ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

สรุปผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2556


ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ม.ค. 2556 เวลา 09:47 น. เปิดอ่าน : 11,166 ครั้ง
สรุปผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2556

Advertisement

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารฝ่ายการเมือง เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

@ การดำเนินงานตามนโยบาย ศธ.

รมว.ศธ.ให้นโยบายการดำเนินงานของ ศธ.ว่า ทุกเรื่องควรจะจัดทำตารางเวลาการทำงาน เพื่อจะได้ติดตามความคืบหน้าและควรระบุเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานด้วย โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ดังนี้

- การปฏิรูปหลักสูตร ขอให้ช่วยกันเร่งดำเนินการ โดยเชื่อว่าในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้จะมีความคืบหน้าการดำเนินงานไปมากแล้ว

- การยกระดับการอาชีวศึกษาเป็นปริญญาตรี สอศ.ควรจะต้องเตรียมงานพื้นฐานให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาที่จะต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบต่างๆ หลักสูตรควรจะมีเป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อให้คณะกรรมการของสถาบันได้มีรูปแบบสำเร็จรูปไปใช้ก่อน เพราะโดยปกติในส่วนของคณะกรรมการสถาบัน หรือสภาสถาบัน หากไม่มีคนทำพื้นฐานไปให้ก่อนคงไม่ได้ เมื่อใช้ไปช่วงหนึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็เป็นเรื่องของสถาบัน

- โรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะต้องมีการควบรวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ขอข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กเป็นรายพื้นที่ที่ชัดเจนว่ามีที่ใดบ้างที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีปัญหาเรื่องคุณภาพ บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ ศธ.ในการดูแลและบริหารจัดการควบรวมการเรียนการสอนโรงเรียนในละแวกเดียวกัน

 

รมช.ศธ. กล่าวว่า นอกจาก ศธ.จะมีโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว ยังมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วย ซึ่งเราสามารถจะส่งต่อเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กไปอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสที่ใกล้ที่สุด ก็จะทำให้เด็กได้เรียนในระดับประถมศึกษาที่ดี เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด

- งบประมาณเหลือจ่าย ให้ช่วยกันดูแลการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด และตรงตามความต้องการของหน่วยงานในสังกัด/โรงเรียน

- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจาก ศธ.จะต้องกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษาตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จะต้องกำหนดด้วยว่านักเรียนนักศึกษา ควรจะรู้อะไรบ้าง เช่น ผลกระทบ อะไรคือวิกฤต อะไรคือโอกาส เพราะส่วนหนึ่งจะรู้แต่เฉพาะนักเรียน แต่ผู้ปกครองก็ควรจะได้รู้ด้วย เช่น การเลือกเรียนในสาขาใด ประกอบอาชีพอะไร เพื่อเป็นโอกาสที่จะไปทำงานในหลายประเทศเพิ่มขึ้น พยายามนำส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้รู้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเตรียมตัวได้ทัน

- การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลศิริราช ได้มอบหมายให้ปลัด ศธ.กำหนดวันเวลา พร้อมทั้งเชิญผู้บริหาร ศธ.เดินทางไปถวายพระพรในนามกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ผศ.ประแสง มงคลศิริ เลขานุการ รมว.ศธ.ได้เสนอแนะให้มีการเพิ่มวาระการประชุมในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม เนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายของ ศธ.ในลำดับต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการ


 

@ ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)

ผลการทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ของ ศธ. ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนดังกล่าว และได้นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณานำเสนอนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

๑.๑ ข้อมูลแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ ในส่วนที่ ศธ.เป็นเจ้าภาพบูรณาการ คือ ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (การปฏิรูปการศึกษา) มีแนวทางการดำเนินงาน ๗ แนวทาง ๖ แผนงาน ๒๔ ชุดโครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๗๒๗,๐๐๓.๕๐๗ ล้านบาท โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๕ ปี อัตราการอ่านออกเขียนได้ร้อยละ ๑๐๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ ต่อปี สถานศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ.ร้อยละ ๑๐๐ และสัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา เป็น ๕๐:๕๐ และการสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเศรษฐกิจชุมชน (กองทุนตั้งตัวได้) มีแนวทางการดำเนินงาน ๑ แนวทาง ๓ ชุดโครงการ วงเงินงบประมาณ ๔๕,๖๘๐.๓๓๐ ล้านบาท โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน คือ นักศึกษา/บัณฑิตที่จบไม่เกิน ๕ ปี กู้ยืมเงินในการประกอบธุรกิจ จำนวน ๕,๐๐๐ ราย และสร้างผู้ประกอบการ ๑๐๐ ราย

๑.๒ แผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ ในส่วนที่ ศธ.เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประสาน รวบรวม พร้อมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลข้อมูลแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด ศธ.จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ๒๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖๕๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๒๖,๙๗๙,๑๗๘ ล้านบาท

ผลการทบทวนแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ของ ศธ.

ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ รมว.ศธ. และได้นำส่งให้ สศช.เพื่อพิจารณานำเสนอนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยมียุทธศาสตร์ที่ ศธ.ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพบูรณาการ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของภาคการศึกษา มีแนวทางการดำเนินงาน ๖ แนวทาง ๗ แผนงาน และ ๑๗ ชุดโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทย “มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา”

- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน (เมืองการศึกษานานาชาติ) ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน รวมทั้งเน้นการสร้างศักยภาพของเมืองรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ๓ แนวทาง ๖ แผนงาน และ ๑๒ ชุดโครงการ

การจัดงานวันครู พ.ศ.๒๕๕๖

การจัดงานวันครูในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” และคำขวัญ “แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ

- การประกวดภาพวาดวันครูและพิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่หอประชุมคุรุสภา

- การถวายพานพุ่มพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นครู ที่โรงพยาบาลศิริราช

- การมอบดอกกล้วยไม้แก่คณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

- การจัดประชุมวิชาการ “สถานภาพความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ของครูกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง” ที่หอประชุมคุรุสภา

- พิธีการจัดงานวันครูโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่หอประชุมคุรุสภา

โครงการวิ่ง-ปั่นจักรยานทางไกล เพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้

เพื่อรณรงค์ระดมเงินสมทบทุนก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ซึ่งจะเป็นกองทุนของประชาชนให้ความช่วยเหลือครอบครัวและทายาทของครูผู้ประสบเคราะห์กรรมในการปฏิบัติหน้าที่และครูผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

ศธ.กำหนดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒ ช่วง ได้แก่

- วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่จากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

- วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ งานวันเด็กแห่งชาติของ ศธ.จัดขึ้นที่สนามเสือป่า โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดในช่วงเวลา ๙.๐๐-๙.๓๐ น. จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเด็ก เช่น การแต่งหน้าคัพเค้ก การแจกหนังสือนิทาน เป็นต้น

การปรับข้อมูลของ ศธ.ให้ตรงกับเอกสาร “การระดมสมองเรื่องการศึกษา” ของ สศช.

ศธ.ได้ดำเนินการปรับข้อมูลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. ๒ ส่วน คือ

- ข้อมูลตารางของหน่วยงานสังกัด ศธ.ได้ตรวจทานแล้วตรงกับแหล่งที่มาของข้อมูล

- ข้อมูลที่ต้องศึกษาทบทวนข้อมูลจากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด ศธ.และขอรับการสนับสนุนต่อไป

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

สต.สป.ได้รายงานการดำเนินงานโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ว่า จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า โดยในรุ่นนี้ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การรับทุนเป็น ๒ แบบ คือ - แบบเดิมอำเภอละ ๑ ทุน ไปเรียนในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก - รับสมัครนักเรียนทุกสังกัด ทั้งโรงเรียนสาธิต อาชีวศึกษา กศน.ไปเรียนในสาขาที่ขาดแคลนเน้นสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยสามารถไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้และจะไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว ทำให้จำนวนทุนนี้เพิ่มเป็น ๑,๘๕๖ ทุน

นอกจากนี้ได้ปรับการรับสมัครให้ไปสมัครที่โรงเรียน จากนั้นโรงเรียนจะส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อดำเนินการจัดสอบในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม อังกฤษ และ Aptitude Test เพื่อดูความถนัดและความพร้อมของนักเรียน

ทั้งนี้ สต.สป.ได้ขอความร่วมมือจาก สพฐ.ในการประสานงานกับสถานศึกษาในการรับสมัครสอบ และขอให้ผู้ตรวจราชการในแต่ละเขตพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการสมัครสอบด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและพัฒนาฯ ดังกล่าว ว่า เป็นสถานศึกษาเปิดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีการขยายผลไปยังศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศและ กศน.อำเภอนำร่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่อยู่ จึงได้ดำเนินการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาคหกรรมศาสตร์/โภชนา นิเทศศาสตร์/ประชาสัมพันธ์ และสาขาอักษรศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งดำเนินการจัดหายานพาหนะสำหรับเดินทางไปจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ร่วมกับศูนย์ฝึกฯ บริเวณชายแดนทั่วประเทศ


 

@ ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

สกศ.ได้ยกร่างและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว ๒ ครั้ง และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการเสวนา “กรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘” โดย ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สสค.


 

@ ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ความก้าวหน้าการฝึกอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับพ่อครัวและแม่ครัวไทยที่จะไปประกอบอาชีพในประเทศออสเตรเลีย

สอศ.ได้ประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยจะมีการประชุมหารือระหว่าง สอศ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดคุณสมบัติแรงงานที่จะเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษกว่า ๖๐๐ คน โดย สอศ.ได้ออกแบบแนวทางการฝึกอบรมไว้ ๓ ระยะ ได้แก่ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ๓๐ ชั่วโมง การฝึกภาษาด้วยตนเองที่บ้าน และจัดติวเข้มก่อนเดินทางไปประกอบอาชีพจริง สำหรับสถานที่ฝึกอบรมจะใช้ห้อง Lab ของสถานศึกษาสังกัด สอศ.ที่มีความพร้อมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๕๖

Fix-It Center

นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชนของ สอศ.ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ประชาชนที่มารับบริการรู้สึกประทับใจและมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวะ ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนของ สอศ.ครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่ง จึงควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่การดำเนินงานดังกล่าวสู่สาธารณชน


 

@ ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาในขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาความเป็นไปได้ โดยได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาต (ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ) แล้ว และขอให้จัดทำรายละเอียดโครงการที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการทั้งด้านกายภาพ วิชาการ และการเงิน รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ตามขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ นำเสนอมายังคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ และจะได้เสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา รร.เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (สกอ.- สช.)

สืบเนื่องจากมีโรงเรียนเอกชนจำนวน ๒๖๒ แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน ๙ แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปี ๒๕๕๔ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ ๑,๑๔๑ ล้านบาท ศธ.โดยคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ได้ขอรับความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) แต่ยังมีโรงเรียนเอกชนและมหาวิทยาลัยเอกชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ประกอบกับคณะกรรมการ กศอ.ได้ยุติบทบาทแล้ว

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ ศธ.เสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยไปยังคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้แทนจาก สกอ. และ สช.หารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่จะได้รับไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ได้งบประมาณเพียงบางส่วน

การยกร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2013/jan/002.html


สรุปผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2556สรุปผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่12556

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

มติ ครม. 20 สิงหาคม 2556 อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

มติ ครม. 20 สิงหาคม 2556 อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เปิดอ่าน 12,953 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผลประชุมสภาการศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ผลประชุมสภาการศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2557
เปิดอ่าน 6,699 ☕ คลิกอ่านเลย

KruTube รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
KruTube รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เปิดอ่าน 16,736 ☕ คลิกอ่านเลย

รมว.ศธ.หารือกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รมว.ศธ.หารือกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปิดอ่าน 6,900 ☕ คลิกอ่านเลย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เปิดอ่าน 11,675 ☕ คลิกอ่านเลย

เปิดรายละเอียด"บัตรปชช.เด็ก" มีผลบังคับใช้แล้ว ยื่นคำขอใน60วัน ฝ่าฝืนมีโทษ
เปิดรายละเอียด"บัตรปชช.เด็ก" มีผลบังคับใช้แล้ว ยื่นคำขอใน60วัน ฝ่าฝืนมีโทษ
เปิดอ่าน 12,451 ☕ คลิกอ่านเลย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า"
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า"
เปิดอ่าน 18,366 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เปิดอ่าน 14,991 ครั้ง

4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
เปิดอ่าน 26,916 ครั้ง

ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
เปิดอ่าน 20,838 ครั้ง

(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
เปิดอ่าน 19,368 ครั้ง

ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่าน 21,689 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ