ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เรียงความเรื่อง"เรารักพระเจ้าอย่หัวและพระราชินี"


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 7,064 ครั้ง
เรียงความเรื่อง"เรารักพระเจ้าอย่หัวและพระราชินี"

Advertisement

 

 

เรียงความเรื่อง  เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

 

----------------------------------

               

คนไทยทั้งประเทศ  น้อมดวงใจทุกล้านดวง  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ  ที่ทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัว           และพระราชินี  ที่ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นพสกนิกรในทั้งสองพระองค์

 

                คนไทยทั้งในประเทศไทยและในทุกมุมโลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   หาที่สุดมิได้  ที่ทั้งสองพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม  เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันล้นพ้น       เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ  และเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถที่นานาอารยประเทศทรงยกย่องพระเกียรติคุณ  ทรงมีพระราชดำริโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณูปการกว่า  ๓,๐๐๐  โครงการ  ทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละกำลังแรงพระวรกาย  กำลังแรงพระราชหฤทัย  กำลังแรงพระราชทรัพย์               ส่วนพระองค์  พระราชทานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พสกนิกรทั้งหลายสามารถยืนหยัดต่อสู้                ดำรงอยู่ในโลกที่ผันผวนเพราะปัญหานานาประการได้อย่างมั่นคง 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริโครงการและหลักแนวคิดปรัชญาใน              การดำรงชีวิตที่มั่นคงและมีความสุข  อาทิ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักสร้างฐานะทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  อยู่ในความพอดี  พอมี  พอกิน    อย่างมีความรอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง  ในการใช้วิชาความรู้ที่ตนมี  ควบคู่ไปกับคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทน              ใช้สติปัญญา  และรู้จักแบ่งปัน  รู้จักประมาณตน  มีเหตุ  มีผล  และมีความมุ่งมั่น  มีภูมิคุ้มกันที่ดี                  จึงจะนำไปสู่ชีวิตที่มีความพอเพียง  อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล  มั่นคง  มั่งคั่ง             ยั่งยืน  และมีความเป็นสุข  นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ดี ๆ เช่น  โครงการแก้มลิง  ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โครงการแกล้งดิน  แก้ปัญหาดินเปรี้ยว  โครงการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งและลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน  อีกทั้งยังทรงเป็นนักประดิษฐ์  เช่นประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา  ทรงเป็นนักกีฬา  จนได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬา

 

/ซีเกมส์

 

 

ซีเกมส์  ทรงเป็นนักดนตรี  และพระราชนิพนธ์เพลงซึ่งมีเพลงพระราชนิพนธ์  อย่างหลากหลายและไพเราะ  ทรงเป็นนักวางแผน นักคิด  นักพัฒนาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทันสมัย                 ทรงมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นคู่พระบารมีที่สง่างามเพียบพร้อมที่เคียงข้างพระองค์  พระราชินี  ผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน ทรงมีโครงการพระราชดำริมากมาย และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ต่อปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการป่ารักน้ำ  โครงการศูนย์ศิลปาชีพ  ซึ่งขยายออกไปยังถิ่นทุรกันดาร  เช่น  ในจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านปะอาว  จังหวัดอำนาจเจริญที่บ้านคำพระ จังหวัดยโสธรที่บ้านขุมเงิน  เป็นต้น 

 

โครงการเหล่านี้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงหม่อนไหมเป็นอาชีพเสริม ทอผ้าไหมมัดหมี่ ในแทบทุกจังหวัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น  ในจังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  ยโสธร  ล้วนแต่มีชื่อเสียง  สวยงาม ทรงคุณภาพ  และทรงคุณค่า  ส่งขายทั่วประเทศ   และทรงเป็นต้นแบบในการใช้ผ้าไทย  ทรงนำไปจัดแสดงประชาสัมพันธ์ยังต่างประเทศมากมายหลายครั้ง  ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยจนชาวต่างประเทศรู้จักกันทั่วไป  ทำให้ผ้าไหมไทนโด่งดังไปทั่วโลก 

 

นอกจากนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในทุกถิ่นที่ไม่ว่าจะอยู่    ที่แห่งใด  จะเป็นแดนศิวิไลซ์หรือแดนแสนกันดารสักเพียงใด  ทั้งสองพระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อย  ทรงตรากตรำพระวรกาย          กรำแดดกรำฝน  ทรงสู้ทนลำบากเยี่ยมเยียนอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์  ทั้งเหนือ  กลาง  อีสาน  ใต้  มิเคยหวั่นไหวกับความยากลำบาก  กลับทรงมีแต่ความห่วงใย  ทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากลำบากให้หายสิ้น  ยังแต่ความปิติยินดีเป็นสุขล้นพ้น  เช่นทรงพระราชทานแนวคิดในการแก้ไขปัญหา    จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า  ผู้ที่เข้าไปแก้ปัญหาต้องเข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา  จึงจะแก้ปัญหาได้ 

 

/ครั้งยังเป็นเด็ก

 

 

 

 

ครั้งยังเป็นเด็กคุณครูเล่าให้ฟังว่า  เวลาที่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชนิเสด็จมาเยียมเยียน  จะได้เข้าเฝ้า   รับเสด็จ แม้จะอยู่ห่างจากเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่าน  ก็ยังปิติยินดี  ก้มลงกราบด้วยความจงรักภักดีเทิดทูนบูชายิ่ง  ถือเป็นมหามงคลในชีวิต  รู้สึกเป็นสุขช่างเป็นเหมือนน้ำทิพชโลมใจ                

ดูหายเหนื่อยเหมือนปลิดทิ้งทั้ง ๆ ที่วันนั้นนั่งอยู่กลางแดดกล้าตั้งแต่เช้าจนค่ำ  แต่เวลานาทีนั้นช่างคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างยิ่ง  ที่ได้ยลพระสิริโฉมอันงดงาม นุ่มนวล  ผ่องใส  เยือกเย็น  ของทั้งสองพระองค์  แทบไม่กระพริบตาและรีบประนมมือขึ้นเหนือเศียรแล้วกราบลงกับพื้น  ดังหนึ่งได้กราบแทบเบื้องพระยุคลพระบาทของทั้งสองพระองค์  ซึ่งเป็นภาพที่แสนประทับใจ

 

ยิ่งในวันเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ  ๖๐  ปี  การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของปวงชน ชาวไทยอย่างเนืองแน่นและพร้อมเพรียงกัน  เต็มลานถนนหน้าพระราชวัง  เหลืองไปทั้งแผ่นดิน  ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อต่าง ๆ  แม้ไม่มีโอกาสได้มาร่วมในงานพระราชพิธีนั้นเพราะอยู่ในถิ่นห่างไกล   ก็ยังชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาปราโมทย์  จนน้ำตาไหลออกมาแทบไม่รู้สึกตัว  เป็นน้ำตาแห่งความปิติ  น้ำตาแห่งความสุข  ความชื่นชมในพระบารมีที่แผ่ไพศาล  ที่แม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังทึ่งในความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย  ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้นำเสนอพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจาย         ไปทั่วโลก  รวมทั้งข่าวประชาชนไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นล้นหลามทั่วทุกสารทิศ  ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ช่างเป็นภาพที่ประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่รู้ลืม

 

ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑  พรรษา  และทรงครองสิริราชสมบัติครบ  ๖๑  ปีด้วย  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญ   พระชนมายุครบ  ๗๗  พรรษา  ในวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๒  ถือเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่ง               ที่ปวงชนชาวไทยจักได้แสดงพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ร่วมมือ   

 

/ร่วมใจกัน

 

 

 

 

 

ร่วมใจกันเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์  ด้วยการกระทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน    สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดแก่คนในชาติ    น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม    ปลูกจิตสำนึกของชนในชาติให้เป็นคนดีมีความรู้อยู่เป็นสุข    น้อมนำเอาประวัติศาสตร์ของชาติมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาประเทศ    สิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ของใคร  มิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอน  หากแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่จะร่วมกันสร้างสรรค์อย่างเร่งด่วน  และจรรโลงคงไว้ตราบนาน เท่านาน  เพราะเรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่จะทำให้ไทยเราเป็นหนึ่งเดียวก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

                จากวันนั้นถึงวันนี้ความจงรักภักดียังไม่เปลี่ยนแปลง  ในดวงใจดวงน้อยของข้าพระพุทธเจ้าชาวไทย  ยังเปี่ยมล้นทั้งสี่ห้องดวงใจ  และจะไม่มีวันลบเลือนไปจากดวงใจเป็นแน่แท้  ทั้งนี้เพราะทั้งสองพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองปกป้องคุมครองภยันตราย  ให้ร่มเงา  ประดุจพ่อและแม่แห่งแผ่นดินที่ทรงปกป้องคุ้มครองลูกให้อยู่รอดและปลอดภัย  ทรงเปรียบเสมือนน้ำทิพที่ชโลมจิตใจ          ของปวงชนชาวไทยให้เยือกเย็นลง  เปรียบเสมือนเทพไท้เทวาที่คอยเนรมิตเสกสรรปั้นแต่งให้ประเทศชาตินี้อยู่เย็นเป็นสุขสถาพร   จะรอช้าอยู่ทำไมมาร่วมแรงร่วมใจสรรค์สร้างความดี  สร้างความสมัครสมานสามัคคี  ถวายความจงรักภักดี  แด่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี  พระผู้ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อและแม่แห่งแผ่นดิน   

 

ถึงเวลาแล้วที่  เราคนไทยใจกตัญญู  รู้คุณชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  จะต้องปฏิบัติตนให้ได้ตามคำปฏิญาณตนที่เราได้กล่าวเสียงดังกึกก้องในห้องประชุมเมื่อครั้งที่เรายังเล็กอยู่  บัดนี้เรา   หลาย ๆ ท่าน  ได้เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง  ถึงเวลาที่เราจะได้แสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดี  ความกตัญญูรู้คุณ  สมดังคำปฏิญาณตนนั้น  เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดี ๆ แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่น

 

/หลังนำไป

 

 

 

หลังนำไปเป็นแบบอย่างในวันข้างหน้า  เพื่อความมีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมือง  เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนของปวงชนชาวไทย  เพื่อถวายเป็นของขวัญเนื่องในวโรกาสอันสำคัญยิ่งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-            ราชินีนาถ    อันเป็นที่รักเคารพบูชาเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย

 

 

----------------------------------------

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3792 วันที่ 1 ก.ค. 2552


เรียงความเรื่อง"เรารักพระเจ้าอย่หัวและพระราชินี"เรียงความเรื่องเรารักพระเจ้าอย่หัวและพระราชินี

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เข็มนาฬิกากับหน้าที่ ...>>>

เข็มนาฬิกากับหน้าที่ ...>>>


เปิดอ่าน 6,423 ครั้ง
ยิ้ม.....

ยิ้ม.....


เปิดอ่าน 6,482 ครั้ง
เค้กวันหย่า(ไอเดียสุดยอด)

เค้กวันหย่า(ไอเดียสุดยอด)


เปิดอ่าน 6,408 ครั้ง
จะทำพินัยกรรมอย่างไร

จะทำพินัยกรรมอย่างไร


เปิดอ่าน 6,452 ครั้ง
คำกลอนเกี่ยวกับครู

คำกลอนเกี่ยวกับครู


เปิดอ่าน 7,733 ครั้ง
พ่อของฉัน

พ่อของฉัน


เปิดอ่าน 6,420 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

จงมองความรักด้วยความอ่อนโยน

จงมองความรักด้วยความอ่อนโยน

เปิดอ่าน 6,411 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
เปิดอ่าน 6,403 ☕ คลิกอ่านเลย

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
เปิดอ่าน 6,442 ☕ คลิกอ่านเลย

แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เปิดอ่าน 6,420 ☕ คลิกอ่านเลย

...เรียน ผ้เข้ามาแสดงความคิดเห็น"mymeanmeak.kroobannok"....
...เรียน ผ้เข้ามาแสดงความคิดเห็น"mymeanmeak.kroobannok"....
เปิดอ่าน 6,416 ☕ คลิกอ่านเลย

***ท่องทะเลที่..."เกาะหมาก"***
***ท่องทะเลที่..."เกาะหมาก"***
เปิดอ่าน 6,409 ☕ คลิกอ่านเลย

Welcome to Kalasin
Welcome to Kalasin
เปิดอ่าน 6,425 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1
เปิดอ่าน 6,148 ครั้ง

4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
เปิดอ่าน 64,667 ครั้ง

รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
เปิดอ่าน 18,258 ครั้ง

วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก
เปิดอ่าน 30,272 ครั้ง

สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
เปิดอ่าน 30,419 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ