ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ทำไม ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องใช้การจูงใจในการบริหารงาน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,397 ครั้ง
ทำไม ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องใช้การจูงใจในการบริหารงาน

Advertisement

 

ทำไม ? ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องใช้การจูงใจในการบริหารงาน

                องค์กรมีส่วนประกอบไปด้วย โครงสร้างการบริหารงาน ระบบการบริหารงาน พนักงานในการปฏิบัติการหรือดำเนินการ และทั้งสามองค์ประกอบนั้นย่อมต้องมีความสัมพันธ์กัน ประสานกันเมื่อองค์ประกอบดำเนินเป็นไปอย่างสัมพันธ์กันแล้วก็ย่อมทำให้องค์กรประสบผลสำฤทธิ์ในทุกด้าน อาทิเช่น เสถียรภาพการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านลูกค้า การเงินหรือผลกำไร แต่ในทุกกระบวนการนั้นการที่จะทำให้องค์ประกอบทั้งสามสานสัมพันธ์กันแบบระบบได้นั้นย่อมต้องอาศัยเครื่องมือหรือกลยุทธ์ในการบริหารงาน นั้นก็คือ การจูงใจ การจูงใจในบางตำราได้กล่าวไว้ว่า การจูงใจนั้นมีความจำเป็นต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจูงใจภายในหรือการจูงใจภายนอกเป็นสิ่งที่กระตุ้นเพื่อให้ลูกจ้างได้เกิดความกระตือรือร้น จากเหตุปัจจัยดังกล่าวการจูงใจจึงเป็น Keyตัวหนึ่งที่ทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ องค์ประกอบขององค์กรทั้งสามนั้นจะดำเนินไปด้วยดีไม่ได้ถ้าไม่มี บุคคล ในที่นี่หมายถึงพนักงานในองค์กร ทั้งโครงสร้างการบริหาร ระบบบริหาร แต่ถ้าพนักงานเหล่านี้ถ้าได้รับการจูงใจจากองค์กรแล้ว ย่อมทำให้เกิดผลดีตามมามากมาย การจูงใจจึงเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ (Motivations is a key success of the organizations) ขององค์กรที่มีความสำคัญและความจำเป็นไม่น้อยเลยทีเดียว

                การนำการจูงใจเข้ามาบริหารงานในองค์กร การจูงใจ ถือเป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรประการหนึ่งที่เป็นผลกับพนักงานโดยตรง เมื่อผู้บริหารนำการจูงใจเข้ามาบริหารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร หลายสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนคือ

1.       พฤติกรรมองค์กร  Organization Behavior

เมื่อพนักงานได้รับการจูงใจตามนโยบายของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นการจูงใจในลักษณะใดก็ตาม พนักงานจะตอบสนองตามนโยบายโดยเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการทำงานให้มีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าเดิม นั้นเพราะ มีเหตุจูงใจเพื่อให้ได้ตามแรงกระตุ้นจากการจูงใจนั้น การจูงใจจึงเป็นกลยุทธ์การปรับพฤติกรรมของพนักงานโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารได้ให้แรงจูงใจกับฝ่ายการตลาดว่า  ถ้าฝ่ายการตลาดสามารถทำ Market Share เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 % พนักงานฝ่ายตลาด ทุกคนจะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 5 % ดังนั้นเมื่อพนักงานฝ่ายการตลาดได้ทราบนโยบายการทำงานของผู้บริหารในการปรับโบนัสเพิ่มขึ้นแต่ต้องเพิ่ม Market Share พนักงานทุกคนจะกระตือรือร้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากคนที่ไม่ค่อยทำงาน ก็กลับขยันทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

2.       วัฒนธรรมองค์กร Cultural  Organization  

วัฒนธรรมองค์กรเป็นอะไรที่มีมานานจะกี่ยุคกี่สมัยวัฒนธรรมองค์กรก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่าย อาทิเช่น  การบริหารงานระบบอาวุโส ใครมาก่อน ใครมาหลัง  ใครอายุมากใครอายุน้อย ระบบการบริหารงานในองค์กรจึงเปลี่ยนไปด้วยความล่าช้า แต่ถ้าผู้บริหารได้นำการจูงใจมาบริหารงาน โดยการกำหนดการจูงใจตามความสามารถของบุคคล พนักงานทุกคนก็จะแสดงความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของการจูงใจนั้นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น พนักงานฝ่ายผลิต ขึ้นตรงกับผู้บริหารอาวุโสท่านหนึ่ง ผู้บริหารองค์กรได้นำนโยบายการจูงใจให้กับฝ่ายผลิตว่า พนักงานท่านใดที่มีจำนวนผลิตเพิ่มขึ้นก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นชิ้นละ 20 บาท และจะพิจารณาให้เป็นหัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต เป็นต้น ดังนั้น ระบบการบริหารอาวุโสโดยการนำการจูงใจเข้ามาบริหารซึ่งพนักงานจะไม่ข้องเกี่ยวใด ๆ กับผู้บริหารอาวุโส

3.       ความจงรักภักดีต่อองค์กร  

เมื่อพนักงานทุกคนได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคง                 ความรับผิดชอบโดยตรง ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส  สวัสดิการ และค่าตอนแทนอื่น ๆ  พนักงานทุกคนจะเกิดความรักและความหวงแหนองค์กรเป็นอย่างมากนั้นเพราะถือว่าองค์กรเปรียบเสมือนสายเลือดที่ให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นผลมาจากการจูงใจทั้งนั้น อาทิเช่น พนักงานที่อยู่ครบ 5 ปี จะมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว หรือ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยดีไม่มีความเสื่อมเสียมีความตั้งใจทำงานก็จะได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นพนักงานยอดเยี่ยมหรือพนักงานดีเด่นแล้วแต่ความเหมาะสม และพฤติกรรมในการหวงแหนองค์กรก็จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด อาทิเช่น   พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งซื่อสัตย์ด้านเวลามาทำงานและการประพฤติตัว   พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและอุทิศตนในการทำงานให้องค์กรโดยไม่มีข้อแม้  พนักงานจะรักษาความลับ   ขององค์กรให้ถึงที่สุดไม่ไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือนำไปบอกเล่าให้กับคู่แข่งขันได้รับทราบความเคลื่อนไหว   พนักงานมีความรักองค์กรและไม่คิดจะเกิดการไม่เปลี่ยนงานใหม่ นั้นเพราะพนักงานได้รับความต้องการตามความประสงค์ของตนเอง และองค์กรก็มีประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง  พนักงานจะปกป้องชื่อเสียงและเกียรติยศขององค์กรไม่ให้เสื่อมเสีย

                ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผู้บริหารจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำการจูงใจมาบริหารงานในองค์กร เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จในทุกด้าน และผลประโยชน์ดังที่กล่าวมาสืบเนื่องมาจากการใช้การจูงใจทั้งหมด ถ้าผู้บริหารเล็งเห็นความสำเร็จขององค์กร ผู้บริหารต้องเล็งเห็นกลยุทธ์ในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จเช่นกัน และเฟืองขององค์กรที่มีความสำคัญที่สุด เป็นทรัพยากรที่          มีคุณค่าต่อองค์ประกอบทั้งสามขององค์กรนั้น คือ บุคคล หรือพนักงาน เมื่อพนักงานทั้งหมดได้รับการจูงใจจากการบริหารงานขององค์กร องค์กรก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์มากมายตามเป้าประสงค์หรือนโยบายที่องค์กรได้วางไว้ ทั้งหมดจึงเป็นเหตุสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องนำการจูงใจเข้ามาบริหารงานเพื่อเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จประการหนึ่ง

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5368 วันที่ 18 ก.ค. 2552


ทำไม ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องใช้การจูงใจในการบริหารงานทำไมผู้บริหารจึงจำเป็นต้องใช้การจูงใจในการบริหารงาน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

 คนขี้อาย

คนขี้อาย


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
ศิลปะบนถนน

ศิลปะบนถนน


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
3 ท่า.....ขาเพรียว

3 ท่า.....ขาเพรียว


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
อ่านใจชายจากการมองกระจก

อ่านใจชายจากการมองกระจก


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
 แนะนำอิสลาม

แนะนำอิสลาม


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

คาถา  3 ดี  4  เศร้าปล่อยเขาไปตามกรรม   ธรรมะผู้ปกครอง

คาถา 3 ดี 4 เศร้าปล่อยเขาไปตามกรรม ธรรมะผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เลือกสีรถ....ให้ถูกโฉลกตามวันเกิด......พร้อมวิธีแก้เคล็ด
เลือกสีรถ....ให้ถูกโฉลกตามวันเกิด......พร้อมวิธีแก้เคล็ด
เปิดอ่าน 6,485 ☕ คลิกอ่านเลย

ฟ.ฟัน..คุณสบายไหม?ขูดหินปูนดีอย่างไร?
ฟ.ฟัน..คุณสบายไหม?ขูดหินปูนดีอย่างไร?
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

ศิลปะ.....บนนาข้าว
ศิลปะ.....บนนาข้าว
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

โครงการพระราชดำริ
โครงการพระราชดำริ
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

รูปหายาก 2
รูปหายาก 2
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

ความอดทน...
ความอดทน...
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
เปิดอ่าน 40,867 ครั้ง

รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
เปิดอ่าน 19,459 ครั้ง

How To Learn English
How To Learn English
เปิดอ่าน 17,895 ครั้ง

สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
เปิดอ่าน 126,696 ครั้ง

การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
เปิดอ่าน 14,153 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ