ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

1 เมษายน ร่วมยินดีกับ "ข้าราชการพลเรือน"


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,346 ครั้ง
           1  เมษายน ร่วมยินดีกับ "ข้าราชการพลเรือน"

Advertisement

❝ ทำงานประสานร่วม เพื่อความสุขมวลประชา ❞ วันข้าราชการพลเรือน 2552

 
 

วันข้าราชการพลเรือน 2552

ทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันข้าราชการพลเรือน การกำหนดวันดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้มีการถือวันดังกล่าวให้เป็นวันข้าราชการพลเรือนนับแต่นั้นมา
ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2522 อันเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนข้าราชการต่างๆ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ จึงได้ร่วมกันจัดงาน "สัปดาห์การบริหารงานบุคคล" ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยหัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการจัดขึ้นเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น โดยทุกครั้งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดงานส่วนกลาง ด้านในส่วนภูมิภาคจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการกำหนดวันขึ้นมาวันหนึ่งเป็นวันของข้าราชการพลเรือน เพื่อที่ทางราชการจะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้ปฏิบัติมา ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน อันจะทำให้สาธารณชนมองภาพพจน์ที่ดีต่อข้าราชการพลเรือน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากเป็น วันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา
การจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจึงได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา กระทรวงต่างๆ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดแสดงนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน และจะมีการกำหนดหัวข้ออันเป็นจุดเด่นของงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของภารกิจนั้นๆ ในแต่ละปีด้วย อาทิ ในปี พ.ศ. 2522 เน้นบทบาทหน้าที่ขององค์การกลางบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน, ในปี พ.ศ. 2525 เน้นการเสริมสร้างจริยธรรมโดยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ และแนวในการดำเนินการที่จะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, ปี พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับข้าราชการพลเรือน
สำหรับในปี 2552 นี้มีเป้าหมายการจัดงานว่า “เพื่อชาติ เพื่อประชา ร่วมกันฟันฝ่าด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ วันที่ 29 มีนาคม กิจกรรม “การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ส่วนวันที่ 30 มีนาคม จะมีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมถึงพิธีเปิดนิทรรศการ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน จะมีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงาน ก.พ. ได้มีการประมวลและจัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการนำไปถือปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และในวันที่ 2 เมษายน มีการปาฐกถาพิเศษ อภิปราย และเสวนาต่างๆ
สำหรับนิทรรศการจะจัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน ซึ่งจัดแบ่งนิทรรศการเป็น 3 ส่วน คือส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วยพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน และภาพพระราชกรณียกิจ ส่วนที่สองแสดงผลงานและการให้บริการของกระทรวงต่างๆ และส่วนสุดท้าย ส่วนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ หรือติดตามข้อมูลงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ www.ocsc.go.th

 

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในแต่ละปีนี้ นอกจากมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการแล้วนั้น ยังเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่การทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนและผืนแผ่นดินไทยให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง สมดังความหมายของ ข้าราชการ อันหมายถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดี ตามหลักจริยธรรม 5 ประการของข้าราชการไทย คือ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ, โปร่งใสตรวจสอบได้, ไม่เลือกปฏิบัติ และ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง...  ( ขอบคุณ...ฝ่ายประชาสัมพันธ์..สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)
...

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 2614 วันที่ 1 เม.ย. 2552


1 เมษายน ร่วมยินดีกับ "ข้าราชการพลเรือน"

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(23)

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(23)


เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
มีใครสอบ"TKT" Module 3 บ้างคะ?

มีใครสอบ"TKT" Module 3 บ้างคะ?


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
อยู่กับงูเห่า ...

อยู่กับงูเห่า ...


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
วันครู

วันครู


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
พ่อและแม่...แพ้เสมอ‏

พ่อและแม่...แพ้เสมอ‏


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สถาบัน ATC รับติวGED (5 Subjects), IGCSE, GCE , As, A2,  A Level, IB,  SAT, SATII , CU-TEP, CU-AAT,

สถาบัน ATC รับติวGED (5 Subjects), IGCSE, GCE , As, A2, A Level, IB, SAT, SATII , CU-TEP, CU-AAT,

เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ชูเมนูสมุนไพร....ลดคอเลสเตอรอล
ชูเมนูสมุนไพร....ลดคอเลสเตอรอล
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

สวยสบาย...ใน 5 นาที
สวยสบาย...ใน 5 นาที
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

แนะวิธี....ปรับอารมณ์บูดอย่างง่ายใน 5 นาที
แนะวิธี....ปรับอารมณ์บูดอย่างง่ายใน 5 นาที
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

พระนอนสมัยทวารวดี...ยังมีอยู่
พระนอนสมัยทวารวดี...ยังมีอยู่
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

เงิน-ทะเบียนสมรส-พิธี-เรือนหอ ฯลฯ...10 สิ่งที่ควรเคลียร์ก่อนแต่ง
เงิน-ทะเบียนสมรส-พิธี-เรือนหอ ฯลฯ...10 สิ่งที่ควรเคลียร์ก่อนแต่ง
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

มอหินขาว : กองหินมหัศจรรย์ !!!! ประเทศไทย
มอหินขาว : กองหินมหัศจรรย์ !!!! ประเทศไทย
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
เปิดอ่าน 32,475 ครั้ง

6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
เปิดอ่าน 12,024 ครั้ง

เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เปิดอ่าน 9,821 ครั้ง

ประโยชน์ของการหัวเราะ
ประโยชน์ของการหัวเราะ
เปิดอ่าน 8,693 ครั้ง

ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
เปิดอ่าน 8,611 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ