ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพสีน้ำ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และมโนทัศน์ทาง ศิลปะรายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ21102 ของน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพสีน้ำ ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสซึมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และมโนทัศน์ทาง ศิลปะรายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้เสนอผลงาน นายสาคร ดงแสง

สถานศึกษา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อำเภอแก้งครัอ จังหวัดชัยภูมิ

ปีที่จัดทำผลงาน 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพสีน้ำ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ21102 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างมโนทัศน์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่12)เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพสีน้ำ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ21102 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างมโนทัศน์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่13)เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะ ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพสีน้ำ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างมโนทัศน์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการวาดภาพสีน้ำ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ21102 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างมโนทัศน์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที(t-testกDependent Sample)

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1) การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพสีน้ำ รายวิชาศิลปะ

พื้นฐาน ศ21102 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างมโนทัศน์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่181.88/82.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ

วาดภาพสีน้ำ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ21102 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างมโนทัศน์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพสีน้ำ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ21102

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างมโนทัศน์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีทักษะศิลปะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาด

ภาพสีน้ำ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ21102 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างมโนทัศน์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X-bar = 4.39, S.D. = 0.19)

Abstract

This research study aims to 1) To study basic information and needs to develop watercolor painting skills. Basic art course 21102 based on the concept of constructivism To promote creativity and enhance the artistic concept of Mathayomsuksa1 students2) To develop a practice drawing for watercolor painting skills. Basic art course 21102 based on the concept of constructivism To promote creativity and enhance the artistic concept of Mathayomsuksa1 students.3) To assess creativity from works of art. Of students who learn with watercolor painting skills According to the concept of constructivism To promote creativity and enhance the artistic concept of Mathayomsuksa students.4) To study student satisfaction with the practice of watercolor painting skills. Basic art course 21102 based on the concept of constructivism To promote creativity and enhance the artistic concept of Mathayomsuksa1 students, the statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. And hypothesis testing By using statistical values to test t (t-test Dependent Sample)

The results of the research were as follows:

1) the development of teaching styles by using the skill training in watercolor painting, art courses Fundamentals of Prof. 21102 according to the concept of constructivism. To promote creativity and enhance the artistic concept of Mathayomsuksa I students 81.88 / 82.50 above the specified criteria 80/80. 2) Pre- and post-study achievement of students who studied by using the

Drawing watercolors. Basic art courses 21102 according to the concept of constructivism theory. To promote creativity and enhance the artistic concept of Mathayomsuksa1 students who had higher academic achievement after learning before studying Has statistical significance at the .01 level. 3) Students who study using watercolor painting skills practice. Basic Art Course 21102According to the concept of constructivism To promote creativity and enhance the artistic concept of Mathayomsuksa1 students who have higher post-study art skills than before studying Has statistical significance at the .01 level. 4) The students were satisfied with the teaching style development using the drawing skill exercise.Watercolor painting Basic art courses 21102 based on the concept of constructivism. To promote creativity and enhance the artistic concept of Mathayomsuksa1 students overall at a high level ( X-bar = 4.39, S.D. = 0.19)

โพสต์โดย สาคร : [17 ก.พ. 2564 เวลา 17:32 น.]
อ่าน [1118] ไอพี : 171.96.233.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ