ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยการดำเนิน กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 105 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา จำนวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครู ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ผลการประเมิน สรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินความสอดคล้องของบริบทโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563

1.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 1 ข้อ

1.2 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียนมีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 , S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ

2. ผลการประเมินความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยการดำเนินงานโครงการส่งเสริม รักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563

2.1 ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความพร้อม ความ เหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ

2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน มีความพร้อม ความ เหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 ,S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563

3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ใน ระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ

3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563

4.1 ผลการประเมินด้านผลการผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวม ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่านประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ

โพสต์โดย songsak99 : [9 มิ.ย. 2564 เวลา 18:58 น.]
อ่าน [699] ไอพี : 184.22.127.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ