ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) แผนที่ 1


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,425 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI) แผนที่ 1

Advertisement

❝ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความสนใจของนักเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบ อยู่ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมดแล้ว มีครูคอยชี้แนะอย่างใกล้ชิด ❞

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง คำนาม เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. สาระสำคัญ
การเรียงลำดับในประโยคมีความสำคัญยิ่งต่อการสื่อสาร ดังนั้นการศึกษาเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำได้ชัดเจน นำไปใช้เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำนามใช้ในภาคประธานของประโยคเมื่อทำหน้าที่เป็นประธาน ใช้ในภาคแสดงเมื่อเป็นกรรม หรือส่วนเติมเต็ม ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อใช้คำนามให้เหมาะแก่ชนิดและหน้าที่จึงเป็นสิ่งจำเป็น
๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปลายทาง
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคำนามและหน้าที่คำนาม
๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนำทาง
๒.๑ อธิบายความหมายของคำนามและบอกหน้าที่คำนาม
๒.๒ จำแนกประเภทได้ พร้อมยกตัวอย่างได้
๓.๓ เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ สามารถใช้คำนามได้ถูกต้องเหมาะสม

๓. สาระการเรียนรู้
๑. ความหมายของคำนาม
๒. ชนิดและหน้าที่ของคำนาม

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนำ
๑. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
๒. ครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำนามและหน้าที่
คำนาม


ขั้นสอน
๓. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำนามและหน้าที่คำนาม
๔. นักเรียนสนทนาและทบทวนความรู้เดิม เกี่ยวกับคำนามและหน้าที่ของคำนาม
๕. ครูแนะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ให้นักเรียนเข้าใจก่อนเข้าบทเรียน
๖. แนะนำขั้นตอนวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๗. นักเรียนเข้าบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยครูคอยช่วยเหลือและดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
๘. นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และตอบคำถามท้ายเรื่อง
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย สรุปความหมายและชนิดของคำนาม
ชั่วโมงที่ ๒
ขั้นนำ
๑. นักเรียนทบทวนขั้นตอนวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๒. นักเรียนเข้าบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยครูคอยช่วยเหลือและดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ขั้นสอน
๓. นักเรียนศึกษาหน้าที่ของ คำนาม
๔. นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจหน้าที่ของคำนามในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และตอบคำถามในแบบฝึกหัดท้ายเรื่อง
ขั้นสรุป
๕. นักเรียนสรุปเนื้อหาเรื่อง คำนาม ที่ได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำนาม
๖. นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผล เสนอแนะ ความเห็นเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
๗. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหาเรื่อง คำนาม ที่ได้รับเพิ่มเติมลงในสมุดจดงาน
๘. ครูบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินผลเรื่อง คำนาม
๙. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง คำนาม

๕. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง “คำนาม” และเฉลย
๒. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “คำนาม” และเฉลย
๓. หนังสือสารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กรมวิชาการ
๔. บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำนาม
๕. คอมพิวเตอร์
๖. แบบฝึกหัดเรื่อง “คำนาม”

๖. การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล
๑.๑ ทดสอบก่อนเรียน
๑.๒ ทดสอบหลังเรียน
๑.๓ สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
๑.๔ ตรวจแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๒. เครื่องมือวัด
๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน
๒.๒ แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๒.๔ แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๓. เกณฑ์การวัด/ประเมินผล
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคะแนนจากการแบบทดสอบก่อนเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคะแนนจากการแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีระดับพฤติกรรมทางการเรียนในระดับ ๓ / ดี
๓.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคะแนนจากการตรวจแบบฝึกหัดร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7430 วันที่ 16 ส.ค. 2552


แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) แผนที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)แผนที่1

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เสียวฟันบ่อย ๆ..... มีทางออก

เสียวฟันบ่อย ๆ..... มีทางออก


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
ขำขำ : ไส้ติ่งอักเสบ

ขำขำ : ไส้ติ่งอักเสบ


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
ร้ไว้ก็ดี

ร้ไว้ก็ดี


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
เห็นได้ไม่บ่อยนัก...!!

เห็นได้ไม่บ่อยนัก...!!


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ลูกศิษย์กับครู...เมื่อ...สบู่เปลี่ยนสี..

ลูกศิษย์กับครู...เมื่อ...สบู่เปลี่ยนสี..

เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ไปเจอเรื่อง...วิธีสร้างบ้านริมบึง....เลยเอามาฝาก...
ไปเจอเรื่อง...วิธีสร้างบ้านริมบึง....เลยเอามาฝาก...
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

 อะไรเอ่ย?.......  ทั้งสวย.....ทั้งหอม.....
อะไรเอ่ย?....... ทั้งสวย.....ทั้งหอม.....
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

ศิลปะในการครองใจคน...
ศิลปะในการครองใจคน...
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

แนะนำตัวละคร.....เรื่องพระอภัยมณี......ให้คุณรู้จัก
แนะนำตัวละคร.....เรื่องพระอภัยมณี......ให้คุณรู้จัก
เปิดอ่าน 7,280 ☕ คลิกอ่านเลย

ปฏิทินวาโก้ ปี 2010 มาแล้วจ้า!!!
ปฏิทินวาโก้ ปี 2010 มาแล้วจ้า!!!
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

แบบฝึกหัด......เรื่องการแต่งโคลง
แบบฝึกหัด......เรื่องการแต่งโคลง
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ชุดประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน
ชุดประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน
เปิดอ่าน 36,204 ครั้ง

วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
เปิดอ่าน 10,212 ครั้ง

วิธีรับมือกับแก๊สน้ำตา และสารเคมี
วิธีรับมือกับแก๊สน้ำตา และสารเคมี
เปิดอ่าน 22,790 ครั้ง

คุณประโยชน์ต่างๆของผักโดยเฉพาะ
คุณประโยชน์ต่างๆของผักโดยเฉพาะ
เปิดอ่าน 12,999 ครั้ง

แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
เปิดอ่าน 10,821 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ