ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,379 ครั้ง
หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้

Advertisement

หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้


 

 

        การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ จำเป็นต้องมีวิธีสอนที่แตกต่างไปจากเด็กปกติ เพื่อสนองความต้องการพิเศษของนักเรียนเหล่านี้ ซึ่งมีหลักการสอนดังนี้

 

                1.ครูต้องคำนึงถึงความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพราะนักเรียนจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กปกติ ก่อนทำการสอนสิ่งใดครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนนานๆ เมื่อเด็กมีความพร้อมแล้วครูจึงทำการสอนวิชานั้นๆ

 

                2.สอนตามความสามารถและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดยจัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของนักเรียนคนนั้น

 

               3. สอนตามระดับสติปัญญา เพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีระดับสติปัญญาต่ำกว่านักเรียนทั่วไปที่มีอายุเท่ากัน

 

              4. ยอมรับความสามารถและพยายามสร้างเสริมความสามารถของนักเรียนอย่าตามใจคอยช่วยเหลือ หรือลงโทษทั้งทางกายวาจามากเกินไป

 

              5.พยายามฝึกให้นักเรียนช่วยตัวเองให้มากที่สุดจะเป็นการช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นและแบ่งเบาภาระจากผู้เลี้ยงดู

 

              6. สอนตามการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่งงาน เป็นขั้นตอนย่อยๆ หลายๆ ขั้นเรียงตามลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสน ให้นักเรียนประสบความสำเร็จในงานซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่นักเรียน

 

              7. ใช้หลักการสอนแบบ 3R’S คือ

 

                     7.1 Repetition คือการสอนซ้ำและใช้เวลาสอนมากกว่านักเรียนปกติใช้วิธีสอนหลายๆ วิธีในเนื้อหาเดิม

 

                    7.2 Relaxation คือการสอนแบบไม่ตึงเครียด ไม่สอนเนื้อหาวิชาเดียวนานเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมการสอน วิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง ดนตรี เล่านิทาน หรือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

 

                    7.3 Routine คือการสอนให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เป็นกิจกรรมที่ต้องทำสม่ำเสมอในแต่ละวัน

 

                8. สอนโดยการแบ่งหมู่ตามตารางสอนสามารถทำได้ดีในกรณีที่นักเรียนมีระดับสติปัญญาใกล้เคียงกัน

 

                9. เมื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ต้องพยายามแทรกฝึกด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

               10. ต้องช่วยให้เด็กพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง เด็กทุกคนจะเรียนได้ดีถ้าเขามีความรู้สึกประสบความสำเร็จ

 

               11. สอนทีละขั้น จากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว จากง่ายไปหายาก เพื่อไม่ให้เด็กสับสน บางอย่างเด็กปกติในวัยเดียวกันเห็นว่าง่าย แต่เด็กเหล่านี้อาจสับสนไม่เข้าใจ

 

               12. สอนโดยการปฏิบัติจริง 

 

               13. สอนสิ่งที่มีความหมายสำหรับเด็ก และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เด็กเข้าใจยากครูต้องพยายามอธิบายโดยใช้คำง่ายๆ และยกตัวอย่างประกอบ

 

                14. ต้องพยายามจัดการสอน ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อฝึกให้เด็กคิด

 

                15. สอนโดยใช้ของจริง หรืออุปกรณ์ประกอบทุกครั้ง

 

               16. การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ต้องอาศัยแรงจูงใจการเสริมแรง

 

               17. มีการประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

               18. ครูต้องเชื่อว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถและศักยภาพในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้ทุกคน (พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์. 2539 : 15 – 16)

 

            นอกจากนี้ การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ อาจสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มได้ การสอนต้องคำนึงความยากง่ายของเนื้อหา การใช้ภาษาที่นักเรียนสามารถเข้าใจง่ายและมีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้วิธีสอน ที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น (ผดุง  อารยุวิญญู. 2539 : 15-16)

 

          สรุป ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ซึ่งมีความบกพร่องทางด้านความสนใจ ความจำและการถ่ายโยงความรู้ ดังนั้น การสอนควรยึดหลักการสอนในลักษณะเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม สอนตามระดับความสามารถของเด็ก สอนซ้ำๆ เป็นประจำ มีการยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับลักษณะของเด็ก บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด สอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง มีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มีการให้แรงจูงใจและให้การเสริมแรง

 

 

ขอบพระคุณที่มาข้อมูล คุณครูวี

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1712 วันที่ 20 พ.ค. 2552


หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

พลูด่าง...ช่วยขจัดมลพิษ

พลูด่าง...ช่วยขจัดมลพิษ


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
คุณครูที่ดีที่สุดของผม

คุณครูที่ดีที่สุดของผม


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
    นิทานให้คติดีๆ

นิทานให้คติดีๆ


เปิดอ่าน 6,395 ครั้ง
"แอ๊บแบ๊ว สาวแว่น สีสวยๆ"

"แอ๊บแบ๊ว สาวแว่น สีสวยๆ"


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(12)

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(12)


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
อาหารอะไร .....ทำให้ปวดหัว

อาหารอะไร .....ทำให้ปวดหัว


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
อยากลืม...เธอ

อยากลืม...เธอ


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
เวลา...  ปัจจัยแห่งความสุข

เวลา... ปัจจัยแห่งความสุข


เปิดอ่าน 6,372 ครั้ง
ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

21 เคล็บลับ....ความงาม

21 เคล็บลับ....ความงาม

เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การอ่านหนังสือต้องรู้จักวิธีถนอมสายตา
การอ่านหนังสือต้องรู้จักวิธีถนอมสายตา
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาษารัก
ภาษารัก
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

เรื่องจริง...ไม่อิงนิยาย..
เรื่องจริง...ไม่อิงนิยาย..
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

รวบแก๊งนศ.ชายหญิงมั่วยาบ้าพร้อมของกลาง 800 เม็ด
รวบแก๊งนศ.ชายหญิงมั่วยาบ้าพร้อมของกลาง 800 เม็ด
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

ทำให้คนรัก ด้วย....หลัก3 อ
ทำให้คนรัก ด้วย....หลัก3 อ
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
เปิดอ่าน 13,860 ครั้ง

 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
เปิดอ่าน 14,004 ครั้ง

การวัดความกดอากาศ
การวัดความกดอากาศ
เปิดอ่าน 23,954 ครั้ง

4 จุดภายในบ้าน ที่ควรตรวจสอบ ป้องกันผู้สูงวัยลื่นล้ม เสี่ยงอันตราย
4 จุดภายในบ้าน ที่ควรตรวจสอบ ป้องกันผู้สูงวัยลื่นล้ม เสี่ยงอันตราย
เปิดอ่าน 1,508 ครั้ง

ต้นขาไก่ ใบหมักเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา
ต้นขาไก่ ใบหมักเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา
เปิดอ่าน 19,945 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ