ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

"ปลัด ศธ." ชี้การจัดการศึกษาทางไกลต้องเน้น Content และรูปแบบที่เหมาะกับความพร้อมของนักเรียน


งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม 2 ธ.ค. 2564 เวลา 18:38 น. เปิดอ่าน : 12,801 ครั้ง
"ปลัด ศธ." ชี้การจัดการศึกษาทางไกลต้องเน้น Content และรูปแบบที่เหมาะกับความพร้อมของนักเรียน

Advertisement

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเรียนยุคโควิด พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาพัฒนศึกษา ร่วมกับศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 64 โดยได้สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุมากกว่า 12ปีทั้งระบบ ณ วันที่ 19 พ.ย. 64 ว่ามีนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 80 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด และในจำนวนนี้สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว ร้อยละ 91.22 ฉีดเข็ม 2 ไปแล้วร้อยละ 36.77 สำหรับครูในระบบทั้งหมด ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มไปแล้วร้อยละ 96 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า นักเรียนแม้ได้รับวัคซีนแล้ว แต่ก็ยังติดเชื้อจากผู้ปกครองที่บ้านซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวนนักเรียนที่ติดเชื้อจากที่บ้านมีสูงถึงร้อยละ 99 นอกจากนี้ยังพบปัญหาจำนวนนักเรียนฉีดวัคซีนต่ำในพื้นที่ที่มีการระบาดน้อย เนื่องจากผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญและไม่ยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีน จากสถานการณ์ปัญหาทั้งหมด ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับกรมควบคุมโรค เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

​อย่างไรก็ตาม โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้ มีเพียงโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ประมาณ 5,000 แห่งจาก 30,000 แห่งที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ยังต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลเช่นเดิม ดังนั้นการเรียนการสอนในระบบทางไกล โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ยังมีความจำเป็น แต่โดยหลักควรสอนออนไลน์ในเด็กตั้งแต่อายุ 14 ปีขึ้นไปเนื่องจากผู้เรียนมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองได้ แต่หากสอนออนไลน์ในเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องมีผู้ช่วยครู (Teacher Assistant) คอยช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองทำหน้าที่นี้อยู่ อีกทั้งยังให้ความเห็นว่า 1) การจัดการศึกษาทางไกล ไม่ได้เป็นเรื่องแค่การมีเครื่องมืออย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญที่ Content และระบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการสอนในชั้นเรียนกับการสอนออนไลน์ต้องมีรูปแบบการนำเสนอต่างกัน และต้องไม่ควรใช้เวลาสอนออนไลน์เกิน 20 นาที 2) การจัดการศึกษาทางไกลมีหลักการคือ ต้องจัดการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อรองรับให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมแตกต่างกันให้ได้ 3) การจัดการศึกษาทางไกลของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสอนออนไลน์และออนแอร์เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ มีนักเรียนประมาณกว่าร้อยละ 70 ที่ยังไม่มีทรัพยากรเพียงพอต่อการเข้าถึงการเรียนการสอนดังกล่าวได้ 4) การที่นักเรียนไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนแบบ On-site ได้ตามปกติทำให้นักเรียนประสบปัญหาสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Loss) ซึ่งไม่ใช่แค่ความรู้ ทักษะที่สูญเสียไป แต่รวมถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจของนักเรียนด้วยที่ต้องสูญเสียไป ดังนั้นหากเปิดเรียนได้ตามปกติ ต้องมีการฟื้นฟูพัฒนาการดังกล่าวให้แก่นักเรียนโดยเร่งด่วน

​ด้านดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ขยายความเพิ่มเติมว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกล ไม่อยากให้ยึดติดที่เครื่องมือ เพราะแม้จะมีเครื่องมือ เช่นโรงเรียนมีอุปกรณ์ให้ยืมได้ แต่หากไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือความพร้อมของครอบครัว ก็ไม่สามารถใช้ให้เกิดผลได้ ดังนั้นจึงต้องจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของนักเรียน การเรียนแบบ On-hand หรือการที่มีครูไปช่วยสอนที่บ้าน ก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังนั้นจุดสำคัญคือต้องเน้นที่การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนให้ได้ ตามรูปแบบที่นักเรียนมีความพร้อม อย่าไปยึดติดกับเครื่องมือ อุปกรณ์

​ด้านดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เสริมว่าผู้ปกครองแสดงความประสงค์ขอเรียนแบบ On-hand มากกว่า แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีอุปกรณ์และซิมอินเทอร์เน็ตให้ผู้ปกครองยืมเรียนได้ก็ตาม เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้อ่านหนังสือ ทำใบงานมากกว่า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล ครูคือหัวใจสำคัญของระบบการเรียนรู้ ไม่ใช่อุปกรณ์ กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากกว่าเรื่องเครื่องมือ

​ด้านดร.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า 1)กลุ่มอายุของผู้เรียนน่าจะเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องการเข้าถึงอุปกรณ์ เพราะอย่างที่ทราบว่าการเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก แต่การเรียนการสอนแบบ On-hand เหมาะสมกว่า ดังนั้นอุปกรณ์ที่ควรใช้คือกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) การทำกิจกรรม การทำชิ้นงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอน จะเป็นวิธีที่เหมาะสมและได้ผลมากกว่า 2) ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนชอบการเรียนออนไลน์ เพราะดูย้อนหลังได้ ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้บทบาทของครูกับผู้ปกครอง ยังมีความสำคัญในแง่ที่ต้องช่วยเหลือผู้เรียนไปด้วยให้ได้ผลมากที่สุด 3) โรงเรียนไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเรียนรู้ แต่ยังเป็นแหล่งอาหาร สถานที่ที่ดูแลสุขภาวะ ความปลอดภัยของนักเรียนด้วย จึงควรเป็นสถานที่สุดท้ายที่ควรปิด ต้องพยายามเปิดโรงเรียนให้ได้แม้จะมีสถานการณ์โควิด ยกตัวอย่าง ประเทศสิงคโปร์ได้ออกแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย เพื่อให้เรียนได้พร้อม ๆ กับควบคุมโรคได้ด้วยอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังพูดถึงงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ครูได้ ครูยังเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีและประสบความสำเร็จได้ เทคโนโลยีเป็นเพียงตัวช่วยของครูให้จัดการศึกษาได้ดีขึ้นเท่านั้น

 


"ปลัด ศธ." ชี้การจัดการศึกษาทางไกลต้องเน้น Content และรูปแบบที่เหมาะกับความพร้อมของนักเรียนปลัดศธ.ชี้การจัดการศึกษาทางไกลต้องเน้นContentและรูปแบบที่เหมาะกับความพร้อมของนักเรียน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

 สพป.ยะลา เขต 2 อบรมระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย

สพป.ยะลา เขต 2 อบรมระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย

เปิดอ่าน 3,108 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
"สุรวาท" ยื่น 3 ร่างกฎหมายยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ด้านการศึกษา
"สุรวาท" ยื่น 3 ร่างกฎหมายยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ด้านการศึกษา
เปิดอ่าน 275 ☕ คลิกอ่านเลย

สสวท. อบรมครูวิทย์โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เน้นทักษะเชื่อมโยงจัดการเรียนรู้ตามบริบทท้องถิ่น
สสวท. อบรมครูวิทย์โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เน้นทักษะเชื่อมโยงจัดการเรียนรู้ตามบริบทท้องถิ่น
เปิดอ่าน 81 ☕ คลิกอ่านเลย

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดประกวดภาพยนตร์สั้น "ทำไมต้องเรียนลูกเสือ" ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 แสน เปิดรับผลงาน 20 พ.ค.-30 ก.ค.67 นี้
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดประกวดภาพยนตร์สั้น "ทำไมต้องเรียนลูกเสือ" ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 แสน เปิดรับผลงาน 20 พ.ค.-30 ก.ค.67 นี้
เปิดอ่าน 391 ☕ คลิกอ่านเลย

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปี 2567
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปี 2567
เปิดอ่าน 2,060 ☕ คลิกอ่านเลย

มูลนิธิเอสซีจีชวนเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ มาปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์งานศิลปะ ชิงรางวัลยุวศิลปินไทย 2567
มูลนิธิเอสซีจีชวนเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ มาปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์งานศิลปะ ชิงรางวัลยุวศิลปินไทย 2567
เปิดอ่าน 278 ☕ คลิกอ่านเลย

เปิดตัวโครงการ International Friends for Peace ครั้งที่ 3  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์)
เปิดตัวโครงการ International Friends for Peace ครั้งที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์)
เปิดอ่าน 1,164 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ
เปิดอ่าน 9,909 ครั้ง

วันเกิด...บอกนิสัยการทำงาน
วันเกิด...บอกนิสัยการทำงาน
เปิดอ่าน 5,699 ครั้ง

น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
เปิดอ่าน 13,870 ครั้ง

Plasma TV คืออะไร
Plasma TV คืออะไร
เปิดอ่าน 34,100 ครั้ง

ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
เปิดอ่าน 29,014 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ