ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทความ(บทบาทของครูในการใช้เทคนิคการสอน TGTและการสอนความคิดสร้างสรรค์) 25 กค.51


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
บทความ(บทบาทของครูในการใช้เทคนิคการสอน TGTและการสอนความคิดสร้างสรรค์) 25 กค.51

Advertisement

 

บทบาทของครู

      ในด้านเทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้แบบ  TGT

 

                                                                                                                              เอนก  รัศมี

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  1

 

                การเรียนการสอนแบบ  TGT  นั้นป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจมากขึ้น  มีองค์ประกอบ  3  ประการ  คือ

                1. ทีม  (Teams)  แบ่ง่นักเรียนออกเป้ฯ  4-5  ทีม  แต่ละทีมจะมีนักเรียนหลากหลาย  คือ  จะมีนักเรียนที่มีทั้งผลสัมฤทธิ์สูง  ปานกลาง  ต่ำ  และเพศคละกัน  สมาชิกจะอยู่ในทีมอย่างถาวร  แต่ละทีมจะได้รับการฝึกฝนเหมือนกัน  และในทีมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทบทวนสิ่งที่ครูสอน

                2. เกม  (Games)  เกมที่ใช้เป็นการฝึกทักษะ  ซึ่งเน้นที่เนื้อหา  หลักสูตร  นักเรียนจะได้ตอบปัญหา  เกมบัตรคำ  ซึ่งเน้นกฎเกณฑ์พื้นฐานลำดับก่อน หลัง  การแข่งขันที่ยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก

                3. การแข่งขัน  (Tournaments)  การฝึกในทีมจะมีการแข่งขัน  อาจมีอาทิตย์ละ  1 2  ครั้ง  โดยดูจากผลงาน  นักเรียนจะได้เปรียบเทียบคะแนนของแต่ละทีม  ว่าทีมใดคะแนนสูงสุด  ปานกลาง  ต่ำ  คะแนนนี้จะแยกเป็นคะแนนสมาชิกแต่ละคนด้วย

ประเภทของเกม

                1. เกมพัฒนาการ  เป็นเกมแนะนำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

                2. เกมยุทธวิธี  เป็นเกมที่ต้องแก้ปัญหาให้ผู้เล่นสร้างแผนการขึ้นเพื่อจะได้บรรลุจุดประสงค์

                3. เกมเสริมแรง  เป็นเกมที่ช่วยให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ความรู้ต่าง ๆ  และเพิ่มพูนทักษะห้สามารถนำความคิดรวบยอดไปใช้ประโยชน์ได้

หลักในการนำเกมมาใช้ในกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ    จะใช้เกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครูควรมีหลักดังนี้

                                1.เกมที่นำมาสอน  ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

§       ใช้เครื่องมือบ่อย  ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก

§       ควรเป็นการเล่นที่ส่งเสริมทักษะที่สอน

§       นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม

§       การเล่นควรหมาะสมกับวัยของเด็ก

                                2.ผู้สอนต้องสนุกสนานกับการเล่นด้วย

                                3.การเล่นแต่ละครั้งต้องคำนึงถึง

§       การปฏิบัติตามกฎกติกา

§       การมีน้ำใจนักกัฬา  มารยาท  และความยุติธรรม

                                4.ใช้เวบลาในการอธิบายน้อยที่สุดแต่เข้าใจ  เช่น  วิธีเล่นเกม  หน้าที่ของแต่ละคนพอสังเขป

                                5.ควรให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งมาแสดงใก้เพื่อน ๆ ดูก่อนเพื่อความเข้าใจ

                                6.การเล่นแต่ละครั้งอย่าใช้เวลานานเกินไป  ประมาณ  10 15  นาที

                                7.การเล่น  ถ้านักเรียนมากเกินไป  ควรแบ่งกลุ่ม

                                8.เกมที่เต้องดึงดูดความสนใจ  สนุกสนาน  และท้าทายความสามารถของผู้เล่น

                                9.เกมนั้นจะต้องสามารถทำให้การเรียนการสอนไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์

                           เอนก รัศมี

ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  1

 

                การสอน  ให้มีความคิดสร้างสรรค์  เป็นการฝึกเด็กทางสติปัญญาให้มีความคิดระดับสูง  เช่น  เทคนิคการตั้งคำถาม  ต้องให้แปลก  ท้าทาย  เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดหลายแง่  หลายมุม  เกิดแง่คิดใหม่ ๆ ขึ้น ควรเป็นคำถามปลายเปิด คำตอบของเด็กไม่มีถูก-ผิด

                                ตัวอย่าง  คำถามเกี่ยวกับชอล์ก

­        สีขาวเหมือนอะไรในห้องนี้ (ห้องเรียน)

­        มีกลิ่นไหม ถ้ามีเหมือนกลิ่นอะไร

­        มองดูรูปร่างเหมือนอะไรใมนห้องเรียนบ้าง

­        เราทำให้ชอล์กเคลื่อนไหวได้กี่วิธี

­        ถ้าชอล์กไม่เป็นชอล์กเป็นอย่างอื่นได้ไหม อยากจะให้เป็นอะไร

­        อะไรที่ใช้เขียนแทนชอล์กได้

                                       ฯลฯ

                                การสอนฝึกทักษะอุปมาอุปไมย  ได้แก่

                                ­   สิ่งหรือสถานการณ์ซึ่งเหมือนกันคล้ายคลึงกันหรือตรงกัน

                                ­   สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบกันได้

                                ­   คำเปรียบเทียบ  สุภาษิต  คำพังเพย

                               

                                ตัวอย่าง  กิจกรรม

                                Ø ลองคิดดูว่าช้อน  (ที่ใช้รับประทานอาหาร)  กับรถยนต์มีลักษณะเหมือนกันอย่างไร  หรือ  นกกับเครื่องบิน  แมลงปอกับเฮลิคอปเตอร์  เป้นต้น

                                Øคิดหาคำ  หรือเติมคำซึ่งเหมือนกันคู่กัน  เช่น  หญิงคู่กับชายจ  พระอาทิตย์คู่กับ...........

                                Øเปรียบเทียบว่ามนุษย์และสัตว์มีวิธีการดำรงชีวิต  เช่น  การแก้ปัญหาการอยู่รอด  ดารป้องกันตัว  ต่างกันหรือเหมือนกัยอย่างไสร

                                Øช่วยกันคิดค้นว่ามีวัสดุเครื่องใช้ใดบ้างที่ต้องใช้กลไก  ฯลฯ

                การฝึกให้รู้จักการแสดงออก

                                ทักษะการแสดงออกทางอารมภ์

                                ความรู้สึกนึกคิดเมื่อมีสิ่งมากระทบประสาทสัมผัส

 

                                ตัวอย่าง  กิจกรรม

                                Øหารูปคนยิ้ม  หัวเราะหรอร้องไห้  ฯลฯ  แล้วช่วยกันเดา  (โดยใช้เหตุผลใช้แต่ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมา)  ว่าทำไมคนนั้น  ยิ้ม  หัวเราะ  หรือร้องไห้

                                Øแต่งเพลง  บทกอน  เรื่องสมมติ  แล้วคิดว่าท่าประกอบในเรื่องนั้น  

                                Øสมมุติว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต  เช่น  ฬิกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ  แล้วเล่นละคร  เขียนบท  หรือเหล้าปากเปล่า  แสดงความรูสึกของสิ่งเหล่านั้น

                               

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7169 วันที่ 8 ส.ค. 2552


บทความ(บทบาทของครูในการใช้เทคนิคการสอน TGTและการสอนความคิดสร้างสรรค์) 25 กค.51บทความ(บทบาทของครูในการใช้เทคนิคการสอนTGTและการสอนความคิดสร้างสรรค์)25กค.51

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลายร้อน???

คลายร้อน???


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
ต้นไม้คายน้ำ

ต้นไม้คายน้ำ


เปิดอ่าน 6,471 ครั้ง
ใจเขาใจเรา

ใจเขาใจเรา


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
คำเตือนบนฉลาก(ฮาสุดๆ)

คำเตือนบนฉลาก(ฮาสุดๆ)


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
สุดยอด......Amazing  จากฝุ่น

สุดยอด......Amazing จากฝุ่น


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ความคลุมเครือในวงการบริหารการศึกษาไทย

ความคลุมเครือในวงการบริหารการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
พุทธศาสนาและหนทางพ้นทุกข์
พุทธศาสนาและหนทางพ้นทุกข์
เปิดอ่าน 6,406 ☕ คลิกอ่านเลย

5 แหล่งท่องเที่ยวที่ ! ไม่ควรไป
5 แหล่งท่องเที่ยวที่ ! ไม่ควรไป
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

ขาวกับดำ (ดีมากๆครับ)
ขาวกับดำ (ดีมากๆครับ)
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

เล่มเล็กเด็กฉาง(ภาษาไทย) small book look up
เล่มเล็กเด็กฉาง(ภาษาไทย) small book look up
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

ปฏิทินวาโก้ ปี 2010 มาแล้วจ้า!!!
ปฏิทินวาโก้ ปี 2010 มาแล้วจ้า!!!
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

    ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับคนตั้งครรภ์...
ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับคนตั้งครรภ์...
เปิดอ่าน 6,426 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
เปิดอ่าน 129,871 ครั้ง

โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
เปิดอ่าน 17,303 ครั้ง

สวนในบ้านสไตล์รีสอร์ตธรรมชาติ
สวนในบ้านสไตล์รีสอร์ตธรรมชาติ
เปิดอ่าน 15,004 ครั้ง

ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B
เปิดอ่าน 81,981 ครั้ง

สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
เปิดอ่าน 10,726 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ