ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ขอขอบคุณ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,360 ครั้ง
ขอขอบคุณ

Advertisement

❝ ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งยาว ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กับชีวิตที่ดีขณะอยู่โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ❞  

บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ที่  ศธ  04052.054/ 9     ลงวันที่  3    กรกฎาคม   2552

เรื่อง    ขอขอบคุณ

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

 

                ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  แจ้งให้ทราบว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552  เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2552 มีมติให้ย้าย นายประเสริฐ  รักแก้ว  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ตามคำร้องขอย้ายด้วยเหตุผลย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1ที่ 292/2552  เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่ 19   มิถุนายน  2552   พร้อมให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีทราบเพื่อ ส่งมอบงานและงานในหน้าที่การงานเดิม แล้วเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษาแห่งใหม่ตามคำสั่ง  ดังความแจ้งแล้วนั้น

 

                  อนึ่ง ตามข้อตกลงในคราวประชุมบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งยาว  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2552 ในที่ประชุมครูมีความเห็นว่า  เพื่อเป็นการสืบทอดตามประเพณีนิยม กรณีครูย้ายออกหรือเกษียณอายุราชการ  คณะครูควรแสดงความมีน้ำใจ ให้กำลังใจและเลี้ยงส่งพร้อมมอบของขวัญของที่ระลึก   ตามธรรมเนียมการปฏิบัติ ซึ่งยึดถือสืบต่อกันมานานแล้วนั้น  สำหรับในครั้งนี้   ข้าพเจ้า นายประเสริฐ  รักแก้ว ขอชี้แจงเจตนาดังนี้

1. ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ในน้ำใจ ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน อ.บ.ต. ทุ่งยาว  เทศบาลตำบลทุ่งยาว  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคน    โรงเรียนบ้านทุ่งยาวในนามตัวแทนบุคลากรทั้งหลาย  ได้ให้สิ่งดี ๆ  ในชีวิตราชการของข้าพเจ้ามาตั้งแต่วันที่    20  ตุลาคม  2541   จนปัจจุบันเป็นเวลา   10  ปี   9  เดือน   10  วัน  ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ ในการทำงาน  เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  เป็นสถานที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง   มีรายได้ไว้ดูแลครอบครัว เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นตามระบบราชการทุกปีงบประมาณ   สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้รับมามากมาย  อีกทั้งประสบการณ์ต่าง ๆจากคณะครูข้าพเจ้าได้เก็บเกี่ยวไว้เป็นบทเรียนไว้สอนใจตัวเอง  ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้มากพอแล้วสำหรับข้าพเจ้าที่ได้รับมา  จึงขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านที่จะให้ในครั้งนี้  จึงขอชี้แจงเจตนาว่า  ของดการเลี้ยงส่งและมอบของขวัญ

2.  การเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนคันธพิทยาคาร  ตามคำสั่ง  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1ที่ 292/2552  ลงวันที่ 19   มิถุนายน  2552  เพื่อลดภาระและความยุ่งยากลำบากของคณะครู   อีกทั้งปีนี้มีวันหยุดหลายครั้ง   หลายวันติดต่อกัน  และบางครั้งหยุดเรียนเนื่องจากครูไปอบรมบ้าง  ครูไปประชุมบ้าง  ไปส่งครูย้ายบ้าง ทำให้นักเรียนขาดโอกาส  เสียโอกาสในการเรียน   ผู้ปกครองนักเรียนแสดงอาการไม่พอใจ  และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเพื่อลดกระแสของคำกล่าวเช่นนั้น  จึงขอความอนุเคราะห์คณะครูอย่าได้หยุดทำการเรียนการสอน เพื่อไปส่งครูย้ายอีกเลย ขอให้ยึดนักเรียนเป็นสำคัญเพราะเด็กคือกำลังของชาติ   ดังนั้นข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจ้งว่า   ขอให้งดในการเดินทางไปส่ง     ข้าพเจ้าจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเยี่ยงไปปฏิบัติราชการทั่วไป และขอบคุณในน้ำใจอีกครั้งหนึ่ง

3. ข้าพเจ้าขอเรียน  ฝากท่านเป็นธุระกล่าวคำขอโทษนักเรียนที่มิได้อยู่เพื่อพบปะ พูดคุยก่อนเดินทางไป  และขอขอบใจนักเรียนทุกคนในน้ำใจที่มีต่อข้าพเจ้า    ฝากเรียนขอบคุณ และขอโทษ ต่อคณะครู ขออโหสิกรรม กรรมใดที่เคยก่อ ด้วยกายกรรม   วจีกรรม  มโนกรรม   ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา  บัดนี้กุศลกรรมที่เลยล่วงเกินกันขอจงงดโทษซึ่งกันและกัน    ขออภัยที่มิได้เรียนชี้แจงด้วยตนเอง

 4.  สำหรับท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาเหล่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของท่านเป็นอย่างสูงที่มีเมตตาต่อข้าพเจ้าเรื่อยมา ซึ่งหาคำมากล่าวชมในที่นี้มิได้ทั้งหมด  ข้าพเจ้าขออภัยในความบกพร่องต่อหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้การทำงานของท่านประสบความสำเร็จโดยเร็วพลัน  ตามเจตนา   ขออภัยที่ข้าพเจ้าช่วยดูแลงานในหน้าที่ไม่ทั่วถึงเป็นเหตุให้งานชะงัก  ไม่ก้าวหน้าดังความคาดหวัง    ขออภัยที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อท่านด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดีขออโหสิกรรมและเลิกแล้วต่อกัน  ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้สิ่งดีๆ ไว้เป็นคติสอนใจ สำหรับการปฏิบัติราชการแห่งอนาคตของข้าพเจ้า    ท่านเป็นบุรุษของชาติที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม  คุณแห่งความดีที่ท่านดำรงอยู่จะส่งผลให้ท่านบรรลุธรรมด้วยธรรมะสืบต่อไป   ขอพระบารมีแห่งไตรภพ  พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช บารมีแห่งศักดิ์สิทธิ์โลก จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบสุขตลอดไป 

 

ด้วยเหตุผล ดังความแจ้งแล้วข้างต้น  ข้าพเจ้าจึงขอเรียนเพิ่มเติมอีกครั้ง ว่า  ขอโทษ ขออภัยในความผิดพลาดที่ผ่านมา   ขอขอบคุณในน้ำใจทุกท่าน   พร้อมหนังสือฉบับนี้  ขอฝากกล่าวคำลาแทน พร้อมขอบคุณมาด้วยแล้ว  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

               

                                                                               ลงขื่อ

                                                                                        (นายประเสริฐ  รักแก้ว)

                                                                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

                                                                               

 

                    

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 272 วันที่ 9 ก.ค. 2552


ขอขอบคุณ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ส้มตำหลากรส - - ->>>วันหยุด

ส้มตำหลากรส - - ->>>วันหยุด


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
6  สหายนำสุขภาพดีมาสู่คุณ...

6 สหายนำสุขภาพดีมาสู่คุณ...


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
MagMyPic.com  ทำรูป Display Picture สวยๆ ...

MagMyPic.com ทำรูป Display Picture สวยๆ ...


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
พลูด่าง...ช่วยขจัดมลพิษ

พลูด่าง...ช่วยขจัดมลพิษ


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
เคยโง่? แล้วอยากฉลาดไหม?

เคยโง่? แล้วอยากฉลาดไหม?


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง
"น้ำข้าวกล้องงอก"

"น้ำข้าวกล้องงอก"


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ

เปิดอ่าน 6,498 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
งูยักษ์กินคนเป็นๆทั้งตัว
งูยักษ์กินคนเป็นๆทั้งตัว
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

มาดูไฮโซถวายอาหารถวายเพลกัน‏
มาดูไฮโซถวายอาหารถวายเพลกัน‏
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

อยากรู้.....ความรักของคุณเป็นแบบไหน..... มาลองทำแบบทดสอบนี้ดู
อยากรู้.....ความรักของคุณเป็นแบบไหน..... มาลองทำแบบทดสอบนี้ดู
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

อาหารมหัศจรรย์....รักษาโรคได้ชะงัด
อาหารมหัศจรรย์....รักษาโรคได้ชะงัด
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

วันเกิด......บอกนิสัยและเนื้อคู่
วันเกิด......บอกนิสัยและเนื้อคู่
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

อยากจีบสาว.....ควรทำไงดี ?
อยากจีบสาว.....ควรทำไงดี ?
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
เปิดอ่าน 8,097 ครั้ง

สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ
เปิดอ่าน 12,534 ครั้ง

ดูชัดๆ ฟ้าผ่าสุดโหด
ดูชัดๆ ฟ้าผ่าสุดโหด
เปิดอ่าน 12,633 ครั้ง

"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
เปิดอ่าน 12,819 ครั้ง

ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
เปิดอ่าน 21,344 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ