ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

คู่มือครูสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ชุดที่2)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,700 ครั้ง
คู่มือครูสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ชุดที่2)

Advertisement

❝ คู่มือครูสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ชุดที่2) ❞  

เสียงพยัญชนะ

ลักษณะและหน้าที่ของเสียงแปร  หรือเสียงพยัญชนะ  

๑.  เป็นเสียงที่เกิดจากลมบริเวณเส้นเสียง  ผ่านมาทางช่องระหว่างเส้นเสียง  แล้วกระทบอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก  ที่เรียกว่าฐานกรณ์  เช่น  ริมฝีปาก  ริมฝีปากกับฟัน  ฟันกับปุ่มเหงือก

๒.  พยัญชนะไม่สามารถออกเสียงตามลำพังได้  ต้องอาศัยเสียงสระช่วย  จึงจะสามารถออกเสียงได้  เช่น  ใช้  สระออ  ออกเสียง  กอ  ขอ  คอ  งอ

๓.  เสียงพยัญชนะสามารถปรากฏที่ต้นคำ  โดยนำหน้าเสียงสระ  เรียกว่า  พยัญชนะต้น  และปรากฏหลังคำ  โดยอยู่หลังเสียงสระ  เรียกว่าพยัญชนะสะกด

เสียงพยัญชนะต้น

พยัญชนะต้นแบ่งออกเป็น    ชนิด  คือ

๑.      พยัญชนะเดี่ยวมี  ๔๔  รูป  แบ่งตามฐานกำเนิดเสียง  ดังนี้

 

     เกิดฐานคอ                            ข ฃ           ค ฅ ฆ                       ห อ ฮ

     เกิดฐานเพดาน                                      ช ซ ฌ                    

     เกิดฐานปุ่มเหงือก    ด ต                            ท ธ                         ล ส

     เกิดฐานริมฝีปาก     บ ป              ผ ฝ           พ ฟ ภ                     

 

พยัญชนะต้นเดี่ยว ของไทยมี ๔๔ รูป ๒๑ เสียง   ดังนี้
      เสียง                     รูป
๑.   / ก /  ………………………………………………                          
๒.   / ข /  ……………………………………………..
๓.    / ง /  .................................................................
๔.   / จ /  .................................................................
๕.   / ช /   .................................................................
๖.    / ซ /    ................................................................
๗.   / ย /   .................................................................
๘.    / ด /   .................................................................
๙.    / ต / ……………………………………………......
๑๐.   / ท /   .................................................................
๑๑.   / น /     .................................................................
๑๒.   / ป /    .................................................................
๑๓.  / พ /    .................................................................
๑๔.  / ฟ /    .................................................................
๑๕.  / ม /    ..................................................................
๑๖.  / ย / ..................................................................
๑๗.  / ร /    ...................................................................
๑๘.  / ล /    .................................................................
๑๙.  / ว /     .................................................................
๒๐.  / อ /    ………………………………………………
๒๑.   /   ………………………………………………

 

๒.  พยัญชนะประสม  คือพยัญชนะ    ตัวที่ประสมกับสระตัวเดียวกันแบ่งออกเป็น ๒  พวก  คือ

    ๒.๑  อักษรควบ  คือพยัญชนะซึ่งควบกับ  ร ล ว และประสมสระเดียวกันแบ่งเป็น    ชนิด  คือ 

   ๒.๑.๑  อักษรควบแท้  คือ  อักษรควบซึ่งออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ากับพยัญชนะตัวหลัง  ควบ

กล้ำพร้อมกันสนิทจนเกืบเป็นสียงเดียวกัน  มีทั้งสิ้น  ๑๕  รูป  ได้แก่  กร  กล  กว  คร  ขร  คล  ขล  คว  ขว  ตร  ปร  ปล  พร  พล  ผล 

          หมายเหตุ  ทร  ที่ใช้เป็นตัวควบ  ในภาษาไทยแท้  จะเป็นอักษรควบไม่แท้  ส่วนคำที่ออกเสียงควบแท้มักมาจากภาษาสันสกฤต  เช่น  อินทรา  จันทรา   จันทรุปราคา   จันทรคราส

          อนึ่ง  ตัวอักษรควบแท้ที่ไทยไม่มีใช้  แต่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอังกฤษ  และนำมาใช้มี  ๖ เสียง คือ   

      บร  เช่น  เบรก   บรั่นดี   บรอนซ์

      บล  เช่น  เบลม  บลู  บล็อก

      ดร  เช่น  ดรัมเมเยอร์  ดรีม  ดราฟต์

      ฟร  เช่น  ฟรายด์  ฟรี  ฟรักโทส

      ฟล  เช่น  ฟลูออรีน  แฟลต  ฟลุก  ฟลุต 

      ทร  เช่น  แทร็กเตอร์  ทรัมเป็ต          

 

           ๒.๑.๒  อักษรควบไม่แท้  คือ  อักษร    ตัวที่ควบกล้ำกันได้แก่ตัว    แต่ออกเสียงเฉพะตัวหน้าแต่ไม่ออกเสียง ร   หรือบางตัวออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นพยัญชนะอื่น  เช่น  เศร้า  ทราย  จริง  ไซร้  ปราศรัย  สร้อย  เสร็จ  เสริม  ทรง  สร้าง   สระ

๒.๒  อักษรนำ คือ  พยัญชนะ    ตัวประสมด้วยสระเดียวกัน  ซึ่งมีวิธีการออกเสียงดังนี้

            ๒.๒.๑  ไม่ออกเสียงตัวนำ  ออกเสียงกลืนกับเสียงตัวนำ   ได้แก่ 

                         นำ    มีอยู่    คำ คือ  อย่า  อยู่  อย่าง  อยาก

                         นำ  อักษรต่ำเดี่ยว  ได้แก่                  จะออกเสียงเพียงพยางค์เดียวสูงตามเสียง ห  เช่น  หงาย  หงอน  หญ้า  ใหญ่    หน้า  หนู  หมา  หย่า  แหย่  หรูหรา  หรอก  ไหล  หลาน  หวาน  แหวน

           ๒.๒.๒  ออกเสียงตัวนำ  ได้แก่

                     ก.  อักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยว  จะออกเสียงพยางค์ต้นเป็น  สระอะ  ครึ่งเสียง  ออกเสียงพยางค์หลังตามที่ประสมอยู่  ออกเสียงวรรณยุกต์ผันตามตัวหน้า  เช่น  ขนม  ขนง  เขนย  ขนำ  สมอง  สมาน  สนอง  สยาย  ขยับ  ขยัน  ฝรั่ง   ถลอก  เถลิง  ผวา  ผยอง  ถนน  สนน  สนิท       

        *  ยกเว้น  ขมา  ขโมย  ขมำ  สมา  สมาคม   สมิทธิ  สโมสร  สลัม ไม่ออกเสียงตามตัวนำ

 

                     ข.  อักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยว  ออกเสียงเช่นเดียวกับข้อ    เช่น  ตนุ  โตนด  จมูก  ตลาด  ตลก  ตลอด  จรวด  ปรอท  

                     ค.  อักษรสูงนำอักษรต่ำคู่ หรือ อักษรสูงนำอักษรกลาง  ออกเสียงตามข้อ    แต่ไม่ต้องผันวรรณยุกต์ตามอักษรนำ  เช่น  ไผท  ผดุง  เผด็จ  ผกา  เถกิง  ผกา  เผอิญ   เผอิญ  เผชิญ

 

ข้อสังเกต

๑.            ๑ เสียง มีหลายรูป ได้แก่

 

เสียง /ค/ แทน ข ฃ ค ฅ ฆ

เสียง /ช/ แทน ช ฉ

เสียง /ซ/ แทน ซ ส ศ ษ

เสียง /ด/ แทน ด ฎ

เสียง /ต/ แทน ต ฏ

เสียง /ท/ แทน ท ธ

เสียง /น/ แทน น ณ

เสียง /พ/ แทน พ ภ

เสียง /ฟ/ แทน ฝ ฟ

เสียง /ย/ แทน ย ญ

เสียง /ฮ/ แทน ห ฮ

         

         .  เสียง/ฤ/ ออกเสียง/ร/ ผสม สระ อึ

         .   ฑ ออกเสียงได้ ๒ เสียง คือ /ด/ /ท/

 

เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์   (ตัวสะกด)

            ภาษาไทยมีตัวสะกด ๙ มาตรา คือ

 

 แม่กก           เช่น.................................................................................................   

แม่กด            เช่น.................................................................................................   

 แม่กบ           เช่น.................................................................................................   

 แม่กม           เช่น.................................................................................................   

 แม่กน           เช่น.................................................................................................   

แม่เกย           เช่น.................................................................................................   

 แม่เกอว        เช่น.................................................................................................   

 แม่ ก. กา (ไม่มีตัวสะกด)     เช่น.................................................................................................   

 

 

เมื่อเขียนเสียงแทนแม่ตัวสะกดแต่ละมาตรา   ได้ดังนี้

              กก = /ก/                     กม = /ม/                        เกย = /ย/                      กบ = /บ/

              กด = /ด/                     กน = /น/                        กง = /ง/                        เกอว = /ว/

 ข้อสังเกต   อำ ไอ ใอ  เอา มีเสียงตัวสะกดด้วย 

 

 

 

ลักษณะที่ควรสังเกตอีกอย่างคือ รูปพยัญชนะบางรูปไม่ออกเสียง  เช่น

 

๑.  พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต (     )กำกับ  เช่น  สงฆ์    วิทย์

๒.    หรือ    ซึ่งนำหน้าพยัญชนะสะกดในบางคำ  เช่น    สามา    พร

๓.  พยัญชนะซึ่งตามหลังพยัญชนะสะกดในบางคำ  เช่น  พุท   สุภัท  จัก

๔.    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอักษรควบไม่แท้   เช่น  ริ   โท

๕.    หรือ     ซึ่งนำอักษรต่ำเดี่ยว   เช่น   ลาย      ยาก

๖.  คำบางคำมีเสียงพยัญชนะ  แต่ไม่ปรากฏรูปพยัญชนะ  เช่น  ดำ  มีเสียง    สะกด  แต่ไม่ปรากฏรูป

 

******************************

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8773 วันที่ 10 ต.ค. 2552


คู่มือครูสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ชุดที่2)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

บทคัดย่อวิจัย

บทคัดย่อวิจัย


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
การใช้  ร  หัน (รร)

การใช้ ร หัน (รร)


เปิดอ่าน 6,539 ครั้ง
แนะนำตัว

แนะนำตัว


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
Top 40

Top 40


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
ของว่าง.......ไม่กลัวอ้วน

ของว่าง.......ไม่กลัวอ้วน


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
สร้างหนังใน 1 นาที

สร้างหนังใน 1 นาที


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

 สวนดุสิตโพล เผย ความคิดเห็น  เด็ก ๆ  กับการตั้งชื่อลูก "หลินฮุ่ย-ช่วงช่วง"

สวนดุสิตโพล เผย ความคิดเห็น เด็ก ๆ กับการตั้งชื่อลูก "หลินฮุ่ย-ช่วงช่วง"

เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
^๐^เก็บตะวัน^๐^
^๐^เก็บตะวัน^๐^
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

มีเคล็ดลับหลายอย่าง....มาบอกคุณแม่บ้าน (2)
มีเคล็ดลับหลายอย่าง....มาบอกคุณแม่บ้าน (2)
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

แปลก! แต่จริง.....วัดในกาฬสินธุ์เลี้ยงต่อหัวเสือเฝ้ากุฏิ.....เป็นย ามกันขโมย
แปลก! แต่จริง.....วัดในกาฬสินธุ์เลี้ยงต่อหัวเสือเฝ้ากุฏิ.....เป็นย ามกันขโมย
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

โดเรม่อน...เวอร์ชั่น..ลาว..!!!..ช่วยแปลด้วย..
โดเรม่อน...เวอร์ชั่น..ลาว..!!!..ช่วยแปลด้วย..
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

 Matsuri - KITARO
Matsuri - KITARO
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
เปิดอ่าน 18,653 ครั้ง

ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
เปิดอ่าน 34,233 ครั้ง

กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
เปิดอ่าน 12,289 ครั้ง

สุดไฮเทค โรงเรียนต่างจังหวัดในประเทศไทยที่คุณคาดไม่ถึง !!! (ชมคลิป)
สุดไฮเทค โรงเรียนต่างจังหวัดในประเทศไทยที่คุณคาดไม่ถึง !!! (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 12,513 ครั้ง

ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เปิดอ่าน 29,074 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ