ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

"คุรุสภา" แจงเกณฑ์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 66


ข่าวการศึกษา 29 เม.ย. 2566 เวลา 18:09 น. เปิดอ่าน : 15,299 ครั้ง
"คุรุสภา" แจงเกณฑ์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 66

Advertisement

"คุรุสภา" แจงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมิสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 และกลุ่มวิชาในใบอนุญาตครูชั้นต้น-ชั้นสูง จำนวน 68 วิชา

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูที่จะมีการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2 วิชา ได้แก่ วิชาครู และกลุ่มวิชาจำนวน 68 กลุ่มวิชา ตามที่คุรุสภากำหนดในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566 และให้มีการประเมินด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากำหนด สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562-2565 ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ กลุ่มวิชาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาอื่น นอกจากนี้ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คุรุสภาได้ประกาศ เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดกลุ่มวิชา รวมจำนวน 68 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) การประถมศึกษา 3) การศึกษาพิเศษ 4) การศึกษานอกระบบโรงเรียน 5) วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 35 กลุ่มวิชา 6) วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 29 กลุ่มวิชา และ อื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา ทั้งนี้ ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่หมดอายุ และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง อาจระบุกลุ่มวิชาที่ตรงตามสาขาวิชา หรือใกล้เคียงวิชาเอก หรือวิชาโทที่สำเร็จการศึกษา หรือวิชาที่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่คุรุสภารับรองเท่านั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2565  ทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก และ ป.บัณฑิต ที่ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต้องส่งรายละเอียด ดังนี้ 1) ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คุรุสภายืนยันข้อมูลในระบบ KSP Bundit และ 2) ส่งข้อมูลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ และได้รับการประกาศผลจากคุรุสภาว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนฯ เพิ่มเติม จากนั้น นิสิต นักศึกษา จึงจะสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบ KSP Self-service ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P License) นั้นไม่ต้องมีผลการทดสอบด้านความรู้ฯ
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น(B License) มีผลการทดสอบด้านความรู้ฯ ผ่านทั้ง 4 วิชา หรือผ่านวิชาชีพครู  

ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า หลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ มีบุคลากรทางการศึกษาสอบถามเข้ามาที่คุรุสภาในหลายประเด็น เช่น

เรื่องที่ 1 สอบถามว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ถืออยู่ยังสามารถใช้ได้หรือไม่ ต้องขอย้ำว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ สามาถใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ

เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP e-Service) ที่จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง และผู้ยื่นคำขอต้องติดตามตรวจสอบผลในระบบด้วย

เรื่องที่ 3 ถ้ายังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-LICENSE) สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้หรือไม่ ขอตอบว่าได้ ถ้าถือเอกสารตามที่คุรุสภาออกให้ เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับเดิม หรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เรื่องที่ 4 ถามถึงเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการยื่นต่ออายุภายใน 180 วัน ก่อนวันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ สำหรับกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนขอรับใบอนุญาตฯ สามารถดำเนินการได้ใน 3 กรณี คือ 1) ใช้ในการสมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร 2) ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งที่ต้องใข้ใบอนุญาตฯ ในวันที่บรรจุแต่งตั้ง และ 3) ใช้ในการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1-3 วันทำการ เป็นต้น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 29 เมษายน 2566 


"คุรุสภา" แจงเกณฑ์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 66คุรุสภาแจงเกณฑ์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู66

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ว 17/2567 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ว 17/2567 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 1,960 ☕ 6 ก.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สมศ. เผยสถานศึกษาขอรับการประเมินปี 67 เกินเป้า 20% พร้อมเปิดโอกาสสถานศึกษาร่วมสะท้อน ฟีดแบ็กได้ในทุกขั้นตอน
สมศ. เผยสถานศึกษาขอรับการประเมินปี 67 เกินเป้า 20% พร้อมเปิดโอกาสสถานศึกษาร่วมสะท้อน ฟีดแบ็กได้ในทุกขั้นตอน
เปิดอ่าน 89 ☕ 24 ก.ค. 2567

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง
เปิดอ่าน 712 ☕ 23 ก.ค. 2567

รับสมัครโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นปี พ.ศ.2567
รับสมัครโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นปี พ.ศ.2567
เปิดอ่าน 784 ☕ 22 ก.ค. 2567

การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
เปิดอ่าน 2,547 ☕ 16 ก.ค. 2567

สพฐ.รุกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเด็กประถมฯ ปลื้ม เด็ก รร.คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ A1 CEFR
สพฐ.รุกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเด็กประถมฯ ปลื้ม เด็ก รร.คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ A1 CEFR
เปิดอ่าน 1,040 ☕ 16 ก.ค. 2567

บอร์ดขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมนัดแรก เป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน ไม่เน้นปรับหลักสูตร
บอร์ดขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมนัดแรก เป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน ไม่เน้นปรับหลักสูตร
เปิดอ่าน 897 ☕ 16 ก.ค. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
เปิดอ่าน 21,301 ครั้ง

คลิปโจรสะเหล่อ ปล้นเขาแต่ดันโดนเอาคืนแบบสะใจคนดู (หัวเราะกันหนักมาก)
คลิปโจรสะเหล่อ ปล้นเขาแต่ดันโดนเอาคืนแบบสะใจคนดู (หัวเราะกันหนักมาก)
เปิดอ่าน 10,549 ครั้ง

ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
เปิดอ่าน 12,093 ครั้ง

10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
เปิดอ่าน 5,369 ครั้ง

แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
เปิดอ่าน 9,668 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ