของศาลปกครอง ต่อไป

​จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส.พ.บ.ค.)
โทร ๐๘๓-๒๖๕๒๖๙๓ 

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1 ปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 13,052 ครั้ง
จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 22,184 ครั้ง
ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 10,452 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2

สพฐ.ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2
เปิดอ่าน 7,711 ครั้ง
กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์
เปิดอ่าน 9,965 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 27,770 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)
เปิดอ่าน 11,536 ครั้ง
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
เปิดอ่าน 7,408 ครั้ง
ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 7 แสน สินเชื่อวิทยฐานะ แก้ปัญหาหนี้ครู

ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 7 แสน สินเชื่อวิทยฐานะ แก้ปัญหาหนี้ครู
เปิดอ่าน 4,360 ครั้ง
คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565
เปิดอ่าน 12,982 ครั้ง
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ลงวันที่ 5 พ.ค.2565)

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ลงวันที่ 5 พ.ค.2565)
เปิดอ่าน 12,589 ครั้ง
ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19

ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19
เปิดอ่าน 10,676 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 8,879 ครั้ง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565
เปิดอ่าน 11,860 ครั้ง
นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2565

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2565
เปิดอ่าน 11,848 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
เปิดอ่าน 2,198 ☕ 4 ก.ค. 2565

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
เปิดอ่าน 2,198 ☕ 4 ก.ค. 2565

บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบให้สพฐ.จัดสอบผอ.สถานศึกษา
บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบให้สพฐ.จัดสอบผอ.สถานศึกษา
เปิดอ่าน 2,398 ☕ 4 ก.ค. 2565

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)
ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)
เปิดอ่าน 1,109 ☕ 4 ก.ค. 2565

กสศ. เดินหน้า "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ปีที่4 ลดเหลื่อมลํ้าการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
กสศ. เดินหน้า "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ปีที่4 ลดเหลื่อมลํ้าการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
เปิดอ่าน 445 ☕ 4 ก.ค. 2565

สพฐ.จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3
สพฐ.จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3
เปิดอ่าน 637 ☕ 4 ก.ค. 2565

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560
เปิดอ่าน 440 ☕ 4 ก.ค. 2565

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
เปิดอ่าน 7,619 ครั้ง

เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เปิดอ่าน 24,135 ครั้ง

บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
เปิดอ่าน 6,676 ครั้ง

ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
เปิดอ่าน 19,268 ครั้ง

การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 31,132 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ