ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ในกิจก


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,377 ครั้ง
รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย  โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้  ในกิจก

Advertisement

❝ รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ในกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ❞ ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ในกิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางนุดี อะทุมชาย
หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
ปีที่ทำการศึกษา : พุทธศักราช 2550

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ในกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2
หลังการจัดกิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ชั้นอนุบาลปีที 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลจากการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลพัฒนาการทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม จากการใช้แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้าง และพัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 30 คน
โรงเรียนชุมชนบ้านตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 10 สัปดาห์ 50 แผน ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ จากการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ของเด็กปฐมวัย จำนวน 10 ชุด แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กณะปฏิบัติกิจกรรม และแบบทดสอบวดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดกิจกรรม จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. เด็กมีผลการพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น จากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังจัดกิจกรรม พบว่า เด็กได้คะแนนเฉลี่ย 2.74 คิดเป็นร้อยละ 91.44 เมื่อเทียบกับระดับผลการเรียนตามระเบียบว่าการประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านตูม หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2546 อยู่ในระดับ “ดีมาก”


2. แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 จำนวน 10 สัปดาห์ 50 แผน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ย E1 / E2 = 90.00 / 94.44
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้
3. แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 0.50 หรือร้อยละ 50 คือ มีค่ประสิทธิผลเท่ากับ 0.84 หรือร้อยละ 84 คือ เด็กได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นมากว่า
ร้อยละ 50
4. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 30 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1396 วันที่ 10 ส.ค. 2552


รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ ในกิจกรายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่เหลือใช้ในกิจก

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

9 ข้อ น่ารู้.....เรื่องฟิตเนส

9 ข้อ น่ารู้.....เรื่องฟิตเนส


เปิดอ่าน 6,407 ครั้ง
แซลมอนซอสอาโวคาโด

แซลมอนซอสอาโวคาโด


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
พีระมิด

พีระมิด


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
มี "บ้านเล็ก" กันเถอะ

มี "บ้านเล็ก" กันเถอะ


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
กินตาม"ธาตุเจ้าเรือน"

กินตาม"ธาตุเจ้าเรือน"


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
ฝากบทกวี "ครู"

ฝากบทกวี "ครู"


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เชิญเที่ยวงานประเพณี..บุญบั้งไฟ

เชิญเที่ยวงานประเพณี..บุญบั้งไฟ

เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ผังมโนทัศน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านวังมล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ผังมโนทัศน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังมล
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

ดอกราตรี
ดอกราตรี
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

เครื่องจ่ายยา
เครื่องจ่ายยา
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

เรื่องฮาฮา...ก่อนทำงาน..‏
เรื่องฮาฮา...ก่อนทำงาน..‏
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

มาแล้ว 30 อิโมติค่อนน่ารักๆ ใช้กันให้เพลินกันเลยรีบใช้ก่อนที่จะเชยนะ
มาแล้ว 30 อิโมติค่อนน่ารักๆ ใช้กันให้เพลินกันเลยรีบใช้ก่อนที่จะเชยนะ
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

ผู้หญิงผู้ชาย...ใครร้ายกว่าใคร?...ตามไปดู>>>>>>
ผู้หญิงผู้ชาย...ใครร้ายกว่าใคร?...ตามไปดู>>>>>>
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 31,426 ครั้ง

ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
เปิดอ่าน 11,466 ครั้ง

สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
เปิดอ่าน 53,864 ครั้ง

คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
เปิดอ่าน 16,533 ครั้ง

ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
เปิดอ่าน 16,916 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ