ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

หัวข้อการวิจัย : การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเร


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,345 ครั้ง
หัวข้อการวิจัย	:    การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเร

Advertisement

 

หัวข้อการวิจัย     :    การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยบงสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 

                                     

ชื่อผู้วิจัย                :    นางรพีพรรณ อุ่นนันกาศ

 

 

บทคัดย่อ

 

 

การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยบงสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2    มีวัตถุประสงค์.  เพื่อจัดทำกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง  สำหรับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2โรงเรียนบ้านห้วยบงสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2     และ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  2 โรงเรียนบ้านห้วยบงสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2     ประกอบด้วย เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2   โรงเรียนบ้านห้วยบง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2550 จำนวน  12 คน  จำแนกเป็นเด็กชาย  5  คน  และเด็กหญิง 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือ  คือ   สร้างแบบสัมภาษณ์ลักษณะของเครื่องมือ มีจำนวน  2 ฉบับ ฉบับที่ 1  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสำหรับสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่2โรงเรียนบ้านห้วยบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  ฉบับที่ 2   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสำหรับสังเกตสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่2โรงเรียนบ้านห้วยบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2

โดยแบบสังเกตพฤติกรรมหาความเชื่อมั่น ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) แบบสอบถามฉบับ ที่ 1  ได้ค่าAlpha =0.984, แบบสอบถามฉบับที่  2 ได้ค่า  Alpha =  0.84การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  SPSS for Windows  หาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า

                การประเมินการสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยบงสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2   โดยในเรื่องความรับผิดชอบนั้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเด็กอนุบาลปีที่ 2  ระดับคะแนนของพฤติกรรมก่อนการทดสอบ โดยรวมอยู่ในระดับที่ยังไม่มีการปฏิบัติเลย ( =1.31) แต่หลังจากมีการใช้ สื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองไป พบว่า ระดับคะแนนพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีระดับคะแนนของพฤติกรรมหลังการทดสอบเฉลี่ย 14 ครั้ง โดยรวมอยู่ในระดับที่มีการปฏิบัติ ( =2.39) ทั้ง 4 รูปแบบ คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยการรักษาของส่วนรวมมีการปฏิบัติมาก ( =2.44) รองลงมาคือ การตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ( =2.38) และน้อยที่สุดคือ การควบคุมอารมณ์ตนเอง ( =2.35) ตามลำดับ

                เมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลหลังการทดสอบ พบว่า ข้อมูลมีการกระจายมากที่สุด ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (S.D. = 0.23) และข้อมูลที่มีการกระจายน้อยที่สุด ได้แก่ การรักษาของส่วนรวม (S.D. = 0.18)

                ส่วนเรื่องความอดทนอดกลั้นนั้นเด็กอนุบาลปีที่ 2 ระดับคะแนนของพฤติกรรมก่อนการทดสอบ โดยรวมอยู่ในระดับที่ยังไม่มีการปฏิบัติเลย ( =1.39) แต่หลังจากมีการใช้ สื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองไป พบว่า ระดับคะแนนพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีระดับคะแนนของพฤติกรรมหลังการทดสอบเฉลี่ย 14 ครั้ง โดยรวมอยู่ในระดับที่มีการปฏิบัติ ( =2.47) ทั้ง 3 รูปแบบ คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยของการรู้จักรอคอย มีการปฏิบัติมาก ( =2.51) รองลงมาคือ การพากเพียรทำสิ่งยากจนสำเร็จ ( =2.48) และการควบคุมอารมณ์ตนเอง ( =2.41) ตามลำดับ

                   เมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลหลังการทดสอบ พบว่า ข้อมูลมีการกระจายมากที่สุด ได้แก่ การรู้จักรอคอยและความพากเพียรทำสิ่งยากจนสำเร็จ(S.D. = 0.24) และข้อมูลที่มีการกระจายน้อยที่สุด ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ตนเอง (S.D. = 0.21)

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1493 วันที่ 27 ก.ย. 2551


หัวข้อการวิจัย : การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรหัวข้อการวิจัย :การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่2โรงเร

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ชุดนอนบอกนิสัย...

ชุดนอนบอกนิสัย...


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
วิธีง้อคนรัก แบบง่ายๆ

วิธีง้อคนรัก แบบง่ายๆ


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
การจัดแบบรัฐสภาอเมริกา

การจัดแบบรัฐสภาอเมริกา


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
* ก-ฮ แฟนฉัน *

* ก-ฮ แฟนฉัน *


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
ดื่มเบียร์ต้านมะเร็ง....

ดื่มเบียร์ต้านมะเร็ง....


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อานิสงส์ผลบุญ.....จากการทำบุญ 40 แบบ

อานิสงส์ผลบุญ.....จากการทำบุญ 40 แบบ

เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์
รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

ลูกชายกับลูกสาว..
ลูกชายกับลูกสาว..
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

+++ ค ว า ม รั ก ข อ ง ช อ ล์ ก กั บ ก ร ะ ด า น ดำ +++
+++ ค ว า ม รั ก ข อ ง ช อ ล์ ก กั บ ก ร ะ ด า น ดำ +++
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

The best things in life are free."then what do we need money for?
The best things in life are free."then what do we need money for?
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

<<...10 สุดยอดอาหารสำหรับผู้หญิง...>>
<<...10 สุดยอดอาหารสำหรับผู้หญิง...>>
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

สูตรยาดี
สูตรยาดี
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

รู้หรือยัง? วันนี้ (1 ก.ค.58) ประเทศไทยเปลี่ยนเวลาให้ช้าลง 1 วินาที อย่างเป็นทางการแล้ว
รู้หรือยัง? วันนี้ (1 ก.ค.58) ประเทศไทยเปลี่ยนเวลาให้ช้าลง 1 วินาที อย่างเป็นทางการแล้ว
เปิดอ่าน 19,830 ครั้ง

วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
เปิดอ่าน 14,877 ครั้ง

ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร
เปิดอ่าน 19,376 ครั้ง

อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!
เปิดอ่าน 14,568 ครั้ง

‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เปิดอ่าน 49,629 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ