ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ครม.เห็นชอบเงินเดือนครูเอกชน-ร่างกฎ ก.ค.ศ.-ครูมืออาชีพ-กรอ.
ครม.เห็นชอบเงินเดือนครูเอกชน-ร่างกฎ ก.ค.ศ.-ครูมืออาชีพ-กรอ.
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2555 เปิดอ่าน : 11,516 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ครม.เห็นชอบเงินเดือนครูเอกชน-ร่างกฎ ก.ค.ศ.-ครูมืออาชีพ-กรอ.
Advertisement

ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 4 เรื่อง คือ

 • เพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท
 • เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่งฯ การให้ได้รับเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ
 • เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เป็น "โครงการผลิตครูมืออาชีพ"
 • เห็นชอบผลการดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 ►อนุมัติงบประมาณเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท

รมว.ศธ.กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป (เดือนมกราคม – กันยายน 2555 รวม 9 เดือน) จำนวน 695,999,100 บาท (งบประมาณที่ต้องใช้ 1,093,999,100 บาท หักด้วยเงินอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชนปี 2555 ที่เหลือจ่าย จำนวน 398,000,000 บาท) โดยจัดสรรในประเภทงบเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นของโรงเรียนเอกชน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

►เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่งฯ การให้ได้รับเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น

ครม.เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ ศธ.เสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) ให้ยกเลิก กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2550

2) กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มีสองประเภท คือ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

3) กำหนดให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีสี่ระดับ และตำแหน่งประเภททั่วไป มีสามระดับ

4) กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น ในขั้นต่ำของระดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับ ที่ได้รับแต่งตั้งตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เว้นแต่กรณีที่กำหนด

5) กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนตามที่กำหนด

6) กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

7) กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในตำแหน่งประเภทใดและระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด
--------------------------------------------------------------------------------

►เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ และแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารโครงการ

ครม.เห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอดังนี้

1) เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เป็น "โครงการผลิตครูมืออาชีพ"

2) แต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารโครงการครูมืออาชีพ จำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ และคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ

สาระสำคัญของโครงการ โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ธันวาคม 2552 แต่ ศธ.เห็นว่า ชื่อของโครงการฯ ทำให้เกิดข้อสงสัยกับความหมายของคำว่า “ครูพันธุ์ใหม่” ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น ในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหมายการผลิตจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 รวมจำนวน 30,000 คน ด้วยหลักสูตรครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จึงขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการผลิตครูมืออาชีพ”

นอกจากนี้ จากการสิ้นสุดการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตกรณีการรับนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รวมทั้งประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2554 กรณีรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี รูปแบบการประกันการมีงานทำ (ไม่มีทุนการศึกษา) ซึ่งจะต้องประกาศผลการคัดเลือกพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรให้บรรจุเข้ารับราชการครู เนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้ปกครองได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2554 และขอทราบนโยบายความต่อเนื่องในการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการฯ โดยเร็ว

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 265 และ 267 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารโครงการทั้ง 2 ชุด เป็นการดำเนินงานในเชิงประสานงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องผลประโยชน์และการเข้ารับสัมปทาน จึงไม่มีผลกับกฎหมายด้านต่างๆ

1) คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ นางพรนิภา ลิมปพยอม นายดิเรก พรสีมา นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการคุรุสภา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

- อำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย กรอบและทิศทางการดำเนินงานของโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำกับ ดูแล บริหารโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี และสาธารณชน
4. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

2) คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- องค์ประกอบ นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นประธานกรรมการ นางพรนิภา ลิมปพยอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ รองศาสตราจารย์วรพล พรหมิกบุตร นางเบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

- อำนาจหน้าที่

1. จัดทำเกณฑ์และคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตเข้าร่วมโครงการ
2. จัดทำเกณฑ์และดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการ
3. จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี และสาธารณชน
5. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม


--------------------------------------------------------------------------------

►เห็นชอบผลการดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

ครม.เห็นชอบผลการประชุมหารือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายนิรุตติ คุณวัฒน์) เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ดังนี้

1) ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
2) รูปแบบการดำเนินการ

- โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาฯ ครอบคลุมเฉพาะนักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเฉพาะหลักสูตร / สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียน / นักศึกษารายใหม่ที่ มิใช่ ผู้กู้ยืมรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยกเว้นกรณีผู้กู้ยืมรายเก่าของ กยศ. ที่เปลี่ยนระดับจาก ม.6 หรือเทียบเท่า เป็น ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2555 โดยผู้กู้ยืมที่เปลี่ยนระดับนี้ อาจเลือกที่จะกู้ยืม กยศ. หรือเข้าร่วมโครงการก็ได้

- สำหรับในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 การกำหนดหลักสูตร / สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนในเบื้องต้นให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็ได้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร / สาขาวิชาไม่ต่ำกว่าเดิม

- กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีฐานะยากจนมีสิทธิได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมจากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามกฎหมาย โดยใช้อัตราเดียวกันของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

- สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการโครงการฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้มีความแตกต่างและสร้างความสับสนต่อนักเรียน นักศึกษา ก็ให้ใช้แนวทางเช่นเดียวกับ กยศ. ยกเว้น กรณีหลักเกณฑ์การชำระคืนเงินกู้ของโครงการฯ ที่ควรต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการของโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา ฯ ที่มุ่งเน้นในหลักสูตร/ สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ดังนั้น การชำระคืนเงินกู้จะยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้ในอนาคตเป็นสำคัญก่อนเริ่มให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมของโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาฯ

- มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พิจารณาจัดเตรียมรายละเอียดรูปแบบการดำเนินการและโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาฯ โดยให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เช่น 1) คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาฯ 2) ปรับปรุงรายละเอียดสาขา / วุฒิขาดแคลนเดิมจากที่ใช้ในปีการศึกษา 2551 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3) กรอบวงเงินและการจัดสรร 4) เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 5) ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจ 6) การบริหารงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- เพื่อให้การดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการบูรณาการครอบคลุมการดำเนินงานของโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา ฯ และ กยศ. ในระยะต่อไป จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการ กยศ. และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาเร่งจัดทำร่างกฎหมายรองรับการดำเนินการโครงการฯ ในระยะยาว โดยให้ควบรวมกฎหมาย กยศ. เป็นส่วนหนึ่ง และให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 ต่อไป

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/may/121.html


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
เปิดอ่าน 5,893 ครั้ง
สพฐ.ประกาศผลสอบบรรจุฯ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

สพฐ.ประกาศผลสอบบรรจุฯ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)
เปิดอ่าน 15,730 ครั้ง
ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 11,866 ครั้ง
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 13,643 ครั้ง
ว16/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ว16/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 19,648 ครั้ง
ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 7 แสน สินเชื่อวิทยฐานะ แก้ปัญหาหนี้ครู

ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ 7 แสน สินเชื่อวิทยฐานะ แก้ปัญหาหนี้ครู
เปิดอ่าน 13,774 ครั้ง
ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
เปิดอ่าน 4,798 ครั้ง
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
เปิดอ่าน 26,941 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 24,071 ครั้ง
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565
เปิดอ่าน 7,741 ครั้ง
ก.ค.ศ.ย้ำเจตนารมณ์ ว PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร!

ก.ค.ศ.ย้ำเจตนารมณ์ ว PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร!
เปิดอ่าน 8,171 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 7,391 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2

สพฐ.ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2
เปิดอ่าน 8,660 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
เปิดอ่าน 15,891 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 13,468 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

การมอบอำนาจให้ รมว.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการแทน และ มอบหมายให้ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
การมอบอำนาจให้ รมว.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการแทน และ มอบหมายให้ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
เปิดอ่าน 6,813 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ความก้าวหน้าปฏิรูปการศึกษา
ความก้าวหน้าปฏิรูปการศึกษา
เปิดอ่าน 6,333 ☕ คลิกอ่านเลย

รมว.ศธ. ให้นโยบายการศึกษาที่เกาะสมุย มีเรื่องใดบ้าง อ่านเลย
รมว.ศธ. ให้นโยบายการศึกษาที่เกาะสมุย มีเรื่องใดบ้าง อ่านเลย
เปิดอ่าน 8,737 ☕ คลิกอ่านเลย

ขอเรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
ขอเรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
เปิดอ่าน 11,379 ☕ คลิกอ่านเลย

นโยบายการรับนักเรียน
นโยบายการรับนักเรียน
เปิดอ่าน 6,276 ☕ คลิกอ่านเลย

ศธ.ประกาศนโยบาย "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และ "การประดับธงชาติให้ใหม่และมีสีสดใสเสมอ"
ศธ.ประกาศนโยบาย "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และ "การประดับธงชาติให้ใหม่และมีสีสดใสเสมอ"
เปิดอ่าน 17,345 ☕ คลิกอ่านเลย

การแถลงผลงาน 2 ปีของรัฐบาล (ด้านการศึกษา)
การแถลงผลงาน 2 ปีของรัฐบาล (ด้านการศึกษา)
เปิดอ่าน 130,620 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี
เปิดอ่าน 18,808 ครั้ง

9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
เปิดอ่าน 12,971 ครั้ง

ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
เปิดอ่าน 13,695 ครั้ง

หลักธรรมของชีวิตคู่
หลักธรรมของชีวิตคู่
เปิดอ่าน 44,024 ครั้ง

ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!
เปิดอ่าน 9,645 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ