ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ความคืบหน้า เยียวยาเงินเดือนที่เหลื่อมล้ำ 8% ของอาจารย์และบุคลากร อุดมศึกษา


ข่าวการศึกษา 12 มิ.ย. 2565 เวลา 03:20 น. เปิดอ่าน : 7,138 ครั้ง
ความคืบหน้า เยียวยาเงินเดือนที่เหลื่อมล้ำ 8% ของอาจารย์และบุคลากร อุดมศึกษา

Advertisement

[ความคืบหน้า เยียวยาเงินเดือนที่เหลื่อมล้ำ 8% ของอาจารย์และบุคลากร อุดมศึกษา]
ที่ปรึกษากรรมาธิการ ขอให้เยียวยาให้ครบทุกกลุ่มเพื่อความเป็นธรรมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีการรับทราบการรายงานความคืบหน้ากรณีปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ ในการประชุมของคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ได้พิจารณาแบ่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่เกษียณอายุราชการได้รับการเยียวยาตามมาตรา ๘/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๗,๖๐๐ คน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นลำดับแรก เนื่องจากใช้งบประมาณไม่มากและเป็นไปตามกฎหมาย หลังจากนั้น จะพิจารณากลุ่มที่ ๒ ในการเยียวยาให้กับข้าราชการที่ได้รับปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๒ โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และจะพิจารณากลุ่มที่ ๓ ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๙,๐๐๐ คน ตามลำดับต่อมา ที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาประมาณการงบประมาณสำหรับการเสนอขอรับการจัดสรรเงินชดเชยที่ใช้ในการเยียวยา สำหรับข้าราชการพลเรือน ฯ สายวิชาการ ใน ๒ ช่วงเวลา โดยที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติเห็นชอบประมาณการงบประมาณและเห็นควรนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดังนี้

๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นการขอรับการเยียวยาในช่วงที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ โดยเสนอขอรับเงินชดเชยเพื่อเยียวยา ใน ๒ ส่วนคือ

๑.๑ การปรับเงินเดือน สำหรับผู้ที่ยังคงสภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕จำนวน ๗,๘๙๓ คน เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๓๕๑,๐๕๕ บาทต่อเดือน

๑.๒ การปรับเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (เงินเดือนตกเบิก) สำหรับผู้ที่ยังคงสภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ที่พ้นสภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๕๙๑ คน เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๒,๕๐๗,๗๕๕ บาท

๒) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นการขอรับการเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที่เป็นจัดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้าหรือไม่เป็นธรรม สำหรับผู้ที่ยังคสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ที่พ้นสภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑,๕๘๒ คนเป็นจำนวนเงิน ๔,๒๖๒,๙๑๕,๒๕๐ บาท โดยจะทยอยจ่ายจำนวนปีละ ๘๕๒,๕๘๓,๐๕๐ บาทเป็นระยะเวลา ๕ ปี ให้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ตีความว่าการเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (ก่อนที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือไม่

๓) สำหรับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘ หรือร้อยละ ๓ แล้วแต่กรณี คณะทำงานฯ ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณารายละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) มีมติรับทราบ โดยที่ นายสุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษากรรมาธิการ ได้อภิปรายขอให้ กมธ.ได้ติดตามและผลักดันให้มีการพิจารณาเยียวยาไม่ให้ลักลั่นกับกลุ่มที่ ๒ และ ๓ ต่อไป เพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองกลุ่ม ด้วย 

 

ที่มา เฟซบุ๊ค สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu


ความคืบหน้า เยียวยาเงินเดือนที่เหลื่อมล้ำ 8% ของอาจารย์และบุคลากร อุดมศึกษาความคืบหน้าเยียวยาเงินเดือนที่เหลื่อมล้ำ8%ของอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

เปิดอ่าน 8,646 ☕ 19 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ด่วนที่สุด สพฐ.ออกปฏิทินประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ด่วนที่สุด สพฐ.ออกปฏิทินประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เปิดอ่าน 2,300 ☕ 29 ก.พ. 2567

"สุทิน" ยันไม่คิดมากกระแสปรับครม.หากถูกโยกไปคุม ศธ. ด้าน "เพิ่มพูน" ปัดไม่รู้เรื่องข่าวปรับครม.
"สุทิน" ยันไม่คิดมากกระแสปรับครม.หากถูกโยกไปคุม ศธ. ด้าน "เพิ่มพูน" ปัดไม่รู้เรื่องข่าวปรับครม.
เปิดอ่าน 986 ☕ 29 ก.พ. 2567

ศธ.ดีเดย์จ้างนักการภารโรงให้โรงเรียน 1 พ.ค.นี้
ศธ.ดีเดย์จ้างนักการภารโรงให้โรงเรียน 1 พ.ค.นี้
เปิดอ่าน 1,953 ☕ 29 ก.พ. 2567

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดอ่าน 6,601 ☕ 29 ก.พ. 2567

ด่วนที่สุด มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วนที่สุด มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
เปิดอ่าน 6,022 ☕ 29 ก.พ. 2567

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2567 สำหรับสถานศึกษา
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2567 สำหรับสถานศึกษา
เปิดอ่าน 487 ☕ 29 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว
เปิดอ่าน 17,832 ครั้ง

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
เปิดอ่าน 32,471 ครั้ง

มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 14,993 ครั้ง

Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
เปิดอ่าน 57,916 ครั้ง

ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
เปิดอ่าน 11,661 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ