ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพิทยา


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,341 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  นายพิทยา

Advertisement

❝ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102 งานช่างพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ❞

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102 งานช่างพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา นายพิทยา พรหมหลง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา ง 30102 งานช่างพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102
งานช่างพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102
งานช่างพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102 งานช่างพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102 งานช่างพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และ t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102 งานช่างพื้นฐาน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80

2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102 งานช่างพื้นฐาน
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.0
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102
งานช่างพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้เอกสารประกอบการสอน วิชา ง30102 งานช่างพื้นฐาน
ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ง30102
งานช่างพื้นฐานได้

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1540 วันที่ 15 ก.ย. 2552


เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพิทยา เผยแพร่ผลงานวิชาการนายพิทยา

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

To Sir With Love แด่คุณครูด้วยดวงใจ

To Sir With Love แด่คุณครูด้วยดวงใจ


เปิดอ่าน 6,349 ครั้ง
ยื่นขอคืนภาษี

ยื่นขอคืนภาษี


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
***รวมเมนูอาหารเจ***

***รวมเมนูอาหารเจ***


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
รูป ตึก แปล๊ก...แปลก

รูป ตึก แปล๊ก...แปลก


เปิดอ่าน 6,352 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับการจัดสวน

ความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับการจัดสวน

เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
น้ำประปาดื่มได้ ไม่ก่อมะเร็งจริงหรือ
น้ำประปาดื่มได้ ไม่ก่อมะเร็งจริงหรือ
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

     "วันเดอร์ เกิร์ลส"   "โชว์" ... ... มิเชล     โอบาม่า.
"วันเดอร์ เกิร์ลส" "โชว์" ... ... มิเชล โอบาม่า.
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

อาหารคู่ใจ....นักไดเอท
อาหารคู่ใจ....นักไดเอท
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

ตัวอย่างประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

   ม.มหิดล มอบรางวัล "แม่ 100 ปี" วันแม่ ประกาศ ผลประกวดเพลง กล่อมลูก 4 ภาค
ม.มหิดล มอบรางวัล "แม่ 100 ปี" วันแม่ ประกาศ ผลประกวดเพลง กล่อมลูก 4 ภาค
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

อาหารตา....ชุดสุดเร่าร้อนแห่งปี...!!
อาหารตา....ชุดสุดเร่าร้อนแห่งปี...!!
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
เปิดอ่าน 22,412 ครั้ง

ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
เปิดอ่าน 6,179 ครั้ง

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เปิดอ่าน 23,628 ครั้ง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เปิดอ่าน 56,007 ครั้ง

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
เปิดอ่าน 14,323 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ