ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การเรียนการสอนผ่าน เว็บ Think.com


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,382 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่าน เว็บ Think.com

Advertisement

 

ประโยชน์ของนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้ระบบไอทีซี

1.             ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น

2.             มีแหล่งความรู้หลากหลายที่สามารถค้นหาผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว

3.             สามรถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน ตลอดจนผู้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั่วโลก

4.             ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่และเรียนรู้ได้ตามความต้องการ

WWW.Think.com คืออะไร

                Think.com คือ Website เพื่อการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือออนไลน์ จัดเป็นชุมชนโลกเพื่อการเรียนรู้เชื่อมโยงโรงเรียน ครู และนักเรียนจากทั่วโลกให้สามารถร่วมมือกันในโปรเจคแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน

การเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ Think.com  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิเพื่อการศึกษาออราเคิลดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนและครู เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดย Oracle Education Foundation เป็นฟรีเว็บไซต์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอน การดำรงชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะของ Think.com ประกอบด้วยสาระสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.โครงการเรียนรู้

ครูสอนสามารถผสานรวมการเรียนรู้ในโปรเจคเข้ากับหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21

2. เว็บเพจส่วนบุคคล

ครูและนักเรียนสามารถสร้างเว็บของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ เครื่องมือในการเผยแพร่แบบง่าย ๆ ช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเนื้อหาและดึงดูดบุคคลอื่นในกระดานออนไลน์

3. ผู้อ่านทั่วโลก

นักเรียนจะมีแรงบันดาลใจให้เผยแพร่ความคิดและสื่อสารกับเพื่อน ๆ ทั่วโลกโรงเรียน             ต่าง ๆ จากหลากหลายประเทศสามารถพบปะกันทางออนไลน์และนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

4. คุณประโยชน์

ทำให้นักเรียนต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ความคิด หรือสื่อสารกับบุคลอื่นจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้ www.Think.com นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมาย

5. เรื่องราวชวนคิด

Oracle Education และ Oracle มีโปแกรมที่น่าสนใจอีกสองโปรแกรม ได้แก่ ThinkQuest คือ การแข่งขันระดับนานาชาติที่ทีมชนะเลิศสามารถเลือกหัวข้อและสร้างเว็บไซต์ และOracle Academy ช่วยทำการฝึกอบรมทักษะด้านไอทีและธุรกิจไปสู่นักเรียน และนักศึกษาในการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั่วไป

6. เพจผู้ปกครอง

ครูสามารถสร้างเพจผู้ปกครองหรือเผยแพร่ข่าวสารของชั้นเรียน เพจผู้ปกครองจะช่วยเพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลา ผู้ปกครองสามารถเข้าสู่เพจที่ครูสร้างได้ โดยไม่ต้องล็อกอิน

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้ Think.com

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในเรื่องต่าง ๆ ที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสู่โลกของอาชีพ จำเป็นต้องเรียนรู้และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ              ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 – 2554 ที่ได้ให้ความสำคัญการเรียนรู้ในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  เป็นการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT - based   Learning) ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ หลากหลายและเพียงพอ ที่สอดรับกับความต้องการและจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การจัดการเรียนรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

                จากความสำคัญดังกล่าว ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้การสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ Think.com เน้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบทางวิชาการและความสนใจระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

การใช้ เว็บไซต์ Think.com ของผู้สอน

                ผู้สอนสามารถใช้ เว็บไซต์ Think.com ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามประเด็นดังนี้

                1. การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน

2. การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาที่สอน

                3. การสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งบันความรู้

                4. การจัดการความรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การใช้ เว็บไซต์ Think.com ของผู้เรียน

                ผู้เรียนสามารถใช้ เว็บไซต์ Think.com ในการจัดการเรียนการรู้ได้ตามประเด็นดังนี้

                1. การแสดงความคิดเห็น และระดมความคิดเห็น

                2. การแบ่งปันสิ่งที่เรียนกับเพื่อน

                3. การทบทวนเอกสารประกอบการเรียน

                4. การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเว็บ Think.com

                1. เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเว็บ think.com แล้วให้พิมพ์ Username และ Password ที่ท่านได้รับให้ถูกต้องครบถ้วน เสร็จแล้วกดปุ่ม Log in

                2. จากนั้นหน้าจอจะปรากฏ Security Alert ให้ท่านกดปุ่ม Yes

                3. หลังจากนั้นหน้าจะจะปรากฏกรอบของข้อมูลเงื่อนไขในการใช้เว็บ Think.com ขึ้นมาให้ท่านได้อ่าน ได้ทำความเข้าใจถึงกรอบงานที่ท่านสามารถจะทำได้บนเว็บ Think.com นี้ หลังจากที่ท่านได้อ่านข้อความครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม ยอมรับ

                4. หน้าจอจะปรากฏ เพจแรกของฉัน ซึ่งท่านสามารถจัดการตกแต่งปรับเปลี่ยนทั้งข้อความและสีสันตัวหนังสือต่าง ๆ ของเพจแรกของท่านได้ เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มที่แก้ไขข้อมูลของเพจ              (ที่อยู่กลางหน้าจอของเพจแรกนี้) หน้าจอจะปรากฏดังภาพต่อไปนี้ ป้อนชื่อเพจเข้าไป เลือกสี             เลือกแบนเนอร์ เสร็จแล้ว กดปุ่มบันทึก

                5. เสร็จแล้วปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการกดที่ปุ่ม สร้างที่นี่ แล้วเลือกหัวข้อ ผู้เขียน เพื่อพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม หน้าจอจะปรากฏดังภาพข้างล่างนี้ ให้ท่านป้อนข้อมูลที่ท่านต้องการสื่อให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของท่านได้รับรู้ ลงไปในกรอบที่กำหนดให้ เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก

                6. การเปลี่ยนไอคอนส่วนบุคคล หรือ เปลี่ยนรูปภาพ เป็นรูปของผู้เขียนเอง มีวิธีทำได้ดังนี้

                                - กดที่ปุ่ม การตั้งค่าของฉัน แล้วเลือกที่ อัปโหลดไอคอน

                                - เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกหาภาพที่เราต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก

                                - หลังจากนั้นกดปุ่ม เสร็จ หน้าจอจะกลับมาแสดงเพจแรกตามเดิม

                7. การอัปโหลดรูปภาพมาประกอบหน้าเพจแรกของท่าน เลือกปุ่ม สร้างที่นี่ เลือกหัวข้อ อัปโหลดรูปภาพ ตั้งชื่อรูปภาพ เลือกปุ่ม Browse เพื่อเลือกภาพมาใส่ จะพิมพ์คำอธิบายรูปภาพ               ด้วยก็ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก

การเพิ่มหัวข้อในเพจ

                ถ้าต้องการเพิ่มหัวข้อในเพจ ให้กดที่ปุ่ม สร้าง ในกรอบของเพจด้านซ้ายมือ หน้าจะปรากฏดังภาพ ให้ท่านกำหนดชื่อหัวข้อเพจ เช่น อาจกำหนดเป็นหัวข้อ เว็บที่ชื่นชอบ หรือ แหล่งข้อมูล เป็นต้น เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก

การสร้าง Link ไปเว็บอื่น ๆ

                เมื่อท่านเพิ่มหัวข้อเพจได้แล้ว อาจจะเป็นหัวข้อที่ต้องการ Link การทำงานไปยังเว็บอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาหรือค้นคว้าข้อมูล เช่น ถ้าท่านสร้างหัวข้อ เว็บที่ชื่นชอบ เมื่อท่านสร้างเสร็จแล้ว ให้ท่านคลิดเลือกหัวข้อการทำงานที่เพจเว็บที่ชื่นชอบ ทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเพจนี้ให้เรียบร้อย และเมื่อต้องการ Link ไปยังเว็บอื่น ๆ ให้เลือกปุ่ม สร้างที่นี่ แล้วเลือกหัวข้อ ลิสต์ หน้าจอจะปรากฏดังภาพข้างล่าง แล้วทำการป้อนชื่อลิสต์ ป้อนรายการ 1 ในลิสต์ของท่าน ระบุคำอธิบาย และเพิ่มลิสต์ ในส่วนนี้ให้พิมพ์ที่อยู่ของเว็บที่ต้องการลิงค์ไป เช่น ต้องการไปยังเว็บของโรงเรียนราชวินิต ให้พิมพ์ http://www.rnm.ac.th เป็นต้น

                นอกจากนี้ ยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่ท่านสามารถจัดการกับเพจของท่าน ด้วยการเพิ่มหัวข้ออื่น ๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพจของท่านได้ เช่น

                - หัวข้อการอัปโหลดเพลง ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว

                - หัวข้อการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นเนื้อหาวิชาที่ท่านต้องการให้นักเรียนเข้ามา ดาวน์โหลดได้

                - หัวข้อกระดานข่าว

                - หัวข้อการลงคะแนน

                - หัวข้อการระดมสมอง

                -หัวข้อถามผู้รู้

                - หัวข้อการอภิปราย

                ซึ่งในแต่ละหัวข้อ มีวิธีการที่ไม่ยากต่อการสร้างขึ้นมาในเพจของท่าน เนื่องจากเว็บ Think.com ได้ปรับปรุงเมนูการสร้างแบบภาษาไทย ดังนั้นจึงง่ายต่อการสร้างต่อการจัดทำเพจของท่านให้สมบูรณ์น่าสนใจได้

การรับส่งเมล์ใน Think.com

                ถ้าท่านต้องการส่งเมล์ ให้คลิกที่ปุ่ม อีเมล์ ที่อยู่ด้านบนของเพจ หน้าจอจะปรากฏดังภาพ  ถ้าต้องการส่งเมล์ให้กดที่ปุ่ม เขียนอีเมล์ ป้อนชื่ออีเมล์ของเพื่อนที่เราต้องการส่งไปถึง ป้อนหัวข้อเรื่อง ป้อนข้อความที่ต้องการส่ง เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม ส่ง

                การรับเมล์หรือต้องการอ่านเมล์ของท่าน สามารถทำได้ เพียงท่านกดปุ่ม อินบ็อกซ์ หน้าจอจะปรากฏข้อความของเมล์ให้ท่านอ่านได้

การเยี่ยมเพื่อน ๆ

                ในหัวข้อนี้ เมื่อเราคลิกเข้าไปจะพบกับรายชื่อเพื่อนครูด้วยกันที่มีอยู่ในรายการของ Think.com และนักเรียนที่อยู่ในรายการของ Think.com ซึ่งเป็นนักเรียนที่ถูกอนุมัติให้ Account จากอาจารย์ผู้สอนท่านใดท่านหนึ่งแล้ว ใส่ส่วนนี้ ถ้าท่านเลือกชื่อเพื่อนครูหรือชื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่งโดยการคลิกที่ชื่อนั้นท่านสามารถจะเลือกฝากโน้ต หรือส่งเมล์ถึงเพื่อนหรือนักเรียนคนนั้นได้ทันที หากท่านต้องการฝากโน้ตก็ให้คลิกที่ปุ่ม เขียนข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความโน้ตเข้าไป หลังจากนั้นกดปุ่ม บันทึก โน๊ตที่ท่านเขียนก็จะส่งไปยังเพื่อนคนที่ท่านเลือกได้

สรุป

                การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่เรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ด้วยเหตุนี้ การนำเว็บไซต์ Think.com มาใช้บูรณาการในการเรียน          การสอนจึงต้องการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน คงไม่มีผู้เรียนคนไหนอยากเขียนเรื่องราวที่มีผู้อ่านเพียงคนเดียว ซึ่งก็คือผู้สอน การเพิ่มกลุ่มผู้อ่านให้กว้างขึ้นช่วยให้เว็บไซต์ Think.com สามารถเปลี่ยนบทบาทผู้เรียนให้กลายเป็นนักเขียนมัลติมีเดียสำหรับชุมชนออนไลน์ เพื่อให้เพื่อนผู้เรียนสามารถคิดและเรียนรู้ไปพร้อมกัน ดังนั้น การนำการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ Think.com มาใช้ในการเรียนการสอนจึงเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศรัยของผู้เรียน และส่งเสริมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทักษะด้านการอ่าน             คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนอีกด้วย

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3888 วันที่ 15 มี.ค. 2552


การเรียนการสอนผ่าน เว็บ Think.comการเรียนการสอนผ่านเว็บThink.com

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
การดำเนินชีวิตเป็น

การดำเนินชีวิตเป็น


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
พระอาทิตย์ตก เกาะลิเป๊ะ

พระอาทิตย์ตก เกาะลิเป๊ะ


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
ไวรัสคอมพิวเตอร์นาม Mystery

ไวรัสคอมพิวเตอร์นาม Mystery


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
ต้านหวัดด้วยผักและผลไม้

ต้านหวัดด้วยผักและผลไม้


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
ดื่มเบียร์ต้านมะเร็ง....

ดื่มเบียร์ต้านมะเร็ง....


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบ  e-Weblog

คู่มือการใช้งานระบบ e-Weblog


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
อะไรเอ่ย?...แปลกดีแฮะ

อะไรเอ่ย?...แปลกดีแฮะ


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เมื่อลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำแนะนำไม่ให้สติแตก

เมื่อลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำแนะนำไม่ให้สติแตก

เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
แบบประเมินบทบาทสมมติ
แบบประเมินบทบาทสมมติ
เปิดอ่าน 6,746 ☕ คลิกอ่านเลย

      วันแรกเปิดเทอม  ต่อ**เติมความช้ำ ต่อยนักเรียน    สาหัส  2  ราย
วันแรกเปิดเทอม ต่อ**เติมความช้ำ ต่อยนักเรียน สาหัส 2 ราย
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

กระเทียม
กระเทียม
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

สังเกตอาการโรคมะเร็ง
สังเกตอาการโรคมะเร็ง
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

 รู้ไว้ใช่ว่า...ใส่บ่า..แบกหาม....(เรียนรู้....เรื่อง  สมอง....ข้อมูลเชิงลึก..)
รู้ไว้ใช่ว่า...ใส่บ่า..แบกหาม....(เรียนรู้....เรื่อง สมอง....ข้อมูลเชิงลึก..)
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

กาแฟมีประโยชน์ หรือโทษต่อสุขภาพอย่างไร.................
กาแฟมีประโยชน์ หรือโทษต่อสุขภาพอย่างไร.................
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
เปิดอ่าน 10,674 ครั้ง

อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
เปิดอ่าน 16,925 ครั้ง

"หัวใจเต้นผิดจังหวะ" แค่ตื่นเต้นหรือป่วย
"หัวใจเต้นผิดจังหวะ" แค่ตื่นเต้นหรือป่วย
เปิดอ่าน 41,896 ครั้ง

ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
เปิดอ่าน 25,001 ครั้ง

บทบาทของครู
บทบาทของครู
เปิดอ่าน 198,737 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ