ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ทฤษฎีทางด้านการบริหาร (ต่อ)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,438 ครั้ง
ทฤษฎีทางด้านการบริหาร (ต่อ)

Advertisement

 

ทฤษฎีทางด้านการบริหาร (ต่อ)

 

4.ทฤษฎีการบริหารร่วมสมัย (Contemporary viewpoints)
        
4.1 การบริหารตามทฤษฎีระบบ (System theory)

        General system

        Open system

4.2 ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency theory)

4.3 ทัศนะการบริหารที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging views)

 

4.1 การบริหารตามทฤษฎีระบบ (System theory)

         ระบบทั่วไปและระบบสังคม (เปิดและปิด)

         ระบบคือการหลอมรวมกันขององค์ประกอบต่างๆอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขและทำงานอย่างร่วมมือกันเพื่อให้งานนั้นบรรลุผล

         ระบบต้องมีการจัดอย่างเป็นเอกภาพซึ่งอาจประกอบด้วยส่วนต่างๆ องค์ประกอบหรือระบบย่อย ที่เป็นอิสระต่อกันแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันของระบบใหญ่ (Suprasystem)

         Source: Kimbrough & Nunnery, 1976, p.73

 

Open system

         ได้รับแรงบันดาลใจจากงานของ Ludwig von Bertalanffy, นักทฤษฎีเชิงชีวะวิทยา

         พัฒนาในปี 1950s and 1960s

         พัฒนาภายใต้หลักการที่ว่า องค์การ เช่น ร.ร.และการบริหาร ร.ร. อยู่ในระบบเปิดซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

         เพื่ออยู่รอดองค์การต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

Source: Morgan (1997, p. 39).

 

Open system

         ระบบเปิด คือระบบของสิ่งมีชีวิต เริ่มต้นจากเซลล์และองคาพยพที่ซับซ้อน 

         เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกซึ่งทำหน้าที่ภายในระบบ

            Source: Morgan, 1997, p. 40.

 

Open system: Daniel Katz & Robert Kahn: The School Social Psychology of Organization, 1966

1. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก

2. องค์การเป็นระบบที่มีทั้งปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)

3. ระบบคือกิจกรรมที่ทำมีลักษณะการทำซ้ำเป็นวงจรต่อเนื่อง (cycles of events) อาศัยการทำงานร่วมกัน   ในองค์การ

4. การหยุดความเสื่อมขององค์การหรือสถาบัน (Negative entropy): ระบบปิดเสื่อมสลาย ระบบเปิดรักษาสภาพตนเอง Offset entropic tendencies

5. ความสามารถในการดำรงอยู่ (Homeostasis): self-regulation and the ability to maintain a steady state. นำเข้าทรัพยากรจากภายนอก ผลิตออกไป

 

6. ความแตกต่าง (Differentiation) มีความแตกต่างทางหน้าที่ มีความหลากหลายของความชำนาญการ

7.ข้อมูลย้อนกลับ (Negative feedback) ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (input) เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงต่อไป

8. วิธีที่ดีที่สุดมีหลายทาง (Equifinality) # Taylor—one best way (closed system:

 

Kast & Resenzweig, 1972:

Input

Transformation processes

Output

   Feedback

 General System theory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Open system with feedback loop

(Hoy & Miskel, 2001, p. 19)

 

 

Transformation

Process

Input

-People

-Materials

-Finances

 

           

Outputs

-Products

-Services

Environment

Feedback

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency theory)

         ตรงข้าม Taylor & Fayol: แนวทางที่ดีที่สุดมีแนวทางเดียว

         การบริหารขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (Administration depends on situations)

         บริบทของการบริหารต้องดำเนินการเกี่ยวกับความไม่แน่นอน “uncertainty”

         ความต้องการในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายต้องอาศัยความหลากหลายของแนวทางในการตอบสนอง

         อาศัยรูปแบบที่แตกต่างกัน

         รูปแบบภาวะผู้นำต้องแตกต่างกันเมื่อแก้ปัญหาที่ต่างกัน

 

The context of contingency theory

         A = a situation (threat or problem)

         B = contingency plans

         C = outcome (safety and security)

         Relationship between A and C is moderated by B.
Ex: Gunman and contingency plans in case of hijack

 

Ex: Gunman and contingency plans in case of hijack

1. proceed established destination

2. attempt to overpower

3. talk the gunman out of intentions

4. feign mechanical problem and descend toward the nearest airport

5. argue that no more fuel nor the map for such as trip;

What about in case of the unrest? What do you think?

 

4.3 ทัศนะการบริหารที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging views)

         ทฤษฎี Z

         การบริหารคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM)

         การบริหารแบบเน้นวัตถุประสงค์ (Management by objectives: MBO)

         Postmodern theory

         Critical theory

         Feminism

 

ทฤษฎี Z

         พัฒนาโดย William Ouchi

         หลักการบริหารแบบญี่ปุ่น (Japanese management)

         บูรณาการระหว่างแนวคิดแบบอเมริกันและญี่ปุ่น

 

หลักการทฤษฎี Z

         ความมั่นคงในงาน

         มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

         รับผิดชอบเป็นรายบุคคล

         เพิ่มคุณภาพ

         มีนโยบายความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

         เน้นการควบคุมไม่เป็นทางการ

         เปิดโอกาสในอาชีพที่กว้างขึ้น

         มีคุณภาพชีวิตทั้งในการทำงานและครอบครัว

 

การบริหารคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM)

         ถูกพัฒนาในยุคแข่งขันทางเศรษฐกิจ

         เน้นความรับผิดชอบต่อการผลิตหรือการให้บริหารที่มีคุณภาพ

         กระตุ้นให้คนงานแต่ละฝ่ายพัฒนางาน

         มีพื้นฐานจาก TQC (Total Quality Control)

         เน้นความมีพันธะผูกพันกับองค์การ

         พยายามปรับปรุงคุณภาพเพื่อเป้าหมายองค์การ

         ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

การบริหารแบบเน้นวัตถุประสงค์ (Management by objectives: MBO)

         พัฒนาโดย Peter Drucker (1983)

         บุคคลรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่

         มีทิศทางในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน

         ทำงานเป็นทีม

        ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์รวมขององค์การ

        การมีส่วนร่วมในการทำงาน

        มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)

        มีการกำหนดระยะเวลาให้จัดเจนในการวางวัตถุประสงค์ เตรียมการ ดำเนินงานและรายงานผล

 

Postmodern  theory (ทฤษฎี Postmodern)

         Derrida (1978) & Foucault (1983)

         โต้แย้งเกี่ยวกับคติฐานพื้นฐาน (basic assumptions) ของวิทยาศาสตร์ทางสังคม

         ปฎิเสธความรู้ของศาสตร์มาตรฐานทางองค์กรและทฤษฎี

         ไม่มีความจิรงเพียงความจริงเดียว ไม่มีแนวทางการนำเสนอความรู้เพียงแนวทางเดียว

         มีรูปแบบที่หลายหลายในการนำเสนอถ่ายทอดความรู้

         โลกนี้ประกอบด้วยโครงสร้างที่หลายหลายและความจริงในโลกก็ปรากฎอยู่อย่างหลากหลาย

         เป้าหมายคือวิเคราะห์เปิดโปงให้เห็นจุดอ่อนของความรู้และสังคมศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะทฤษฎีองค์การร่วมสม

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8773 วันที่ 11 ต.ค. 2552


ทฤษฎีทางด้านการบริหาร (ต่อ)ทฤษฎีทางด้านการบริหาร(ต่อ)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

รวมบทอาขยาน

รวมบทอาขยาน


เปิดอ่าน 6,406 ครั้ง
คุณ.....สะระแหน่

คุณ.....สะระแหน่


เปิดอ่าน 6,395 ครั้ง
เรื่องเล่าของนางกวัก

เรื่องเล่าของนางกวัก


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
 9 เทคนิค.....รู้ทันจอมโกหก

9 เทคนิค.....รู้ทันจอมโกหก


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
<<<...ทำ..ในสิ่งที่อยากจะทำ... >>>

<<<...ทำ..ในสิ่งที่อยากจะทำ... >>>


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
หวานได้ไม่ทำลายสุขภาพ

หวานได้ไม่ทำลายสุขภาพ


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ฝนกรด ( Acid Rain) คืออะไร เกี่ยวอะไรกับ ขบวนการออกซิเดชั่น

ฝนกรด ( Acid Rain) คืออะไร เกี่ยวอะไรกับ ขบวนการออกซิเดชั่น

เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

ห้องเรียน?เถ้าแก่? การศึกษาแนวใหม่ในจีน
ห้องเรียน?เถ้าแก่? การศึกษาแนวใหม่ในจีน
เปิดอ่าน 6,394 ☕ คลิกอ่านเลย

**ปลายฝน..ต้นหนาว**>>>ชมภาพฝนสวย..ซึ้ง...เพลงเพราะๆประทับใจ..ที่กลับมาส่งท้ายกันครับ
**ปลายฝน..ต้นหนาว**>>>ชมภาพฝนสวย..ซึ้ง...เพลงเพราะๆประทับใจ..ที่กลับมาส่งท้ายกันครับ
เปิดอ่าน 6,402 ☕ คลิกอ่านเลย

    พี่ครูครับ.*** อยู่อย่างไร...?  จะเลี้ยงใจให้เพียงพอ
พี่ครูครับ.*** อยู่อย่างไร...? จะเลี้ยงใจให้เพียงพอ
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

ครั้งแรกในโลก....ช่วยชีวิต"พังกำไล"ด้วยวิธีฉีดสเต็มเซลล์...
ครั้งแรกในโลก....ช่วยชีวิต"พังกำไล"ด้วยวิธีฉีดสเต็มเซลล์...
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

บทเรียนสำเร็จรูป การเขียนกลอนแปด ชุดที่ 1 รวมพวกเดียวกันก่อน
บทเรียนสำเร็จรูป การเขียนกลอนแปด ชุดที่ 1 รวมพวกเดียวกันก่อน
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
เปิดอ่าน 17,432 ครั้ง

6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
เปิดอ่าน 12,069 ครั้ง

ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว
เปิดอ่าน 14,577 ครั้ง

เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้
เปิดอ่าน 14,196 ครั้ง

ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้
เปิดอ่าน 9,628 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ